Hlavní navigace

Slevu na pojistném využilo zatím necelých 24 tisíc zaměstnavatelů

11. 9. 2023

Sdílet

11.9.23 /4x/ Statistiky, grafy, pokles, nárůst, vývoj Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Od února mohou zaměstnavatelé na určité skupiny zaměstnanců využít slevu na pojistném na zkrácené úvazky. Doposud ji uplatnilo 23 704 zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců, uvedlo dnes ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Kdo může využít slevy na pojistném

Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Podmínkou je, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 30 hodin týdně.

Dále musí jít o zaměstnance z jedné z těchto skupin:

  • zaměstnanec nad 55 let věku
  • zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu; za rozhodnutí příslušného orgánu se považuje rozhodnutí uvedené v § 7 odst. 10 zákona o státní sociální podpoře,
  • zaměstnanec, který pečuje o blízkou osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost), nebo o blízkou osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), osoba blízká se posuzuje podle § 24 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění,
  • zaměstnanec, který se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem (na střední nebo vysoké škole); studium se posuzuje podle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění,
  • zaměstnanec, který v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci podle § 109 nebo § 109a zákona o zaměstnanosti,
  • zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 zákona o zaměstnanosti,

Sleva na pojistném platí i u skupiny osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku.

Většina zaměstnanců pracovala u zaměstnavatele už dříve

Slevu od února uplatnilo 23 704 zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců. Celková částka slev na pojistném za celé pojistné období činila 415 milionů korun a a průměrný vyměřovací základ osoby, pro kterou zaměstnavatel uplatňuje slevu, dosáhl v červnu 2023 částky 22 563 korun. Z našich údajů vyplývá, že po zavedení slevy na pojistném vzniklo přibližně 8 tisíc nových pracovních úvazků a zhruba 85 % osob, za které je sleva uplatňována, byla v předchozím roce zaměstnána u totožného zaměstnavatele. Tento vývoj považuji za velmi dobrou zprávu směrem k pracovnímu trhu, uvedl František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Častěji zaměstnavatelé uplatňují slevu za ženy (73 % osob, za které je sleva uplatněna). Nejčastěji jsou pak slevy na dani uplatňovány za zaměstnance starší 55 let (39 %) a zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let (38 %).

Byl pro vás článek přínosný?