Hlavní navigace

10 legislativních novinek, které se dotknou podnikatelů v roce 2016

15. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Kontrolní hlášení k DPH, změny v účetnictví nebo u veřejných zakázek. To jsou jen příklady novinek, které na podnikatele čekají v roce 2016.

V roce 2016 čeká na podnikatele řada změn. Přečtěte si souhrn deseti nejdůležitějších novinek podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).

1. Změny v účetních výkazech

1. ledna 2016 nabude účinnosti novela zákona o účetnictví, která zavádí poměrně velké množství novinek. Firmy se budou například dělit na základě hodnoty aktiv, obratu a průměrného počtu zaměstnanců na mikro, malé, střední a velké. Mikro a malých společností se pak nebudou týkat některé povinnosti, které aktuálně musí plnit. Nově budou moci vykazovat zkrácenou rozvahu a výsledovku, nebudou muset vykazovat výkaz o peněžních tocích a připravovat výroční zprávy. Některé firmy budou moci navíc opět vést zjednodušené účetnictví.

2. Kontrolní hlášení k DPH

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Zřejmě nejvýraznější novinkou příštího roku je nová povinnost pro plátce DPH, kteří budou muset podávat kontrolní hlášení DPH. Plátce, který je právnickou osobou, bude podávat kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce (pokud připadá 25. den na víkend či svátek, posouvá se lhůta na nejbližší pracovní den). Plátce, který je fyzickou osobou, však bude podávat kontrolní hlášení ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Čtvrtletní plátci fyzické osoby tedy jednou za tři měsíce, a to 25 dnů od skončení čtvrtletí. Podnikatel musí do kontrolního hlášení uvést DIČ dodavatele i odběratele, číslo daňového dokladu, datum uskutečnění daňového plnění nebo datum povinnosti přiznat daň, základ daně a vyčíslenou daň. Dořešeny ještě nejsou sankce při nesplnění povinnost i podání kontrolního hlášení, které intenzivně vyjednává AMSP ČR s ministerstvem financí a kde ještě pravděpodobně dojde ke změnám, které sankce zmírní jak s ohledem na jejich výši, tak časový režim jejich nárokování, doplnil Karel Havlíček, předseda AMSP.

3. Vyšší daňové zvýhodnění pro druhé a třetí dítě, navýšení záloh a zvýšení minimální mzdy

Příští rok vzroste podle všeho výše daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti. Na druhé dítě půjde uplatnit 17 004 korun a na třetí a každé další dokonce 20 604 korun. Zákon sice ještě nebyl schválen, ale ministr financí Andrej Babiš ujistil, že i když nabude účinnosti později, bude vyšší zvýhodnění platit pro celý rok 2016.

Čtěte více: Změna v daňových slevách pro rok 2016. Víte, co se mění?

Stejně jako každý rok se mění i zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. OSVČ hlavním se minimální zálohy u sociálního pojištění zvyšují na 1972 Kč a OSVČ vedlejším na 789 korun. U zdravotního pojištění pak zálohy stoupnou na 1797 korun.

Čtěte více: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění od roku 2016

Od 1. ledna vzroste i minimální mzda, a to o 700 korun na 9900 korun.

Čtěte více: Čtěte, jak se mění minimální a zaručená mzda v roce 2016

4. Změny v dohodách o provedení práce

Změny se dotkly i dohod o provedení práce, a to již od podzimu letošního roku. Dohody jde nově jednostranně ukončit, což by mělo ulehčit práci zaměstnavatelům. Komplikací je naopak monitoring exekučních a insolvenčních srážek u zaměstnanců na dohodu, jelikož i odměny z dohody o provedené práce podléhají všem exekučním srážkám.

5. Úřední podpis nahradí v některých případech notáře

Úřední podpis by měl v některých případech nahradit notářsky ověřené plné moci. Jestliže bude schválena tzv. Malá novela občanského zákoníku, mělo by se mj. jednat o úkony při založení společnosti, zvýšení základního kapitálu atp. Ve všech těchto případech bude stačit jednodušší varianta ověřeného podpisu. Změna je konkrétně specifikována tak, že ve vyjmenovaných případech bude dostatečná plná moc s úředně ověřeným podpisem platit ve věcech obchodních korporací, je-li zmocnitelem podnikatel při podnikatelské činnosti nebo je-li zmocněncem advokát, doplnil Karel Havlíček.

Čtěte více: 5 velkých změn, které přinese malá novela občanského zákoníku

6. Rozšíření režimu reverse – charge

Od 1. ledna se rovněž rozšiřuje režim reverse – charge o dodání nemovité věci plátci DPH. Režim se vztahuje ale pouze na obchody, v rámci kterých částka na jednom dokladu přesáhne 100 tisíc Kč v základu daně. Ministerstvo financí navíc navrhuje rozšířit seznam od února o další položky. Konkrétně se navrhuje rozšířit dosavadní seznam o dodání plynu a elektřiny obchodníkovi, který je definován v čl. 38 odst. 2 směrnice o dani z přidané hodnoty, resp. shodně i v § 7a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty a dále o dodání (převod) záruk původu plynu a elektřiny. Nově by měl jít navíc uplatnit režim reverse – charge u vybraného zboží i tehdy, pokud se celková částka základu daně nepřekročí hranice 100 tisíce korun.

7. Soutěžení o veřejné zakázky v novém režimu

Také zadávání veřejných zakázek by se mělo proměnit. Podle AMSP by se měla zásadním způsobem snížit administrativní zátěž. Zákon přináší velké množství změn vůči současnosti. Nebude například třeba ke každé nabídce vyhotovovat protokol, zadavatel dostane rovněž k dispozici celou řadu nástrojů, podle kterých bude moci rozhodovat jak o kvalitě nabídek, tak o nabídnuté ceně. Ta nebude muset být v mnoha případech již nejnižší, jako je tomu nyní, vysvětlil Havlíček

8. Jiné podmínky dotační podpory

S novým rokem také definitivně končí program podnikatelské podpory OPPI a zahajuje se zpracovávání žádostí a čerpání v novém programového období 2014 – 2020, tzv. OPPIK, v rámci kterého by mělo směřovat více prostředků k malým a středním podnikům.

CIF23

9. Přibývá povinných elektronických podání

Od příštího roku musí všichni plátci DPH podávat přiznání k DPH elektronicky. Stejně tak končí doba hájení pro OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku. Už od roku 2015 totiž musí činit vybraná podání elektronicky. Letos však mohly například přiznání řešit tzv. e-tiskopisem.

10. Elektronická evidence tržeb

Ačkoli zákon o evidenci tržeb stále neprošel třetím čtením, není vyloučené, že se elektronická evidence tržeb už v roce 2016 některých podnikatelů dotkne. První skupinou firem, která by měla vykazovat hotovostní prodeje na bázi elektronické evidence, budou osoby poskytující ubytovací a stravovací služby, po třech měsících potom budou následovat podnikatelé v oblasti maloobchodu a velkoobchodu, uzavřel Havlíček.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).