Hlavní navigace

Pokuty u kontrolních hlášení se snížily, týká se to však jen malých podnikatelů

30. 1. 2023

Sdílet

30.1.23 /3x/ Bankovky, peníze, koruny, pokuta Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Třem skupinám podnikatelů se snížily od roku 2023 pokuty u kontrolních hlášení na polovinu. Konkrétně jde o OSVČ, eseróčka, kde je majitelem jedna fyzická osoba, a plátce DPH, jejichž zdaňovacím obdobím je čtvrtletí. 

Jaké byly dříve pokuty

Daňový balíček, který nabyl účinnosti na začátku roku, změnil kromě jiného i sankční režim u kontrolních hlášení. Do konce roku 2022 platilo, že v případě, kdy plátce nepodal kontrolní hlášení k DPH ve stanovené lhůtě, vznikla mu povinnost uhradit pokutu ve výši: 

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván, 
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván, 
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo 
  • 50 000 Kč, pokud šlo o řádné hlášení a nepodá jej vůbec nebo ani v náhradní lhůtě. Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. 

Kromě těchto pokut pak platila ještě jedna „doplňková“. Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu daní, může finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč.

Pokuty se pro 3 skupiny podnikatelů snížily

Nově se u tří skupin podnikatelů výše zmíněné pokuty snížily o polovinu. Konkrétně se jedná o OSVČ, eseróčka, kde je majitelem jedna fyzická osoba, a plátce, jejichž zdaňovacím obdobím je čtvrtletí. Splnění podmínek u eseróček se bude zkoumat vždy k 1. dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém vznikla povinnost uhradit pokutu, nebo ke dni vzniku společnosti, pokud by tato společnost vznikla po 1. dni tohoto kalendářního čtvrtletí. 

Pokuty se dají odpustit, musíte o to ale požádat

I nadále platí, že finanční správa může pokuty v pevné výši odpustit. Nejnižší pokutu ve výši 1000 Kč sice odpustit nelze, v zákoně však je u této sankce doplněn institut vyloučení vzniku pokuty. V případě pokuty ve výši 1000 Kč je tolerováno jedno pochybení pro daný kalendářní rok. Správce daně toto zohlední automaticky bez nutnosti podávat žádost. 

Pokud chce podnikatel pokutu odpustit, musí o to úřad požádat. Samotná žádost o prominutí pokuty podléhá správnímu poplatku ve výši 1000 Kč podle přílohy zákona o správních poplatcích. 

Změny u kontrolních hlášení pomůžou OSVČ a firmám s jedním společníkem Přečtěte si také:

Změny u kontrolních hlášení pomůžou OSVČ a firmám s jedním společníkem

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).