Hlavní navigace

5 chyb, kterých se OSVČ nejčastěji dopouští u přehledu pro ČSSZ

18. 3. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Vyplňujete s přiznáním rovnou i přehled pro ČSSZ? Dejte si pozor na časté chyby. Jde třeba o špatně sečtené zálohy nebo o chybně uvedené měsíce činnosti.

Také přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), stejně jako přehled pro zdravotní pojišťovnu, vyplníte během pár minut. A rovněž i v přehledu pro ČSSZ se dá nasekat několik chyb. ČSSZ se s námi podělila o nejčastější přešlapy, které v přehledech registruje.

Čtěte také: 7 chyb, které OSVČ nejčastěji dělají v přehledu pro zdravotní pojišťovnu

1. Špatně sečtené zálohy

Stejně jako u zdravotních pojišťoven patří mezi nejčastější přehmaty špatně uvedený součet zaplacených záloh, konkrétně na řádku 39 přehledu. Místo záloh zaplacených na daný rok OSVČ započtou uhrazené zálohy v daném roce. Také splatnost záloh důchodového pojištění je však posunuta. Zálohy na leden jsou splatné do 20. února, zálohy na únor do 20. března atd. Stává se rovněž, že OSVČ do úhrnu zaplacených záloh započítají i doplatek pojistného za předchozí rok.

2. Chybně uvedený počet měsíců

OSVČ, které nevykonávaly samostatnou výdělečnou činnost celý rok, mnohdy chybují v uvedeném počtu měsíců této činnosti (řádek 27 v návaznosti na řádek 18). Protože se přehled podává až s ročním odstupem, OSVČ se také někdy domnívají, že oznámily zahájení činnosti už od data vydání živnostenského listu, ale na oznámení o zahájení činnosti uvedly datum pozdější. Při ukončení činnosti se naopak domnívají, že ukončily činnost stejně jako živnostenské oprávnění, ale na oznámení o ukončení činnosti, resp. na odhlášce uvedly datum dřívější. OSSZ v těchto případech akceptuje údaje dle evidence ve spisové dokumentaci, upozornila pro server Podnikatel.cz Renata Provazníková z tiskového oddělení ČSSZ.

Nejde ale o jediný důvod, který může stát za chybným uvedením měsíců. Do konce roku 2013 byla SVČ považována za vedlejší jen v těch kalendářních měsících, kdy po celý měsíc trval i důvod pro vedlejší činnost (trvala-li činnost jen po část měsíce, tak po celou dobu výkonu činnosti musel trvat i důvod). Od roku 2014 postačuje pro posouzení SVČ jako vedlejší, trvá-li důvod jen po část měsíce za podmínky, že se kryje období trvání důvodu s obdobím výkonu SVČ alespoň jeden den. V případě rozdílu zde OSSZ akceptuje to, co OSVČ uvedla na Přehledu, neboť zda chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost je na jejím rozhodnutí. V některých případech cíleně uvádí OSVČ výkon SVČ hlavní, například v měsíci nástupu do zaměstnání, aby měla po celý měsíc dobu pojištění, vysvětlila Provazníková.

3. Špatně zapsané měsíce v případě DPN či PPM

Některé OSVČ mají zase problém vypořádat se správně s počtem odčitatelných měsíců (řádek 28), kdy po celý měsíc pobíraly dávky při DPN (dočasné pracovní neschopnosti) či PPM (peněžitá pomoc v mateřství). Podnikatelé by měli myslet na to, že v takovém případ ČSSZ respektuje údaje ve své evidenci o době nemoci či PPM. “Nicméně údaje v dalších řádcích se díky tomu mohou rozcházet (vyměřovací základ a výše pojistného),” dodala Provazníková.

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

4. Neoznámení vedlejší činnosti

OSVČ zapomínají oznámit vznik důvodu pro výkon vedlejší činnosti. Jestliže OSVČ opomene na přehledu oznámit, že chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, a ani tuto skutečnost neoznámila OSSZ již dříve, bude její výkon SVČ posouzen jako hlavní a tato skutečnost se nemůže změnit ani podáním opravného přehledu. Jestliže OSVČ opomene oznámit na přehledu OSSZ, že v daném kalendářním roce skončil důvod pro posouzení činnosti jako vedlejší, přičemž v minulosti uplatnila existenci důvodu pro posouzení SVČ jako vedlejší, může jí být následně po zjištění správných skutečností ze strany OSSZ uložena pokuta až do výše 10 000 Kč.

Jak varuje Renata Provazníková z ČSSZ, v každém případě bude zpětně opravena SVČ na hlavní a bude stanoveno pojistné i případné penále z doplatku pojistného i z nezaplacených záloh na pojistné. Důvody, které má ČSSZ ve své evidenci nebo má možnost si je obstarat v elektronické podobě, si při zpracování přehledu OSSZ vždy ověřuje. Toto nic nemění na skutečnosti, že OSVČ, která uplatnila některý z důvodů pro vedlejší činnost, je povinna oznámit příslušné OSSZ, že důvod skončil, a to nejpozději na přehledu za kalendářní rok, ve kterém k tomuto skončení došlo, uvedla Provazníková. 

5. Jako variabilní symbol vyplněné rodné číslo

OSVČ by též měly mít na paměti jednu odlišnost přehledu pro sociálku vůči přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Zatímco tam vyplňují jako hlavní identifikátor a variabilní symbol rodné číslo, u ČSSZ jde o speciální číslo, které sociálka přiděluje každému podnikateli při registraci. V tomto ohledu některé OSVČ také chybují. Podnikatelé by v neposlední řadě neměli ani zapomenout přehled podepsat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).