Hlavní navigace

3 novinky, které se na podnikatele chystají od roku 2016 u DPH

7. 7. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Oblast DPH se v roce 2016 opět změní. Schválena jsou již kontrolní hlášení a rozšíření reverse – charge. Nyní se ještě jedná o povinném elektronickém podání.

Přestože se v poslední době hovoří nejčastěji o elektronické evidenci tržeb, zdaleka nejde o jedinou novinku, která se na podnikatele chystá. Na změny by se měli především připravovat plátci DPH, které čeká hned několik nových povinností. Od roku 2016 budou muset podávat kontrolní hlášení a navíc ministerstvo financí navrhuje, aby daňové přiznání k DPH podávali všichni plátci povinně elektronicky. Od příštího roku se navíc opět rozšíří režim reverse – charge.

Kontrolní hlášení už za půl roku

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

V roce 2016 nastane u DPH řada změn.

Zřejmě nejvýraznější novinku příštího roku v oblasti DPH tvoří kontrolní hlášení, která budou muset podávat plátci DPH. Zatímco právnické osoby je budou muset podávat každý měsíc, čtvrtletní plátci – fyzické osoby budou moct hlášení podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy jednou za tři měsíce. Samotná podoba kontrolního hlášení vychází dle finanční správy z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně již v současnosti povinni vést podle § 100 zákona o DPH. Vzhledem k tomu, že údaje uváděné v kontrolním hlášení odpovídají údajům dosud vykazovaným ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti, je povinnost podání tohoto výpisu zrušena společně se zavedením kontrolního hlášení (tj. od 1. 1. 2016), upřesňuje na webu finanční správa.

Kontrolní hlášení bude muset podávat každý plátce DPH, pokud:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění, 
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění,
 • ve zvláštním režimu pro investiční zlato přijal zprostředkovatelskou službu, u které byla uplatněna daň podle § 92 odst. 5, uskutečnil dodání investičního zlata osvobozeného od daně, u kterého má nárok na odpočet daně podle § 92 odst. 6 písm. b) a c), nebo investiční zlato vyrobil nebo zlato přeměnil na investiční zlato podle § 92 odst. 7.

Hlášení se nebude týkat:

Kontrolní hlášení nebude podávat plátce, který:

 • uskuteční pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně podle § 51, nebo plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně podle § 63,
 • neuskutečnil za zdaňovací období žádná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku a nepořídil zboží z jiného členského státu.

Povinností plátce při podání kontrolního hlášení bude:

 • uvést v něm předepsané údaje potřebné pro správu daní, 
 • podat jej pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny zveřejněnou správcem daně ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Plátci DPH by měli mít rovněž na paměti, že kontrolní hlášení půjde podat pouze elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Údaje v kontrolním hlášení bude plátce daně uvádět ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. Informace o příslušném formátu a struktuře kontrolního hlášení (.XML) a odpovídajícím XSD schématu bude zveřejněna v přiměřené lhůtě na Daňovém portále Finanční správy ČR, ujišťuje finanční správa.

Podnikatelé se už ovšem mohou na novou povinnost připravovat. Finanční správa pro ně totiž připravila vzor Formuláře kontrolního hlášení a Předběžné informace k jeho vyplnění.

Pokud nepodáte kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, dostanete automaticky pokutu ve výši:

 • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podáte (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně,

 • 10 000 Kč, pokud jej podáte v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,

 • 30 000 Kč, pokud nepodáte následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo

 • 50 000 Kč, pokud nepodáte řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodáte ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.

Správce daně má zákonnou povinnost (nad rámec výše uvedeného) uložit pokutu až do 50 000 Kč tomu, kdo na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Kdo navíc bude závažně ztěžovat nebo mařit správu daní nepodáním kontrolního hlášení, může dostat penále až ve výši půl milionu korun.

Reverse – charge se opět rozšíří

Kontrolní hlášení ale není jedinou už schválenou novinkou u DPH. Od roku 2016 se rovněž dále rozšíří režim reverse – charge na dodání nemovité věci plátci, pokud plátce, který nemovitou věc dodává, uplatní daň podle § 56 odst. 5 zákona o DPH. Reverse – charge se navíc letos rozšířil již dvakrát. Poprvé od dubna, kdy mezi položky přibylo například na dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí či tabletů a laptopů, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč.

K dalšímu rozšíření došlo před několika dny, na počátku července. Konkrétně šlo o veškeré komodity, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 a 12 – obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy. Tento režim se uplatní jen tehdy, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překročí částku 100 000 Kč.

Aby toho ale nebylo málo, tak systém reverse – charge se ještě v září letošního roku rozšíří o cukrovou řepu (kód 1212 91).

Čtěte také: Reverse – charge se v červenci opět rozšíří, další položky následují v září

Povinné elektronické podávání přiznání ještě není schváleno

Od roku 2016 navíc může platit další novinka, která by se dotkla plátců DPH – fyzických osob. V souvislosti s připravovanou elektronickou evidencí tržeb leží ve sněmovně novela, která všem plátcům DPH přikazuje podávat přiznání elektronicky, a to pouze

 • datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
 • podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
 • s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
 • s ověřenou identitou podatele prostřednictvím certifikátu pro evidenci tržeb, nebo dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

Formuláře navíc nemá být umožněno posílat prostřednictvím datové schránky. Cílem však není omezit autentizační funkci datové schránky. Uživatelé datových schránek tak budou moci využít svých přístupových údajů do datových schránek k tomu, aby autentizovali podání, která učiní prostřednictvím zmíněného daňového portálu finanční správy (což je způsob, který již v současnosti úspěšně funguje), uzavřelo v důvodové zprávě ministerstvo.

Čtěte také: Přiznání k DPH skrze datovky nepůjde proto, že „neproleze“. Co s tím?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).