Hlavní navigace

10 podnikatelských asociací a jejich názory na elektronickou evidenci tržeb

16. 4. 2015
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
Zatímco některé podnikatelské asociace zákon o evidenci tržeb podporují, jiné nemohou kvůli EET přijít Andreji Babišovi na jméno. Přečtěte si názory 10 svazů.

Elektronická evidence tržeb (EET) nerozděluje pouze politickou scénu, nýbrž i samotné podnikatele. Zatímco některé podnikatelské asociace zákon v podstatě bez výhrad podporují, jiné se kategoricky staví proti. Přečtěte si názory 10 oslovených podnikatelských svazů.

Čtěte také: Babiš upravil evidenci tržeb, nad řemeslníky stále visí Damoklův meč

Otázky

1) Souhlasíte s aktuální verzí zákona? Proč ano, či ne?

2) Kterých všech podnikatelů by se EET měla týkat, aby pro vás byl zákon přijatelný?

3) Je nějaká konkrétní věc, která vám na předloženém zákoně vysloveně vadí?

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR)

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.freeimages.com/

Co si podnikatelské asociace myslí o EET?

1) Respektujeme, že to je kompromisní řešení. Úplně vše, co jsme chtěli, tam sice není, ale korektně musím říci, že většina našich požadavků byla splněna. A nehovořím v tuto chvíli pouze o tom, co v zákoně jest, ale i tom, co bylo domluveno nad rámec zákona, zejména daňové úlevy.

2) EET by se dle našeho názoru neměla dále rozšiřovat, tedy měla by se týkat pouze prvních dvou vln podnikatelů, které jsou dnes na stole. Jedná se o restaurace, ubytovací zařízení a maloobchod s velkoobchodem. Toto je jasně dohodnuto s panem ministrem, tedy například řemeslníci mohou být zatím klidní. Samozřejmě, že vím, že zákon je napsán tak, že i další skupiny mohou být někdy do EET zahrnuti, ale diskutovat v tuto chvíli, co případně bude za dva nebo tři roky, je zbytečné. Slovo ministra je pro mě v tuto chvíli důležitější než spekulace některých médií. Jakákoliv další vláda, bude-li chtít, může EET rozšířit či zrušit, má na to vždy dost prostředků. Na druhou stranu, nedovedu si představit, že tak kdokoliv učiní bez seriózní diskuse se zástupci podnikatelů.

3) V tuto chvíli stále zákon umožňuje zavést účtenkovou loterii. Ta je pro nás, jakožto průběžný kontrolní nástroj, nepřijatelná. Stále intenzivně jednáme a snažíme se věcnými argumenty přesvědčit prakticky všechny parlamentní strany, že účtenková loterie je nekonečný nesmysl, který nám akorát udělá mezinárodní ostudu, aniž by přinesl nějaký efekt. Stačí se podívat na Slovensko. Fronty u pokladen, losují se zejména účtenky větších prodejců, kteří by účtenky dali i bez soutěže,  a běžné zákazníky to akorát zdržuje, neboť si soutěživí spotřebitelé rozdělují nákup na tři košíky. Přínos do státní pokladny je tam díky tomu o jedno promile na DPH více. Čili fiasko, ostuda a naštvaný prodejce i spotřebitel.

Čtěte také: Každého, kdo zaútočí na nejmenší podnikatele, svlékneme do trenek, říká Havlíček

Jiří Štorch, člen představenstva Asociace českého tradičního obchodu (AČTO)

AČTO podporuje přijetí zákona o EET, a to zejména z důvodu narovnání podnikatelského prostředí v ČR. AČTO nesouhlasí s variantou, kdy z povinnosti evidovat tržby budou vyjmuty určité skupiny podnikatelů přesto, že evidenci nic nebrání. Toto se týká i situace, kdy tato povinnost bude pro tyto skupiny jen oddálena. AČTO pro účely dosažení cílů zákona považuje za nezbytné umožnit příslušným kontrolním orgánům vynutitelnost zákona prostřednictvím přímých a okamžitých sankcí, a to jak na straně obchodníka (až uzavření provozovny), tak na straně zákazníka. 

AČTO dále důrazně nesouhlasí s tím, aby obsah datové zprávy zasílané správci daně obsahoval údaje, přímo nesouvisející s posláním zákona, tedy s evidencí tržby poplatníka a samozřejmě s identifikací pokladního místa. Toto platí i o povinných údajích na účtence. Veškeré údaje nad rámec výše uvedeného přinesou zvýšené nároky na HW a SW vybavení obchodníka, a tím povedou k výrazně zvýšeným nákladům. V neposlední řadě bude docházet k zpomalení obsluhy, a tím ke zhoršení komfortu pro zákazníka.

AČTO považuje za absolutně nedostačující a chybně nastavenou výši předpokládané kompenzace vzniklých nákladů pro poplatníka. Dle nám známých podmínek se tato kompenzace týká pouze podnikatelů – fyzických osob. Je tedy zcela opomíjena skupina podnikatelů, působících jako právnická osoba. Výše kompenzace 5000 Kč je pak zcela nedostačující např. pro provozovatele prodejen potravin s několika sty až tisíci položek zboží a např. 2 pokladními místy, kdy kompletní náklady na vybavení odpovídající charakteru provozovny, nabízenému sortimentu a počtu obsloužených zákazníků budou v tomto případě dosahovat minimálně desetinásobku uvedené částky.

Radomil Bábek, předseda Asociace podnikatelů a manažerů

Na jednotlivé otázky se nám obtížně odpovídá, protože vycházejí z předpokladu, že EET má nějaké klady. Asociace podnikatelů a manažerů je přesvědčena, že EET je zcela nepotřebná, ba škodlivá a že je třeba zákon o EET odmítnout. EET je nepotřebná, protože již dnes může Finanční správa ČR konat stejně, jako by konala po zavedení EET.

Argumenty pro zavedení EET jsou obratnou manipulací a mají vyvolat dojem, že zásadním problémem české ekonomiky jsou malí podnikatelé a živnostníci – toto tvrzení není pravdivé. Zavedení EET je zcela nepokrytě zaměřeno na malé podnikatele a živnostníky plošně, a to přesto, že stát má stíhat nepoctivé, aniž by tím omezil či ohrozil ty poctivé. EET má stát obrovské prostředky z veřejných peněz, a to vyvolává značné obavy z korupčního či klientelistického chování.

Čtěte také: Pokud se zavede elektronická evidence tržeb, data se začnou prodávat, říká Bábek

Marcel Winter, předseda Česko-vietnamské společnosti

1) Ano, protože ochrání většinu poctivých, pracovitých a řádně daně i DPH platících OSVČ od nepravdivé paušalizace a mnohaletého primitivního osočování, že OSVČ neplatí státu DPH a daně. Již přes 20 let je většinou napadají ti, co sami nikdy jako OSVČ nepodnikali, protože by se sami neuživili, anebo ti, co svojí vinou zkrachovali, ale také někteří podnikatelé, co mají sídla svých firem v daňových rájích, aby se veřejnost nestarala o jejich bohužel legální každoroční daňové úniky z vysokých zisků u nás dosažených.

2) EET by se měla týkat všech plátců DPH, kteří inkasují hotovost od zákazníků.

3) Popřená presumpce neviny podnikajících OSVČ.

Čtěte také: Marcel Winter: Dovedu si klidně představit Vietnamce v parlamentu

Ladislav Minčič, ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory ČR

1) Verze zákona vzešlá z připomínkového řízení je v mnohém lepší než původní ministerská varianta. Ministerstvo financí ČR v řadě věcí vyhovělo požadavkům podnikatelů tlumočených Hospodářskou komorou ČR. Namátkou Hospodářská komora ČR požadovala, aby náklady na nákup a provoz technického zařízení a administrativu byly podnikatelům kompenzovány snížením jiné byrokratické zátěže nebo snížením daní, např. aby byla poskytnuta přiměřená sleva na dani z příjmů nebo snížená DPH. Díky tomu podnikatelé budou moci jednorázově uplatnit slevu na dani 5000 Kč a restauračním zařízením klesne daň z přidané hodnoty z 21 na 15 %. Hospodářská komora také požadovala omezit velice přísné sankce. Zákaz činnosti i uzavření provozovny až na 2 roky jsou z návrhu díky tomu vypuštěny. Rovněž sporná byla povinnost zákazníka převzít si účtenku. I v tomto směru nám bylo vyhověno.

Nicméně v několika podstatných záležitostech zůstává rozpor mezi pozicí ministerstva a komory. Jsme mírnými optimisty, věříme, že je zde ještě prostor ke kompromisům.

2) Místo nepřehledných výjimek, koho, v jakém režimu a zda vůbec by se měla EET týkat, by podle Hospodářské komory ČR měl stát zohledňovat obrat živnostníků a podnikatelů. Povinnost evidovat tržby elektronicky by se alespoň dočasně neměla vztahovat na drobné podnikatele s ročním obratem do 2 milionů Kč (tzv. paušalisté u daně z příjmů fyzických osob), anebo alespoň do 1 milionu Kč (plátci DPH). Zároveň by se zmírnily obavy drobných podnikatelů z náhlého, nepředvídatelného nárůstu nároků na provozování živnosti.

3) Nerozumíme zarputilosti, s jakou ministerstvo financí trvá na ostrém startu k 1. 1. 2016. Bez dostatečné přípravy, zejména náležitého výběru a odzkoušení technického řešení jak na straně podnikatelů, tak na straně státu hrozí celému projektu fiasko. Daňová správa má být předvídatelná. Podnikatelé by měli mít dostatek času se na novinku připravit. Podle propočtů Hospodářské komory ČR přitom není reálné, aby ministerstvo takové datum splnilo a podnikatelé se připravili. Proto Hospodářská komora ČR požaduje, aby účinnost zákona vešla v platnost alespoň o šest měsíců později.

Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KPZS ČR)

1) KZPS ČR o EET usiluje a podporuje od samotného počátku a vnímá ji jako zavedení pořádku do chaosu ve výběru daní. Podotýkám, že se jedná o většinový názor KZPS ČR, neboť i v KZPS ČR jsou sdružení, která EET nepodporují; zkráceně – KZPS ČR většinově říká „Ano, ale“, menšina říká „NE, ale“. Vadí nám a nesouhlasíme s rozšiřující se plejádou výjimek, pokud ve finále budou vyňati např. řemeslníci (opraváři, instalatéři, malíři apod.) bude to špatně vnímáno zejména veřejností, která se s tím setkává nejvíce. Anebo u vás nikdy nebyl opravář, který by se nezeptal, zda chcete práci udělat s, anebo bez DPH?

2) EET by se měla dotýkat všech podnikatelů, u kterých to je smysluplné a náklady jsou menší než výběr daní. Samozřejmě v každé společnosti je národním sportem obcházet daně, ale stát zde musí mít navrch.

3) Nelze říci, že nám něco explicitně vadí. KZPS ČR uplatnila své věcné připomínky v mezirezortním připomínkovém řízení a bude trvat na jejich uplatnění, např. že účtenka pro registraci tržeb by mohla být generována také jako platný daňový doklad dle zákona o DPH a nebyla pouze jednoúčelovým jednostranným dokladem pro jednu věc, dále jde např. o neziskové organizace apod. a zejména potom, že EET nesmí navyšovat administrativu podnikatelů.

Čtěte také: Doufám, že Babiš prožene úředníky, aby dělali, co mají, říká šéf podnikatelů

Stanislav Sedlák, předseda Kovářského společenstva

Vzhledem k tomu, že naše Kovářské společenstvo zastupuje řemeslníky živnostníky podnikající v řemeslech kovářství, zámečnictví, podkovářství a víceméně v oborech zpracovávající kovy obecně, tak se nás zatím EET nedotýká. Aspoň zatím. Uvidíme jak se bude situace dál vyvíjet. Jinak sdílíme názor na EET s AMSP ČR.

Jsme ovšem v očekávání věcí příštích v této problematice. Jsme řemeslníci vyrábějící věci rukama a ne obchodníci, kteří se snaží co nejlevněji nakoupit a co nejdráže prodat. Pořád platí, že se něco musí vyrobit, aby se to mohlo prodávat. Proč by měl být ten výrobce potrestán za to, že obchodník jeho výrobek prodává s mnohdy neúměrným ziskem?

Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR

S aktuální verzí nesouhlasíme. Podali jsme řádné zásadní připomínky, které nebyly vyřešené a myslíme si, že stát má dokonalé právní možnosti postihovat delikventy snižující základ daně. Je to další administrativní zátěž zejména malých podnikatelů. Zastáváme názor, že pokud bude zákon přijat v této podobě, tak bude diskriminační k některým skupinám podnikatelů. Vadí nám zvýšená administrativní zátěž a diskriminace. Navíc bez výsledku, což potvrzují neoficiální výsledky z Itálie a Slovenska, kde je obdobný systém zaveden.

Irena Vlčková, mluvčí Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR 

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR ČR) již od počátku podporuje záměr Ministerstva financí na zavedení Elektronické evidence tržeb (EET). SOCR ČR a jeho významné členské asociace (jako například AHR, AČTO či další) chápe od počátku zavedení systému elektronické evidence tržeb jako nástroj k zajištění stejných a rovných podmínek v podnikání. Z tohoto důvodu máme za to, že by měl být systém aplikován ve všech oblastech služeb a prodeje, kde dochází k hotovostní platbě.

Případný záměr zavádět povinnost elektronické evidence tržeb pouze pro maloobchod, velkoobchod, ubytovací služby a stravování, případně vyjmout z povinnosti OSVČ, by ještě více otevřel obcházení daňových povinností. Diskutabilní je samotné rozdělení jednotlivých služeb a oborů na ty, kde bude povinnost zavedena a naopak. Naše organizace je i nadále připravena tento záměr veřejně podporovat za předpokladu, že v konečném důsledku nebude znamenat přenesení dalších povinností pouze na několik oborů v oblasti podnikání, ale bude aplikována plošně s minimem výjimek.

Zároveň bych ráda zdůraznila, že si velmi vážíme vstřícného postupu Ministerstva financí ČR, kdy jsou s podnikateli, na které bude přijetí tohoto zákona nejvíce dopadat, diskutovány jednotlivé dopady a technologické možnosti zavádění u různých druhů podnikatelů.

Pro zjednodušení uvádím základní všeobecné požadavky našeho Svazu, které dlouhodobě prezentujeme:

  • Plošné zavedení EET pro všechny subjekty s minimem výjimek.
  • Snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na15 % s výjimkou daně na alkohol, tabákové výrobky a doplňkový sortiment.
  • Rovněž bychom uvítali jednorázovou slevu ve výši 5000 Kč pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kterým v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb, a to z důvodu kompenzace zvýšených nákladů, které jim v souvislosti s účinností zákona mohou nastat. (jak MF uvedlo ve své tiskové zprávě k vypořádání připomínek)
  • Zpřesnění termínů zavedení EET – jako problém vidíme situaci, kdy nejsou jasné termíny a konečné znění odsouhlasené v rámci legislativního procesu. Za této situace nebude ze strany podnikatelů zájem investovat do vývoje a zkušebního provozu. Je třeba určitý časový prostor pro vývoj a implementaci softwarových a hardwarových řešení.
  • Pokud možno co nejrychlejší zveřejnění podkladů pro softwarové firmy, aby byl prostor pro jejich vývoj a odzkoušení.
  • Zajistit dostatečný prostor pro zkušební provoz.

Čtěte také: Evidence tržeb se musí týkat všech, i drobných řemeslníků, požaduje Svaz obchodu

Vít Jásek, výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR

1) Ministerstvo financí zákon široce diskutovalo a diskutuje se sociálními partnery, a i proto souhlasíme s jeho současnou podobou. Jen doufáme, že bude mít takový pozitivní dopad pro státní rozpočet, v jaký ministerstvo financí doufá. V malé vesnické restauraci, kam chodí z 90 % místní štamgasti, se asi moc nezmění, protože kdo z nich nahlásí finančnímu úřadu, že mu vrchní nevydal paragon za večerní útratu?

2) EET by se měla týkat zejména podnikatelů, kde jsou evidentní problémy s přiznáváním tržeb a kde je zároveň technicky možné EET administrovat. Vítáme proto vyčlenění náhodných příjmů a příjmů z vedlejší činnosti neziskových organizací. Dovedete si představit, jak uvaděčka v divadle elektronicky eviduje prodej programu představení? V jedné ruce program, v druhé platební terminál s minitiskárnou… To už je naštěstí v zákoně ošetřeno.

3) Ne, nevadí a nesdílíme obavy některých kritiků, že to dramaticky zkomplikuje život podnikatelů. Naopak doufáme, že už nepřibude moc výjimek ze systému.

Čtěte také: Je neuvěřitelné, s čím MPO přišlo, říká k novele energetického zákona Vít Jásek

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).