Hlavní navigace

Prodej alkoholu mladistvým? Desítky podnikatelů porušily zákon

18. 9. 2023

Sdílet

18.9.23 /5x/ Děti, alkohol, pivo, mladiství Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Kontroly České obchodní inspekce (ČOI) v druhém letošním čtvrtletí odhalily porušení zákazu prodávat alkohol osobě mladší 18 let v 46 případech. Nejčastěji nicméně obchodníci stále porušují zákon o ochraně spotřebitele.

Alkohol se stále prodává i mladistvým

ČOI uskutečnila od začátku dubna do konce června kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret a nikotinových sáčků bez obsahu tabáku. Celkem kontroloři uskutečnili 1478 kontrol, přičemž porušení předpisů zjistili v 746 případech (50,5 %).

V rámci kontrolní akce byli k 70 kontrolám přizváni mladiství figuranti. Ve 46 případech pak byl porušen zákaz prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let. V 17 případech pak obchodníci prodali mladistvým figurantům tabákové výrobky.

Nejčastěji nicméně stále dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele. Mezi nejčastější porušení patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (v celkem 344 případech), porušování zásad poctivosti prodeje bylo zjištěno v 235 případech a nevydání dokladu o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal, nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí, kontroloři zjistili ve 120 případech.

Padly pokuty za 4 miliony Kč

Celkem ČOI za zjištěné prohřešky udělila 609 pokut v hodnotě 3 934 000 Kč. V některých případech se jedná o sdružené pokuty, které byly uloženy za nedostatky zjištěné při více kontrolách v různých provozovnách jednoho prodávajícího. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy byl v rámci kontrolní akce uložen zákaz prodeje na 594 kusů výrobků v celkové hodnotě 35 550 Kč a zákaz používání na 123 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu, uzavřel František Kotrba, mluvčí ČOI.

Byl pro vás článek přínosný?