Hlavní navigace

Příspěvek 5000 Kč na dítě: Kdo všechno bude považován za „rodiče“?

6. 6. 2022

Sdílet

6.6.22 /2x/ Rodina, děti, otec, matka Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Příspěvek 5000 Kč na dítě se má vyplácet rodičům, kteří splní určité podmínky. Za „rodiče však zákon nepovažuje pouze biologické rodiče, ale také další skupiny lidí.

Kdo všechno bude „rodič“?

Za „rodiče“ pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek budou považováni nejen biologičtí rodiče nebo osvojitelé, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, manžel, partner rodiče nebo vdovec nebo vdova po rodiči nebo druh či družka rodiče nebo uvedené osoby, pokud s dítětem a rodičem nebo uvedenou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. 

Podmínka, že alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni podání žádosti o příspěvek musí společně uhrazovat náklady na své potřeby, platí pro druha a družku.

Rodiče“ samozřejmě musí splnit i další podmínky nároku na příspěvek, například výši příjmů. Příjem obou rodičů v roce 2021 nesmí přesáhnout hranici 1 milionu Kč. Za příjem budou považovány příjmy obdobné příjmům podle zákona o státní sociální podpoře, jen bez odpočtu daně z příjmů připadajících na tyto příjmy.

Z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny, se budou počítat tyto příjmy:

  1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 zaúčtovány,
  2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona o daních z příjmů, v rozsahu odpovídajícím dílčímu základu daně z příjmů ze samostatné činnosti rodiče v roce 2021 podle zákona o daních z příjmů,
  3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů, byly-li v roce 2021 vyplaceny,
  4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v hazardních hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem, byly-li v roce 2021 vyplaceny,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, po odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů.

Do příjmů se počítá také podpory v nezaměstnanosti či rodičovský příspěvek.

Psali jsme: Příspěvek na dítě 5000 Kč: Kdo má nárok, co se počítá do příjmů a jak žádat?

  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).