Hlavní navigace

Od některých OSVČ musí mít ČSSZ a pojišťovna přehled už dnes. Nepatříte mezi ně?

8. 4. 2022

Sdílet

16.2.24 4krát/termín, spěch, deadline, čas, muž Autor: Depositphotos, podle licence: Rights Managed

Dubnový termín, tedy pátek 8. 4. 2022, je určen pro určitou skupinu OSVČ. Ta by měla dnes doručit na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu své přehledy o příjmech a výdajích. Jedná se o OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání

Pokud jim v přehledu vyjde nedoplatek, musí jej OSVČ uhradit nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém podaly nebo měly povinnost podat přehled OSVČ. 

Kdo nepodává daňové přiznání?

Přiznání k dani z příjmů není třeba podávat ve čtyřech případech:

  • Roční příjmy nepřesáhly 15 000 Kč. Pokud ale máte příjmy od daně osvobozené nebo jde o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, nebo o určité příjmy plynoucí ze zahraničí, které jsou také zdaňovány zvláštní sazbou, přiznání podáváte (i když nebudete platit daň). Pokud vykážete daňovou ztrátu (jen teoreticky u příjmů z pronájmů), opět daňové přiznání podat musíte.
  • Příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků jsou ouze od jednoho a/nebo postupně od více plátců (zaměstnavatelů). U všech jste podepsali prohlášení k dani na příslušné období a zároveň jste neuplatňovali odečet úroků z hypotečního úvěru.
  • Příjmy z ostatních činností podléhající dani z příjmů fyzických osob (příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy) vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou, nepřevyšují 6000 Kč.
  • Ze závislé činnosti a funkčních požitků máte příjmy pouze ze zahraničí a tyto jsou vyjmuty ze zdanění na základě mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění.

Povinnost podat daňové přiznání nemáte, pokud jste měli po celý rok pouze příjmy od daně osvobozené, např. nemocenské, sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti apod.

Zapomenout podat přehled může vyjít draho

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, pokud se OSVČ s podáním přehledu opozdí nebo zapomene úplně, hrozí vysoká sankce. Dle zákona může být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč.

Termíny pro podání přehledů OSVČ 

  • do 8. dubna 2022, pokud nemáte povinnost podat daňové přiznání
  • do 2. května 2022, pokud podáváte daňové přiznání bez daňového poradce (v listinné podobě nebo osobně)
  • do 2. června 2022, pokud podáváte daňové přiznání elektronicky
  • do 1. srpna 2022, pokud podáváte daňové přiznání s daňovým poradcem
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).