Hlavní navigace

10 hlavních změn, které přináší v pátek schválený daňový balíček

17. 1. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Změny u výdajových paušálů OSVČ, zvýšení daňového zvýhodnění či zavedení institutu nespolehlivé osoby. To jsou příklady novinek, které mají brzy začít platit.

Poslanci naopak neodsouhlasili žádný z návrhů, které pozměňovaly elektronickou evidenci tržeb (EET). Balíček nyní zamíří do Senátu. Pokud nedojde k žádným komplikacím, nabude účinnosti 1. dubna 2017.

Čtěte také: Připravované změny v daních z příjmů pro podnikatele

Další omezení paušálů a navrácení zvýhodnění na dítě

V rámci daňového balíčku sice přišlo další omezení výdajových paušálů, zároveň se však OSVČ s paušály vrátila možnost využití daňového zvýhodnění na dítě a slevy na manželku (manžela). Mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, klesne o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím ale budete moct uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně půjde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Novela zákona má nabýt účinnosti 1. dubna 2017. U novinek týkajících se paušálů ale bude platit přechodné ustanovení, dle kterého si podnikatelé budou moct za zdaňovací období 2017 vybrat, zda využijí novou úpravu (tedy nižší strop pro výdaje a návrat zvýhodnění a slevy), či stávající (vyšší stropy a bez zvýhodnění a slevy).

Zvýhodnění vzroste, zpřísní se podmínky pro bonus

Daňové zvýhodnění na druhé a další děti navíc vzroste. Na první dítě sice zvýhodnění zůstane na 13 404 korunách ročně, na druhé se však má zvýšit na 19 404 korun a na třetí a každé další dítě na 24 204 korun. Maximální výše daňového bonusu zůstává nezměněna.

Ruku v ruce se zvýšením ale rovněž došlo ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti. Nově se do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání bonusu, nebudou započítávat příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Čtěte více: Změny v daňovém zvýhodnění a slevě za umístění dítěte od roku 2017

Paušální daň půjde využít i se zaměstnanci

Takřka jednomyslně pak Poslanecká sněmovna odhlasovala změny u institutu paušální daně. O paušální daň budou moct nově požádat i podnikatelé se zaměstnanci. Žádost o stanovení daně paušální částkou podle nových pravidel půjde podat už na toto zdaňovací období. Termín pro její podání má vypršet 31. května 2017. Správce daně daň na toto zdaňovací období stanoví po projednání s poplatníkem nejpozději do 15. září 2017.

Čtěte více: Víme, jak se bude počítat paušální daň, kterou chce Babiš zatraktivnit

Změna u podmínek pro slevy na invaliditu a ZTP/P

Mění se podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Rozhodující bude okamžik jejich přiznání, ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.

Nová definice leasingu

Mění se definice leasingu a spolu s ní se upravuje i ustanovení § 24 odst. 2 písm h) bod 2 a 3 zákona o daních z příjmů. Podle nového znění § 21d zákona o daních z příjmů je předmětem finančního leasingu pouze hmotný majetek, který lze odpisovat podle zákona o daních z příjmů. Není potřeba specifikovat, že jde o finanční leasing hmotného majetku. Bude se uvádět pouze „finanční leasing“ bez dovětku.

Změny u daňově uznatelných výdajů

V ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 až 4 zákona o daních z příjmů se doplňuje výčet případů, ve kterých je možné uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty při pracovní cestě spotřebované vozidlem užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Jde o situaci obdobnou finančnímu leasingu, a proto by pro uplatnění pohonných hmot měl platit stejný režim.

Čtěte také: Upravuje se použití paušálních výdajů i finanční leasing

Jiný daňový režim pro činnosti malého rozsahu

Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Prohlášení k dani půjde podat elektronicky

Dále se má rozšířit okruh způsobů, jakými může poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti učinit prohlášení k dani podle § 38k odst. 4, 5 nebo 7 zákona o daních z příjmů. V současné době může poplatník do 30 dnů po nástupu do zaměstnání podepsat tiskopis prohlášení a tím si uplatnit měsíční slevy na dani a daňové zvýhodnění. Dále tento tiskopis podepisuje každoročně do 15. února. Podpisem tiskopisu stvrdí svůj projev vůle a pravdivost zde uvedených údajů. Vzhledem k rozvoji elektronické komunikace se má tento projev vůle zaměstnanců zajistit nejen písemně, ale i elektronicky, pokud bude jednoznačně prokazatelné, že byl učiněn daným zaměstnancem.

Čtěte také: Prohlášení k dani se od nového roku mění

Nový institut nespolehlivé osoby

K institutu nespolehlivého plátce přibude institut nespolehlivé osoby, který má zamezit snahám některých podnikatelů vyhnout se označení nespolehlivého plátce. V případě rozhodnutí správce daně může být za nespolehlivou osobu označena jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která není plátcem, pokud závažným způsobem poruší své povinnosti vztahující se ke správě daně z přidané hodnoty (obdobné podmínky jako u nespolehlivého plátce). Nejedná se tedy pouze o povinnosti vyplývající ze zákona o dani z přidané hodnoty, ale rovněž o povinnosti vyplývající z daňového řádu.

Nástroje v marketingu

Čtěte více: Nespolehliví nebudou jen plátci DPH, chystá se nový institut nespolehlivých osob

Ručení za plnění v bitcoinech

Také příjemce zdanitelného plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti virtuální měnou, bude nově ručit za nezaplacenou daň.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).