Hlavní navigace

Vláda schválila nový trest za nelegální práci, zaměstnavatel půjde „na pranýř“

8. 7. 2024

Sdílet

8.7.23 /5x/ muž, podnikatel, smutek, zklamání Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Vláda schválila zavedení nového trestu za nelegální práci. Nově bude moct inspekce práce zveřejnit podnikatele, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce nebo za zastřené zprostředkování zaměstnání.

Za nelegální práci na pranýř

Vláda před týdnem schválila návrh novely zákona o zaměstnanosti, která by měla kromě jiného přinést novinky v oblasti nelegálního zaměstnávání. Změny se mají dotknout sankcí. Nově bude moct inspekce práce zveřejnit podnikatele, kterým byla pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce nebo za zastřené zprostředkování zaměstnání. Zveřejnění těchto údajů bude mít zejména odrazující efekt. Mnohé právnické a fyzické osoby totiž odmítají spolupracovat s těmi, kteří porušují právní předpisy, a je tedy v zájmu všech subjektů jednat tak, aby k umožnění výkonu nelegální práce nedocházelo. Zveřejnění může pomoci nejen osobám ucházejícím se o zaměstnání, ale i široké veřejnosti získat představu o solidních zaměstnavatelích, uvádí důvodová zpráva.

Zda bude pokutovaný podnikatel zveřejněn, bude spočívat na správní úvaze orgánů inspekce práce, čímž bude podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) zajištěno, že veřejnost bude informována pouze o případech s náležitou závažností. Zveřejňování bude probíhat za podmínek stanovených přestupkovým zákonem pro tento druh trestu se speciálními odchylkami stanovenými v zákoně o zaměstnanosti. Zveřejňování bude probíhat pouze na úřední desce. Nikoli ale na úředních deskách jednotlivých oblastních inspektorátů, ale na úřední desce Státního úřadu inspekce práce, aby informace byly uvedeny na jednom místě. Další odchylkou bude stanovení speciální doby zveřejnění na úřední desce.

Zaměstnávali jste někdy pracovníky nelegálním způsobem?

Kontroloři vás budou moct skrytě nahrávat

Další novinkou má být umožnění skrytého pořizování audiovizuálních záznamů při kontrolách nelegální práce. Podle MPSV je totiž nelegální práce je ze své podstaty skrytý element a umožnění takovéhoto nahrávání obecně zefektivní kontrolu v určitých sektorech trhu práce, kdy se orgány inspekce práce mohou dostávat do důkazní nouze. 

Orgány inspekce práce mají obecně oprávnění pořizovat audiovizuální záznamy, nikoli však bez vědomí kontrolovaného subjektu. S ohledem na skrytou povahu nelegální práce by upozornění kontrolovaného subjektu na pořizování těchto záznamů vedlo ke zmaření účely kontroly. Skryté nahrávání rovněž bude mít pozitivní dopad na případné vynucování součinnosti kontrolované osoby, neboť bude dokumentováno její jednání, kterým se pokouší kontrolu mařit, tvrdí důvodová zpráva.

Pokud novela projde celým legislativním procesem, nabyde účinnosti na začátku roku 2025.

Za nelegální zaměstnávání lze zakázat činnost

Zveřejňování firem, které byly pokutovány za nelegální zaměstnávání, a možnost tajně pořizovat záznamy jsou dalším návrhem, který má omezit nelegální práci. Od letošního ledna už platí například nová kontroverzní definice nelegální práce, kdy není nutné dokazovat soustavnost práce, či přísnější sankce. Těm, kteří umožní výkon nelegální práce, může být nově zakázaná činnost až na dva roky. I nadále platí, že fyzická osoba může dostat za to, že umožní nelegální práci, pokutu až 5 milionů korun a právnická osoba až dvojnásobek.

Tresty za švarcsystém se zpřísnily. Nově vám mohou i zakázat podnikání Přečtěte si také:

Tresty za švarcsystém se zpřísnily. Nově vám mohou i zakázat podnikání

Byl pro vás článek přínosný?

Autor aktuality

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).