Hlavní navigace

Před odchodem do důchodu začněte shánět potřebná lejstra. Není jich málo. Poradí příručka

19. 5. 2022

Sdílet

24.1.23 2krát/muž, šok, papíry, podnikatel, zděšení Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Základní podmínkou pro přiznání starobního důchodu je dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. Od roku 2018 činí nejvyšší důchodový věk 65 let. Co se týče minimální doby pojištění, ta je pro seniory, kteří dosáhnou důchodového věku, 35 let.

Obě tyto informace je možné snadno zjistit pomocí Informativní důchodové aplikace (IDA). Kromě důchodového věku aplikace poskytne i informaci, zda jste již potřebnou dobu získali, případně kolik let a dní vám do získání doby potřebné pro nárok na starobní důchod ještě chybí. Navíc ukáže i odhadovanou výši starobního důchodu. 

Druhou možností je důchodová kalkulačka, kterou můžete využít, pokud máte méně než 5 let do dosažení důchodového věku.

Co dělat, než o důchod zažádáte? 

Sledujte pravidelně doby pojištění evidované u ČSSZ

Opět můžete využít službu IDA, kde uvidíte kompletní přehled svých evidovaných dob pojištění u ČSSZ. Zobrazí se vám rovněž veškeré doby pojištění či případné náhradní doby pojištění evidované k datu použití této služby. Jednou ročně si také můžete nechat vypracovat informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Zažádat o něj lze prostřednictvím ePortálu ČSSZ, případně formou písemné žádosti zaslané na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. 

Sežeňte si všechna potřebná lejstra

Nezbytný je doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu. Potřeba jsou ale další dokumenty. 

 • Doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno: výuční list; vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení; výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom; potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná) 
 • Doklady o době vojenské služby: vojenská knížka, potvrzení Správního archivu Armády České republiky 
 • Doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti: rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o svěření dítěte do péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče), pokud nelze uvedené ze strany OSSZ/PSSZ/MSSZ ověřit v agendovém systému evidence obyvatel 
 • Doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách: např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj., které nejsou uvedeny v informativním osobním listu důchodového pojištění nebo o nichž je žadateli známo, že je ČSSZ nemá ve své evidenci 

Rozhodněte se, jakým způsobem si důchod necháte vyplácet

 Pokud se rozhodnete pro zasílání na účet, je třeba, aby byl veden na vaše jméno, případně na vašeho manžela / vaši manželku. V tomto případě je potřeba doložit ještě potvrzení od banky, že jste majitelem účtu, v případě účtu manžela pak doklad, že k němu máte dispoziční právo. Důchod si také můžete vyzvedávat v hotovosti na poště. Tato služba je však každý měsíc zpoplatněna částkou 29 Kč.

Pro výplatu důchodu na účet je třeba předložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“ nebo „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky) v České republice“.

Podání žádosti o důchod

 • Žádost se sepisuje na OSSZ podle místa trvalého bydliště. ČSSZ doporučuje sjednat si konkrétní termín prostřednictvím online objednávání na webu ČSSZ. 
 • Se žádostí o důchod pomůže pracovník oddělení důchodového pojištění. Tuto žádost lze podat osobně, ale lze k tomu zmocnit i jinou osobu na základě plné moci.
 • Žádost o důchod můžete podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Později je to možné kdykoliv.

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí aktualizovanou příručku, která se žádostmi pomůže. Vysvětluje podmínky nároku na důchod, způsob jeho výpočtu a výplaty, postup při podání žádosti o důchod. 

Příručka obsahuje také tabulku důchodového věku a doby pojištění potřebné pro starobní důchod. Nechybí v ní ani důležité kontakty. V její příloze jsou uvedeny konkrétní číselné údaje a příklady výpočtů důchodu pro rok 2022.

 • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
 • 20. 5. 2022 0:36

  ViR

  Co se týče minimální doby pojištění, ta je pro seniory, kteří dosáhnou důchodového věku, 35 let.
  Uvedená informace, týkající se minimální doby pojištění, není zcela přesná, respektive je neúplná. Při dosažení důchodového věku se totiž v případě, když není získáno 35 roků důchodového VČETNĚ náhradních dob, dále zjišťuje, zda je získáno alespoň 30 roků pojištění BEZ náhradních dob. A pokud ano, důchod se přizná.

  Dobou důchodového pojištění bez náhradních dob je doba, po kterou bylo hrazeno důchodové pojištění (zaměstnání zakládající účast na pojištění, SVČ, dobrovolné důchodové pojištění) a také doba, zakládající účast na pojištění podle dřívějších předpisů (obecně doba odpacovaná).

  Náhradní doby jsou zejména doby studia, péče o děti (či o jiné osoby, kde je uznána), základní vojenská služba, evidence u úřadu práce (v omezeném rozsahu) atd.

  Jinak, pokud se týká dokladů, nejsou potřeba k těm dobám, které již má ČSSZ ve své evidenci (viz IOLDP). Já jsem tedy nepotřeboval k žádosti doklady o studiu, o základní vojenské službě, o zaměstnání, samostatné výdělečné činosti, či předdůchodu. To jsem měl všechno v pořádku evidované. Stačil jen občanský průkaz a mít jasno o tom, jak chci hodnitit dobu předdůchodu, kdy jsem současně v omezeném rozsahu pracoval i podnikal.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).