Hlavní navigace

Přehledy o zaplacených zálohách pro ČSSZ opět jenom online

13. 3. 2023

Sdílet

17.2.23 /2x/ Překvapení, počítač, radost, údiv Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Už od loňska platí, že Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) neposílá vyúčtování záloh, tzv. inventuru pohledávek. Místo toho jsou informace o zaplacených zálohách na sociální pojištění OSVČ k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Jak píšou Finance.cz, přístup je určen pouze pro podnikatele, kteří využívají ověřených identit. OSVČ, které mají zřízenou datovou schránku nebo identitu občana, se mohou do portálu přihlásit pomocí přihlašovacích údajů, které používají do již zmíněných aplikací. V současnosti se nabídka přihlášení rozšiřuje i o bankovní identitu. ČSSZ tímto krokem podněcuje občany k používání ověřených identit a zmírňuje administrativní náklady.

Pokud si nerozumíte s výpočetní technikou, můžete tuto činnost delegovat na pověřenou osobu. O pověření musíte zažádat prostřednictvím formuláře ČSSZ, ve kterém blíže uvedete rozsah pověření vaší zastupující osoby. (Finance.cz)

V online službě jsou k dispozici tyto informace: 

  • měsíční předpisy záloh na pojistné na důchodové pojištění, 
  • zda OSVČ měla v jednotlivých kalendářních měsících povinnost platit zálohy na pojistné, či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné, 
  • ve kterých měsících nebyla povinnost platit zálohy na pojistné z důvodu dočasné pracovní neschopnosti či nezaložení účasti na důchodovém pojištění v předchozím kalendářním roce, 
  • přehled plateb OSVČ – příjmový účet, kde lze nalézt všechny platby uhrazené ve prospěch účtu důchodového pojištění OSVČ, které OSVČ uhradila v aktuálním a předchozím kalendářním roce.