Hlavní navigace

10 změn, které čekají podnikatele u daně z příjmů v roce 2015

16. 12. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Také oblasti daně z příjmů se dotkla řada změn. Některé z nich už jsou v platnosti, na jiné se musí podnikatelé připravit od 1. ledna 2015.

Mezi zákony, které nabudou účinnosti 1. ledna 2015, patří i novely zákona o daních z příjmů. Ty zavádí pro podnikatele řadu novinek. Připravili jsme přehled, s jakými hlavními změnami by měli podnikatelé počítat.

Omezí se výdajové paušály

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Daň z příjmů čeká řada změn.

Živnostníci, kteří využívají 60% a 80% výdajové paušály, se musí připravit na to, že se jim zastropí výdaje. Maximální výše odpočtu prostřednictvím 80 % paušálu bude 1,6 milionu korun a skrze 60% paušál 1,2 milionu korun. Už v současnosti platí zastropení pro 30% a 40% paušál. Hranice pro všechny paušály se odvíjí od mezní hranice příjmů, která činí 2 miliony korun. I OSVČ s vyššími příjmy však mohou paušály i nadále využívat. Jen si maximálně odečtou částku napsanou v zákoně.

Maximální výše výdajů bude následující:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,6 milionu Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 1,2 milionu Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč

Čtěte více: Výdajové paušály půjde použít, i když budete mít příjem vyšší než 2 miliony Kč

Zvýší se zvýhodnění na druhé a další děti

Od roku 2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě. Na první bude stále možnost odečíst si 13 404 korun ročně, na druhé se však tato částka zvýší na 15 804 korun a na třetí a každé další na 17 004 korun. Určení konkrétní výše však nebude podle odborníků úplně jednoduché. I nadále nicméně platí, že daňové zvýhodnění (a také slevu na manželku/manžela) nemohou využít poplatníci, kteří mají součet dílčích základů daně, u kterých byly uplatněny výdajové paušály, vyšší než 50 % celkového základu daně.

Čtěte více: Daňové zvýhodnění od roku 2015 zamotá hlavu nejedné účetní

Nová sleva pro rodiče

Rodiče, a to i OSVČ s paušály, budou moct též využít novou slevu na dani, a to dokonce už za rok 2014. Jedná se o slevu za umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti. Sleva na dani bude ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte, maximálně však ve výši minimální mzdy na jedno dítě, aktuálně tedy 8500 korun (v roce 2015 se minimální mzda a tedy maximální možná výše slevy zvýší na 9200 korun).

Čtěte více: Nová sleva na dani půjde uplatnit už za rok 2014

Snížení daňového základu o náklady spojené se zřízením podnikové školky

Kromě OSVČ a zaměstnanců se změny v oblasti podnikových školek dotknout i zaměstnavatelů. Ti budou moct nově snížit daňový základ o náklady související se zřízením a provozováním zařízení péče o dítě předškolního věku. Jak uvádí ministerstvo financí, půjde například o nájemné za prostory, energie, úklid, mzdy zaměstnanců pečujících o děti, úhrada jinému subjektu, který umožní umístění dětí ve svém zařízení.

Sleva pro pracující důchodce se vrátila

Mezi další novinky v oblasti slev na dani se řadí sleva pro pracující důchodce, jejíž zrušení prohlásil Ústavní soud ČR za protiústavní a pro rok 2014 slevu důchodcům vrátil. Finanční správa ČR následně po dalším rozhodnutí soudu uvedla, že slevu uzná pracujícím důchodcům i za rok 2013. Od roku 2015 ale bude zase platit, že v případě příjmů vyšších než 840 tisíc korun ročně se penzistům bude zdaňovat i důchod.

Čtěte více: Někteří pracující důchodci budou v roce 2015 danit svůj důchod

Povinnost hlásit osvobozené příjmy na 5 milionů korun

Poplatníci, kteří mají osvobozené příjmy nad 5 milionů korun, budou muset tuto skutečnost ohlásit finančnímu úřadu. Oznámení se bude podávat v termínu pro daňová přiznání. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce až do výše 15 % neoznámeného příjmu.

Omezení nutnosti podat přiznání při solidárním zvýšení daně

Přiznání už naopak nebudou muset podávat poplatníci, kteří za kalendářní rok nepřekročili maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního pojištění, avšak v jednotlivém měsíci nebo měsících došlo k uplatnění solidárního zvýšení daně. Nově se bude přiznání podávat jen tehdy, pokud bude solidární zvýšení zvyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha.

Omezení životního pojištění

Smlouvy na životní pojištění, které umožňují výběry naspořené částky dříve než po 60 měsících trvání smlouvy nebo před dovršením 60 let věku, už nebudou od příštího roku daňově zvýhodněné. U ostatních smluv se zvýhodnění nemění. Jak upozornilo ministerstvo, pokud dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo dojde ke zrušení smlouvy, budou zdaněny veškeré příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem. Zaměstnanci pak budou muset tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit a skrze daňové přiznání zaplatit a vrátit daňové zvýhodnění za posledních 10 let, pokud příspěvky na životní pojištění uplatnili jako odčitatelnou položku.

Čtěte více: Našli jsme díru ve změnách daňových výhod penzijního a životního pojištění 2015

Změny v uznatelnosti výdajů

Od příštího roku se mění daňově uznatelné výdaje. Konkrétně ustanovení § 24 zákona o daních z příjmů, tj. výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Novinky se týkají například finančního leasingu, zůstatkové ceny při vypořádání práva stavby či přefakturace.

Čtěte více: Změny v uznatelnosti nákladů (výdajů) v roce 2015

Bezúplatné půjčky zaměstnancům se nebudou danit jen do 300 tisíc Kč

Od roku 2015 se rovněž ruší vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z předmětu daně z příjmů fyzických osob, pokud se jedná o příjmy ze závislé činnosti. Daněny nebudou už jen bezúročné zápůjčky zaměstnancům do výše 300 000 korun jistiny. Příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy fyzické nebo právnické osobě jsou od roku 2015 osvobozené od daně, pokud plynou od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti nejméně jeden rok, nebo pokud nepřesáhnou v úhrnu 100 000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které se podává daňové přiznání, doplnilo na webu ministerstvo na svém webu.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).