Hlavní navigace

Potřebujete kvůli daním prokázat reklamu na internetu? Pak vás čeká mnoho papírování

22. 2. 2022

Sdílet

2.12.22 3*/ papírování, šanony, zoufalost, žena Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

V poslední době se objevilo několik rozsudků Nejvyššího správního soudu (NSS), které se týkaly daňové uznatelnosti reklamy. Ten nejnovější potvrzuje vysoké nároky na jejich prokazování. 

Pouhé faktury nebo výpisy se statistikami nestačí 

Daňoví experti poradenské skupiny Grant Thornton upozorňují, že je třeba mít archivované další podklady, jako jsou například i snímky obrazovky, které reklamu přímo zachycují. Podle nich je pro případnou daňovou kontrolu důležité mít k dispozici nejen příslušné daňové doklady, ale i dostatečnou dokumentaci realizace reklamy a časově identifikovatelné záznamy. Samotné výpisy například o počtu zobrazení reklamy nejsou dostatečným důkazem, protože se podle soudu jedná o typ dat, která mohou být lehce vytvořena dodatečně a reklama nemusela být ani uskutečněna. 

Lukáš Pflug z Grant Thornton uvádí, že se jako důkazní prostředek hodí uchovávat snímky obrazovky, které by měly obsahovat dostatečné záznamy o datu jejich pořízení. Ostatně, pokud je reklama poskytována výhradně online, neexistuje dle slov NSS jiný způsob, jak ji skutečně zachytit. Využití reklamy je ale možné prokázat i prostřednictvím administrátorského účtu v příslušném reklamním systému, jako je například Google AdWords, dodává. 

Co je potřeba zohlednit?

Daňoví experti poradenské skupiny Grant Thornton sestavili pět bodů, které je třeba pro uplatnění daňově uznatelných nákladů na propagaci podle poslední judikatury NSS dodržet. 

Zohlednit je třeba zejména následující: 

  1. Přesně stanovené podmínky poskytované reklamy. Smlouva na reklamní plnění by měla obsahovat dostatečně přesné podmínky poskytované reklamy, jinak náklady nemusí být uznány. Musí tak být zejména určeno místo, velikost reklamní plochy nebo kolik minut a kdy bude reklama promítána apod. 
  2. Faktické uskutečnění reklamního plnění. Reklama se musí opravdu uskutečnit a zároveň je třeba, aby toto skutečné plnění plně odpovídalo smluvnímu ujednání.
  3. Prokázání realizace. Dokumentace předložená správci daně musí věcně a časově odpovídat předem stanovenému rozsahu reklamy a tento rozsah musí být zadavatel schopen prokázat. 
  4. Kdo dané plnění daňovému subjektu poskytuje, vliv zprostředkovatelské provize. NSS potvrdil, že výběr dodavatele reklamy je plně v režii daňového subjektu. V případě zprostředkování reklamního plnění je pro účely stanovení obvyklých cen nutno zohlednit vliv zprostředkovatelské provize, kterou je nutné zohlednit v konečné ceně za reklamu. 
  5. Efektivita a racionálnost reklamy. Daňový orgán má pravomoc posoudit i to, zda byl výdaj na reklamu vynaložen za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů. Klíčové pro daňovou uznatelnost je přitom doložení cíle dosažení příjmů, i když se tento předpoklad nemusí vždy naplnit.
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).