Hlavní navigace

10 otázek a odpovědí, které se týkají novinek u EET, řemeslníků a offline režimu

17. 9. 2019
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Poslanecká sněmovna přehlasovala veto Senátu a schválila novelu zákona o evidenci tržeb. Nabízíme přehled, co novela přináší za změny.

Novinky se totiž týkají jak těch, kteří již tržby evidují, tak těch, kteří doposud nemuseli. Novela nyní čeká na podpis prezidenta. Jakmile vyjde ve Sbírce zákonů ČR, bude definitivně jasno, kdy které změny nabudou účinnosti.

Koho všeho se nově bude týkat EET a odkdy?

Do EET se nově zapojí i podnikatelé, kteří doposud měli díky rozhodnutí Ústavního soudu výjimku. Jde o třetí a čtvrtou vlnu, které měly původně odstartovat už v roce 2018. EET se tak nově bude týkat i svobodných povolání, podnikatelů v dopravě, zemědělství či řemeslníků. Zjednodušeně se dá konstatovat, že se EET bude týkat všech podnikatelů, kteří přijímají hotovost.

Přehled podnikatelů podle NACE, kteří pod EET nově spadnou:

NACE 56 Stravování a pohostinství – tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)
NACE 01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve výrobě
NACE 10 Výroba potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci…)
NACE 49 Pozemní a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava meziměstská, silniční nákladní doprava, …)
NACE 69 Právní a účetnické činnosti (právníci, účetní, …)
NACE 75 Veterinární činnost
NACE 86 Zdravotní péče (lékaři, dentisté, …)
a další činnosti NACE 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“ ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99
NACE 13–17 Výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, papírů a výrobků z papírů a zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
NACE 20.4 Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
NACE 22 Výroba pryžových a plastových výrobků
NACE 23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
NACE 31 Výroba nábytku
NACE 32 Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů,…)
NACE 33 Opravy a instalace strojů a zařízení
NACE 43 Specializované stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
NACE 95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový manžel“, opravář počítačů,…)
NACE 96 Poskytování ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)

Paragrafy, které startují poslední dvě vlny EET, nabudou účinnosti sedmý měsíc poté, co novela vyjde ve Sbírce zákonů ČR. Nejpravděpodobněji tak v květnu 2020.

Čtěte více: Kdy odstartuje #EET pro řemeslníky? Nejpravděpodobněji v květnu 2020

Co je třeba udělat, pokud se vás nově bude týkat EET?

Podnikatelé, kterých se EET nově dotkne, musí podniknout několik kroků, aby mohli začít evidovat a plnit svoji povinnost. Ty jsou stejné, jako měli podnikatelé v prvních dvou vlnách. Nejprve musí požádat o autentizační údaje, které slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.

Žádost můžete podat pouze

 • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s vaší ověřenou identitou způsobem, kterým se lze přihlásit do vaší datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
 • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

Na základě autentizačních údajů umožní správce daně prostřednictvím společného technického zařízení podnikateli získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv. Ještě před získáním certifikátu musí podnikatel správci daně oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

Zároveň je samozřejmě nutné si pořídit pokladní zařízení, které bude vybaveno tak, aby odeslalo prostřednictvím internetu požadované údaje o evidované tržbě serveru finanční správy a vystavilo účtenku zákazníkovi. Volba konkrétního řešení zůstává čistě na podnikateli. Kdo splňuje určité náležitosti, může místo EET evidovat v tzv. zvláštním režimu (offline režimu).

Mění se něco pro podnikatele, kteří již EET mají?

Novela přináší změny i některým podnikatelům, kteří již tržby evidují. Pro právnické a zahraniční fyzické osoby se vrátí povinnost uvádět na účtence DIČ, které nebude nutné tisknout jen v případě, kdy toto daňové identifikační číslo obsahuje rodné číslo poplatníka. Tato povinnost navíc začne platit ještě v letošním roce, nejspíše od listopadu.

Pod EET se zařadí i některé druhy plateb, které z ní vyňalo rozhodnutí Ústavního soudu. EET se bude opět vztahovat na platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Kdo tyto platby přijímá, bude je muset nově evidovat.

Novela počítá i s osvobozením sociálních služeb a tržeb z prodeje sladkovodních ryb v období od 18. 12. do 24. 12. z evidence tržeb. Výjimku z EET získají i zrakově postižení podnikatelé, tržby z předplacených telefonních karet, z obchodní letecké dopravy a tržby z hazardní hry.

Průvodce EET

Koho a odkdy se EET týká? Jaké všechny povinnosti se s EET pojí? Jak vybrat pokladní systém? Přečtěte si našeho velkého průvodce elektronickou evidencí tržeb.

Lze se vyhnout EET?

Kdo přijímá evidované tržby, tedy především hotovost, je musí až na zákonem stanovené výjimky evidovat. Nově však půjde pro podnikatele, kteří splní určitá kritéria, evidovat místo v EET v offline režimu.

Kdo všechno bude moct využít offline režim a odkdy?

Aby mohl podnikatel o offline režim požádat, musí splnit několik podmínek. Offline režim mohou použít právnické osoby, které jsou poskytovatelé zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdravotní pojišťovny a určité fyzické osoby. Konkrétně jde o ty, které nejsou plátci DPH a nemají více jak 2 zaměstnance.

Zároveň nesmí výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb přesáhnout za 4 bezprostředně předcházející kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nesmí přesáhnout 600 000 Kč. Jakým způsobem bude muset podnikatel doložit, že jeho budoucí příjmy nepřesáhnou 600 tisíc Kč, není doposud zřejmé.

Jak o offline režim požádat?

Abyste mohli evidovat v offline režimu, musíte podat žádost. V žádosti musíte uvést:

 • skutečnosti prokazující naplnění výše zmíněných podmínek (tedy že nemáte více jak 2 zaměstnance a výši tržeb) a
 • údaje o provozovnách, v nichž přijímáte evidované tržby, které nebyly správci daně dosud v souvislosti s plněním povinností podle tohoto zákona oznámeny.

Jak přesně budou podnikatelé muset prokazovat předpokládanou výši budoucích příjmů, také není zřejmé, stejně tak jako formalizovaná konkrétní podoba žádosti.

Jakou uvádět provozovnu, pokud pracujete u zákazníka (například elektrikáři, instalatéři apod.)

Metodika finanční správy k EET nyní uvádí: Poskytuje-li poplatník služby u zákazníka (např. malířské služby u zákazníka) a nemá-li provozovnu ve smyslu živnostenského zákona (provozovnou se pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována), zaeviduje poplatník v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele. Pro podnikatele -právnickou i fyzickou osobu je pak definice sídla uvedena v § 429 občanského zákoníku. Sídlo podnikatele se dle uvedeného ustanovení určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště (viz §80 občanského zákoníku).

Jaké jsou povinnosti spojené s offline režimem?

Samotná evidence v offline režimu pak bude probíhat tak, že budete muset:

 1. nejpozději při uskutečnění evidované tržby vystavit účtenku s nejnižším pořadovým číslem z bloku účtenek tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
 2. evidovat stejnopis vystavené účtenky s tím, že tato povinnost je splněna jeho uchováváním až do uplynutí lhůty pro stanovení daně z příjmů, ke které se vztahuje,
 3. podat správci daně za každé kalendářní čtvrtletí, ve kterém uskutečníte nebo vrátíte evidovanou tržbu nebo provedete její opravu, oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu, a to do 20 dnů od konce tohoto kalendářního čtvrtletí.

Také v případě offline režimu budete muset na účtenkách uvádět některé údaje, a to:

 • své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, pokud má více než 1 provozovnu,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, a
 • celkovou částku tržby v české měně.

A stejně tak i v případě offline režimu budete muset vyvěsit v provozovně oznámení v následujícím znění: Podle zákona o evidenci tržeb prodávající eviduje tržby ve zvláštním režimu a je povinen vystavit kupujícímu účtenku z bloku účtenek.

Přestože zvláštní režim půjde využívat až od sedmého měsíce poté, co zákon vyjde ve Sbírce zákonů, žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu půjde podávat dříve. Jakmile novela nabude účinnosti, půjde už o zvláštní režim požádat dopředu.

Čtěte více: Offline režim místo #EET nebude pro každého, pojí se s ním navíc povinnosti

Můžete kombinovat EET a offline režim?

Ne, kombinovat oba režimy není možné. Jakmile zaevidujete tržbu v rámci EET, případné povolení pro evidenci v offline režimu ihned zanikne.

Na jaké zboží a služby klesne DPH a odkdy?

Výčet zboží a služeb, pro něž se navrhuje druhá snížená sazba daně (10 %):

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Sazby DPH klesnou sedmý měsíc po vyhlášení ve Sbírce, tedy zřejmě v květnu 2020. Pro daňové povinnosti u daně z přidané hodnoty za zdaňovací období před prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon o DPH ve znění účinném před tímto dnem.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).