Hlavní navigace

Rok 2022 přinese vyšší důchody. Zjistěte, jak se vám důchod zvýší

Sdílet

Jana Knížková 26. 11. 2021

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. O zvýšení není třeba nikterak žádat.

Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb., a § 67c zákona o důchodovém pojištění. Důchody starobní (včetně tzv. předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vyplácené z českého důchodového pojištění přiznané před 1. 1. 2022 se zvyšují takto:

 • a) základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně,
 • b) procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše,
 • c) procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku). V případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou.

Důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr.

Co je to základní výměra důchodu (ZV)

Základní výměra důchodu je pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce. Základní výměru důchodu neovlivňuje délka doby pojištění ani výše výdělku.

Co je to procentní výměra důchodu (PV)

Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění a platí, že čím jsou vyšší příjmy v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Minimální zákonem zaručená výše procentní výměry důchodu činí 770 Kč měsíčně.

Prvně se navýšení promítne do důchodů splatných po 31. 12. 2021. Na rozdíl od předcházejících let zvýšení důchodů nenáleží až od splátky důchodu splatné v lednu, ale na základě změny zákona o důchodovém pojištění již od 1. 1. 2022.

S ohledem na to obdrží poživatelé v rámci hromadného zvyšování důchodů samostatně ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího dni jejich lednové splatnosti. Tento doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod.

Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince 2021 do poloviny ledna 2022 písemné oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. 

Zvýšení v případě souběhu důchodů

Při zvýšení důchodů vyplácených v souběhu se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 1,3 % u každého důchodu samostatně s tím, že procentní zvýšení důchodu upraveného pro souběh s jiným důchodem se stanoví z výše procentní výměry takto upraveného důchodu. Jak již bylo výše uvedeno, zvýšení o dodatečnou částku 300 Kč náleží vždy pouze jednou, a to k tomu důchodu, který je vyplácen v plné výši. 

Od ledna 2022 budou zvýšeny i tzv. dílčí důchody 

Od 1. 1. 2022 budou zvýšeny rovněž dílčí důchody, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 1,3 % a nová výše základní výměry se stanoví v dílčí výši z částky 3 900 Kč, a to v poměru české doby pojištění vůči celkově získané době pojištění. Dodatečná částka 300 Kč náležející k procentní výměře se u dílčích důchodů poskytne rovněž v dílčí výši odpovídající stejnému poměru dob pojištění, v jakém byla stanovena tato procentní výměra. Důchody nově přiznávané od 1. 1. 2022 se budou zvyšovat až od další valorizace, tzn. např. od 1. 1. 2023, nebo mimořádnou valorizací, pokud pro ni budou v roce 2022 splněny podmínky. Výše základní výměry důchodů přiznávaných v roce 2022 bude činit částku 3 900 Kč.

 • 27. 11. 2021 12:19

  ViR

  Důchody budou, pravda, vyšší nominálně, ale vzhledem k inflaci utržené ze řetězu si většina důchodců (a "starodůchodců" již neschopných přivýdělku zvláště) za ně nekoupí více, nežli o rok dříve.

  V prosinci 2020 byl průměrný důchod 14479 Kč (Zdroj: Kurzy.cz), po lednové valorizaci v r. 2021 se zvýšil na 15320 Kč a lednová valorizace 2022 (včetně mimořádných 300 Kč) jej zvedne na 16124 Kč, tedy o cca 5,25 %, přičemž aktuálně známá inflace říjen 2020 / říjen 2021 je 5,8 % (Zdroj: Kurzy.cz), takže kupní síla "průměrného důchodu" bude menší, než před rokem.

  Příliš to nezachrání ani předpokládaná "letní" valorizace o cca 5,4 %, protože ta bude jen cca o půl roku opožděnou reakcí na růst cen asi do ledna 2022, tedy především v letošním druhém pololetí, když v mezidobí bude patrně i nadále ta inflace vysoká...

  Holt je to tak, že valorizace důchodů jen dobíhá "cenový vlak", který ovšem, s výjimkou období s nízkou inflací a vysokým růstem mezd, v podstatě nedohoní.

  27. 11. 2021, 12:20 editováno autorem komentáře

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).