Hlavní navigace

Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel. Co vše může určovat?

12. 9. 2023

Sdílet

12. 9. 23 / 2x / šéf, kancelář, práce Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

To, že pracovní dobu rozvrhuje a také určuje začátek a konec směn zaměstnavatel, je uvedeno v zákoníku práce. Tam jsou uvedeny také další povinnosti. Například o vypracování písemného rozvrhu týdenní pracovní doby a seznámení zaměstnance s ním.

Jak píše Měšec.cz, rozvržení pracovní doby je tedy výlučným právem zaměstnavatele. Působí-li u něj odborová organizace, musí o rozvržení pracovní doby (týkající se většího počtu zaměstnanců) rozhodnout po projednání s příslušným odborovým orgánem (viz § 99 ZP). Zaměstnavatel, u kterého odborová organizace nepůsobí, rozhoduje o rozvržení týdenní pracovní doby samostatně. 

V širším slova smyslu v sobě rozvržení pracovní doby zahrnuje například rozhodnutí o tom:

  • zda bude pracovní doba rozvržena rovnoměrně, či nerovnoměrně, 
  • jak dlouhý bude pracovní týden, 
  • jaký bude pracovní režim, 
  • od kdy do kdy bude stanoven počátek a konec pracovních směn,
  • jaký bude nepřetržitý odpočinek mezi směnami v týdnu atd.

Povinnost zaměstnavatele vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance ve stanovené době před začátkem období, na které je pracovní doba rozvržena, je stanovena na ochranu zaměstnance.

Účelem je, aby nové rozvržení pracovní doby bylo jednoznačné a nezpochybnitelné a zaměstnanec měl dostatečný časový prostor přizpůsobit mu úpravu svých osobních a rodinných poměrů. (Měšec.cz)

Byl pro vás článek přínosný?