Hlavní navigace

2. vlna #EET je tu. Čtěte přehled o tom, co obnáší a na co nezapomenout

1. 3. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje právě dnes. Týká se více než čtvrt milionu podnikatelů. Jaké mají ode dneška povinnosti?

Právě dnes, 1. března 2017, dopadá povinnost evidovat tržby na další obchodníky. Elektronická evidence tržeb se tak nově týká více jak 250 tisíc podnikatelů. 

Kdo spadá do 2. vlny EET

Konkrétně se jedná o podnikatele v maloobchodu a velkoobchodu, kteří jsou uvedeni v Klasifikaci ekonomických činností (NACE) pod kódem 45.1, 45.3, 45.4, pokud jde o obchod, 46 a 47.

Na klasifikaci NACE odkazuje samotný schválený zákon o evidenci tržeb:

NACE 45.1 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
NACE 45.3 Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů
NACE 45.4 Obchod, s motocykly, jejich díly a příslušenstvím
NACE 46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
NACE 47 Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích, …)

Druhá vlna se tak týká, pokud přijímají evidované platby, všech obchodů, a to jak kamenných, tak těch onlinových.

Čtěte také: Ne každý, kdo podniká v e-commerce, musí mít #EET už od března

Velké otázníky se objevovaly v souvislosti EET a dobírky. Jak postupovat, čtěte v článku: Přehled pro e-shopy: Kdy musíte v rámci #EET evidovat dobírku a kdy nikoli

Co je potřeba pro EET

Pokladní řešení

Koho se EET týká, musí si pořídit pokladní zařízení s tiskárnou (může být i telefon s funkční aplikací pro EET). Podnikatelé mají na výběr z poměrně velké škály řešení. Od mobilních aplikací, které stačí nainstalovat do telefonu a malé přenosné tiskárny, po komplexní pokladní systémy.

Autentizační údaje

Aby však podnikatelé mohli tržby evidovat, musí požádat o autentizační údaje a „zaregistrovat“ se v aplikaci EET na webu finanční správy. O autentizační údaje lze požádat dvěma způsoby. Jde to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu. 

Vyplnit údaje o provozovnách

Po přihlášení do aplikace musí podnikatel splnit také oznamovací povinnost a finančnímu úřadu zaslat prostřednictvím aplikace EET údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby nebo v nichž přijímá evidované tržby. 

V aplikaci EET se o provozovnách zadávají tyto údaje:

 • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
 • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
 • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
 • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
 • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně je po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které poplatník musí uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny.

Nainstalovat certifikát

Následně podnikatelé musí v aplikaci EET získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele. Platnost certifikátu sice činí 3 roky, ale v případě potřeby se dá v aplikaci zneplatnit. Poplatník si může vybrat, zda využije jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo zda využije více certifikátů a bude mít například pro každou provozovnu nebo pro každou elektronickou pokladnu jeden certifikát. Certifikát se každopádně musí nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby.

V čem evidence spočívá

Samotná evidence tržeb pak spočívá v tom, že nejpozději při uskutečnění evidované tržby musí poplatník

 1. zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
 2. vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Uskutečněním evidované tržby je pak dle § 18 odst. 2 zákona o evidenci tržeb

a) přijetí evidované tržby, nebo
b) vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve (jedná se především o okamžik uskutečnění evidované tržby ve vztahu ke karetním transakcím, kdy k faktickému připsání dané transakce dochází až později.

Rozsah zasílaných údajů

Zákon dále určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Podle § 19 ZoET jde o:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

V případě výše zmíněných šesti údajů však platí, že je nemusí posílat všichni podnikatelé.

Čtěte více: Plátci DPH mají u #EET více povinností. Víme, které údaje musí posílat navíc

Pokud podnikatel bude tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, požadované údaje nemusí posílat hned, ale má na to 5 dní od uskutečnění evidované tržby.

Údaje na účtence

Účtenka obsahuje tyto povinné údaje:

 • fiskální identifikační kód,
 • své daňové identifikační číslo,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód. K tomu může dojít buď při výpadku internetu, při poruše pokladního zařízení, nebo tehdy, pokud podnikatel eviduje tržby ve zjednodušeném režimu.

Podnikatelé by ovšem neměli zapomínat ani na další zákony, především zákon o ochraně spotřebitele, které jim přikazují vydávat doklad o zaplacení s dalšími náležitostmi. Poplatníci ale nemusí vydávat dva doklady a stačí vše vytisknout na jedné účtence.

Nezapomeňte na ceduli

V neposlední řadě by podnikatelé neměli zapomenout na informační povinnost. Na místě, kde se provádějí evidované tržby, totiž musí být vyvěšené informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné toto informační oznámení  umístit na web.

Obsahem informačního oznámení je:

 • „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Jaké sankce hrozí

Za správní delikt se uloží pokuta:

 • do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt: závažné maření EET, nezaslání datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně nebo nevystavení účtenky tomu, od koho evidovaná tržba plyne,
 • do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt: neumístění informačního oznámení nebo porušení povinnosti zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Úřady mohou i uzavřít provozovnu

Správní delikty u EET bude projednávat finanční nebo celní úřad, dle toho, který z nich provedl kontrolu. Zákon navíc říká, že pokud kontroloři zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité

 • a) uzavření provozovny nebo
 • b) pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Jakmile podnikatel prokáže, že již pominul důvod pro uzavření provozovny nebo pozastavení činnosti, úřad otevření provozovny (obnovení činnosti) opět povolí.

Norma ovšem obsahuje i tzv. liberaci, kdy právnická osoba a podnikající fyzická osoba za správní delikt neodpovídá, prokáže-li, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).