Hlavní navigace

5 častých chyb, které podnikatelé dělají v souvislosti s daňovým přiznáním

17. 2. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Chybovat je lidské, avšak pochybení v daňovém přiznání se může pěkně prodražit. Máme souhrn častých chyb, kterých se podnikatelé dopouští.

Vyplnit správně daňové přiznání sice nepatří mezi nejobtížnější úkoly pro podnikatele, přesto se v něm dá napáchat řada chyb. Přečtěte si přehled těch nejčastějších.

Chybné uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek

Mezi již „tradiční“ pochybení patří neuplatnění či chybné uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek. Stále si někteří pletou, že zatímco nezdanitelné částky snižují základ daně, slevy dani snižují daň samotnou. Oproti zdaňovacímu období 2013 došlo navíc ve slevách na dani a nezdanitelných částkách k několika změnám. Nově lze například uplatnit slevu na dani za umístění dítěte ve školce či podobném zařízení. Základní slevu na dani zase mohou opět uplatnit i podnikající důchodci. Poplatníci, kteří uplatňují zvýhodnění na dítě, by zase měli pamatovat na to, že musí mít minimální příjem 51 tisíc korun. V roce 2013 přitom platila hranice 48 tisíc korun. U nezdanitelných částek se pak změnila maximální hranice pro odpočet darů (v nové terminologii bezúplatných plnění z 10 % na 15 % základu daně.

Čtěte také: 7 slev na dani, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2014

Nepřiložení příloh

Častou a stále se opakující chybou je nepřiložení nutných příloh. Kromě povinných příloh musí poplatníci k přiznání též přidat potvrzení, která dokazují jejich příjmy, nároky na osvobození od daně, nároky na nezdanitelné částky nebo nároky na slevy na dani. Pokud chce poplatník snížit základ daně o zaplacené životní pojištění nebo penzijní připojištění, musíte přiložit originál Potvrzení o zaplacených částkách, které mu vydá příslušná pojišťovna nebo penzijní společnost. Poplatníci, kteří uplatňují slevu na manželku, zase musí přiložit čestné prohlášení o jejích příjmech. Studenti  musí přiložit potvrzení o studiu a kdo vede účetnictví, musí s přiznáním dodat i účetní závěrku. 

Čtěte také: 10 příloh, které se nejčastěji podávají s daňovým přiznáním

Chybějící podpis

Přestože se už lidé pomalu a jistě učí podávat daňové přiznání elektronicky, většina poplatníků stále zůstává věrná papírovému přiznání. S tím se však pojí jedna chyba, které se řada poplatníků dopouští. Přiznání se totiž musí podepsat. Poplatníci v tomto ohledu rovněž zapomínají, že podpis musí být též na žádosti o vrácení přeplatku, která tvoří součást daňového přiznání a nachází se na poslední straně daňového přiznání. Na žádosti občas také zapomenou vyplnit údaje, jakým způsobem přeplatek vrátit.

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Chybné účtování nákupu vybavení

Kromě těchto obecných chyb se poplatníci mnohdy dopouštějí i několika konkrétních přešlapů. Jeden z nich tvoří i špatné účtování nákupu stroje, nábytku či vybavení. Pokud byla pořizovací cena jakéhokoli stroje, nábytku či vybavení vyšší než 40 tisíc korun, je třeba je účtovat jako majetek a do výdajů uplatňovat pouze roční odpisy. Nejde o daňově uznatelný výdaj. Dobu odepisování a výpočet upravuje § 26 zákona o dani z příjmů. Pokud v daném roce podnikateli odpisy nijak neulehčí, je možné odpisování přerušit a zbytečně si tento daňově uznatelný výdaj nevyplýtvat, vysvětluje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Platby za domácí internet uplatnění v plné výši jako výdaj

Kdo pracuje z domova a využívá skutečné výdaje, mnohdy chybně uplatňuje platbu za internet v plné výši. Jenže finanční úřady výdaje na internet, který slouží i pro soukromé účely, v plné výši zpravidla neuznávají. V takových případech doporučujeme uvést ve výdajích 50procentní částky. Pokud je nemovitost využívána i pro podnikání, doporučujeme náklady rozdělit na soukromé a daňově uznatelné podle poměru podlahové plochy, radí Blanka Štarmanová.

Další časté chyby

  • Zmatek v limitech pro nepodání daňového přiznání
  • Nezaokrouhlení základu daně před výpočtem daně
  • Chybně použitý výdajový paušál
  • Chybějící údaje u poplatníků vedoucích daňovou evidenci
  • Špatná transformace hospodářského výsledku na základ daně

Novou chybou, které se mohou letos dopustit někteří poplatníci, je neuplatnění příjmů, které byly „postiženy“ srážkovou daní. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem lze totiž zahrnout na základě potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.

Čtěte více: Autorské honoráře: změny 2015 v porovnání s rokem 2014

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).