Hlavní navigace

10 nejčastějších chyb, které dělají žadatelé o podporu v programu Antivirus

23. 4. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Žadatelé o podporu z programu Antivirus ve svých žádostech často chybují. To pak komplikuje vyplácení peněz. Na co si dát pozor?

Zaměstnavatelé již mohou žádat o podporu v rámci programu Antivirus. Jak se ale ukazuje, správně vyplněných žádostí je pomálu. 

Čtěte také: Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek z programu Antivirus

Pokud se zaměstnavatelům žádost vrátí, neznamená to, že byla zamítnuta. Je nutné ji opravit nebo doplnit. Úřady práce všechny zaměstnavatele, kteří nedodali kompletní žádosti, okamžitě kontaktují, aby bylo možné co nejrychleji sjednat nápravu. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Úřadem práce ČR upozorňují na nejčastější chyby. 

Nejčastější chyby zaměstnavatelů: 

1) Nejsou vyplněny všechny potřebné údaje 

Žádost nemůže být přijata v případě, že nejsou vyplněny veškeré potřebné údaje, protože by nemuselo být například jednoznačně identifikovatelné, o jaký subjekt se jedná. Momentálně se diskutuje řešení, že by všechna potřebná pole byla technicky vyřešena tak, aby byla povinná a tím pádem by bez vyplnění všech údajů nebylo možné žádost odeslat. 

Čtěte také: Po výplatách můžete podat vyúčtování k programu Antivirus

2) Žadatelé přejmenovávají vygenerované dokumenty 

Vygenerované dokumenty není možné přejmenovávat, protože každý vygenerovaný název dokumentu je ojedinělý a je v systému pro automatickou identifikaci přímo spjatý s konkrétním žadatelem.

3) Žadatelé zasílají dokumenty prostřednictvím cizí datové schránky, aniž tuto osobu zmocní k uzavření dohody s ÚP ČR 

Tento způsob není možný a zaslanou žádost je nutné vrátit k opravě. Oprava může být provedena dvěma způsoby – buď je při podání žádosti dodáno i zplnomocnění odesílatele k uzavření dohody (případně i dalším úkonům, jako je předkládat vyúčtování), anebo musí žádost, dohodu a následně také vyúčtování zaslat přímo ta firma, která o kompenzaci nákladů na náhrady mezd žádá. 

4) Žadatelé nezasílají všechny soubory (žádost, dohodu, doklad o účtu, popř. plnou moc) společně 

Jedná se o nesprávný postup. Veškeré dokumenty spolu totiž souvisí a není možné přijmout žádost bez některého z chybějících dokumentů. Kapacita prostředí datových schránek je nastavena tak, aby zvládla odeslat všechny soubory v rámci jedné datové zprávy. 

Čtěte také: Program Antivirus: Otázky a odpovědi z praxe zaměstnavatelů

5) Žadatelé zasílají pracovní verzi místo finální 

Je nutné zaslat vždy až finální verzi, protože ta je oproti pracovní verzi opatřena identifikačními znaky a je v případě podpisu elektronickým podpisem nebo zasláním prostřednictvím datové schránky považována za originál. Praha 9. dubna 2020 

6) Žadatelé nepřikládají doklad o účtu, pokud komunikují prostřednictvím datové schránky své účetní 

Předložení dokladu o zřízení účtu je povinnou součástí všech žádostí. Důvodem je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku. Tuto skutečnost lze doložit buď Smlouvou o zřízení účtu u peněžního ústavu, nebo potvrzením o vedení účtu. 

7) Žadatelé zmocní jinou osobu k uzavření dohody a administraci, ale nepřikládají plnou moc 

Plnou moc k uzavření dohody a administraci je vždy nutné doložit, aby bylo jednoznačně prokazatelné, že osoba uvedená v kontaktech žadatele je s tímto srozuměna a je oprávněna k úkonům spojeným s žádostí a komunikací s ÚP ČR.

8) V žádosti je uvedeno nesprávné IČ žadatele 

Na základě vyplnění názvu subjektu (žadatele) někdy dojde k automatickému vyplnění IČ. Pokud tomu tak není, je nutné vyplnit správné IČ. V případě, že by bylo vyplněno nesprávné IČ, nebylo by možné žadateli přiznat příspěvek. 

9) Žadatel v žádosti nevyplnil číslo bankovního účtu 

Bez vyplněného čísla bankovního účtu není možné ze strany ÚP ČR provést vyplacení příspěvku na náhrady mzdy dle žádosti. Zároveň je nutné, aby žadatelé přikládali doklad o zřízení účtu. Důvodem je skutečnost, aby peníze byly vyplaceny na účet, který je prokazatelně účtem příjemce příspěvku. 

10) Chybí elektronický podpis 

Jestliže jsou dokumenty, tj. žádost, dohoda, doklad o zřízení účtu a případně plná moc, na ÚP ČR zasílány emailem, musí být vždy žádost a dohoda opatřeny elektronickým podpisem nebo alespoň musí být elektronickým podpisem podepsána zpráva.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).