Hlavní navigace

5 povinností, které musí splnit každý podnikatel, kterého se EET týká

16. 9. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Všichni podnikatelé, kterých se dříve nebo později dotkne EET, mají několik povinností. Některé navíc musí splnit ještě před startem evidence.

Podnikatelé musí například požádat o autentizační údaje a certifikát, pořídit si fungující pokladní zařízení nebo informovat zákazníky o tom, že se jich EET týká.

1. Požádat o autentizační údaje

Jestliže víte, že se vás elektronická evidence tržeb bude týkat, musíte předně požádat o autentizační údaje. Autentizační údaje jsou přihlašovací údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb na stránkách Daňového portálu. Primárně je tvoří název uživatele a heslo. Podnikatelé ale mohou požádat o zasílání autorizačních SMS na jimi uvedené telefonní číslo.

Možnosti, jak o autentizační údaje požádat, existují dvě. Jde to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost) s využitím přihlašovacích údajů do datové schránky (tj. s ověřenou identitou osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti finančního úřadu.

Jiným způsobem požádat o údaje, například datovou schránkou nebo papírově, není možné. Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem je vadná a správce daně nebude moci autentizační údaje přidělit. Podatel, který podá žádost nepodporovaným způsobem, bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu lze odstranit podáním nové žádosti o autentizační údaje, a to jedním z výše uvedených, zákonem stanovených způsobů, upozornila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Finanční správa v metodice uvádí, že kdo podá žádost skrze Daňový portál, měl by údaje dostat bez zbytečného odkladu do své datové schránky. Podle úřadu by podnikatelé měli údaje dostat v řádu jednotek dní (cca 3 dny). V případě, že poplatník neobdrží autentizační údaje během jednoho týdne, doporučujeme kontaktovat místně příslušného správce daně, který prověří důvody nezaslání autentizačních údajů, upřesňuje se v metodice. Kdo podá žádost ústně do protokolu přímo na úřadě, dostane autentizační údaje ihned v rámci jednání, a to v zapečetěné obálce. Do aplikace EET se pak lze přihlásit pomocí přidělených autentizačních údajů následující den po jejich převzetí.

Ať už získáte autentizační údaje jakýmkoli způsobem, myslete na to, že přidělené heslo slouží pouze pro prvotní přihlášení a jeho platnost vyprší po 90 dnech. Kdo do té doby heslo nezmění, bude muset o autentizační údaje požádat znova.

2. Splnit oznamovací povinnost o provozovnách

Po získání autentizačních údajů musí podnikatel splnit také oznamovací povinnost a finančnímu úřadu zaslat prostřednictvím aplikace EET údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Dojde-li ke změně údajů o provozovnách, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala, nejpozději však před uskutečněním první evidované tržby v provozovně, které se změna týká.

Pozor však na to, že pojem „provozovna“ je pro účely zákona o evidenci tržeb chápán funkčně jako místo, kde dochází k určité činnosti a přijímání evidovaných tržeb. Toto vymezení vychází z výkladu občanského zákoníku a nejde o provozovnu ve smyslu živnostenského zákona. Pojem „provozovna“ se tak mimo jiné vztahuje rovněž na mobilní prostory či zařízení (např. pojízdné prodejny, taxislužbu, mobilní stánky…) nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím poplatník nabízí své zboží či služby.

V aplikaci EET budou o provozovnách zadávány poplatníkem tyto údaje:

 • Název provozovny: nepovinný údaj sloužící pro snazší identifikaci provozovny v přehledech poskytovaných poplatníkům v aplikaci EET, příp. další potřeby poplatníka
 • Typ provozovny: stálá, mobilní, virtuální (výběr z číselníku)
 • Stav: aktivní/přerušená/zrušená
 • Převažující činnost provozovny: výběr z výčtu činností z číselníku
 • Lokalizační údaj podle typu provozovny: stálá: bude uvedena adresa (ulice, č.p/č.o, obec, PSČ), mobilní : registrační značka nebo jiná textová jednoznačná identifikace, virtuální: URL adresa nebo jiný odkaz, který ji jednoznačně určí (např. e-mail, telefon)

Každé provozovně bude po zadání údaje přiděleno systémem finanční správy identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které je poplatník povinen uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně v položce označení provozovny. 

Poskytuje-li poplatník služby u zákazníka (např. malířské služby u zákazníka) a nemá-li provozovnu ve smyslu živnostenského zákona, zaeviduje poplatník v aplikaci EET provozovnu na adrese sídla podnikatele. Pro podnikatele – právnickou i fyzickou osobu – je pak definice sídla uvedena v § 429 občanského zákoníku.

Pro účely splnění oznamovací povinnosti podle ZoET naopak nebudou provozovnou ta místa, ve kterých je sice fakticky provozována živnost (naplňuje znaky provozovny podle živnostenského zákona), ale nepřijímá zde platby v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem (např. výrobní hala, sklad – místa, která formálně splňují požadavek zákona, že se jejím prostřednictvím provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, ale vyrobené zboží se v ní neprodává).

Čtěte také: 5 věcí, které nevíte o #EET a které byste měli vědět

3. Získat certifikát pro evidenci tržeb

Poté, co podnikatel získá autentizační údaje a splní oznamovací povinnost o provozovnách, musí v aplikaci EET získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb. Ty slouží k autentizaci datových zpráv a k identifikaci podnikatele. Platnost certifikátu sice činí 3 roky, ale v případě potřeby se dá v aplikaci zneplatnit.

Poplatník si může vybrat, zda využije jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení, nebo zda využije více certifikátů a bude mít například pro každou provozovnu nebo pro každou elektronickou pokladnu jeden certifikát. Certifikát se každopádně musí nainstalovat tak, aby bylo možné prostřednictvím pokladního zařízení evidovat tržby.

4. Plnit evidenční povinnost

Po splnění výše zmíněných povinností musí podnikatelé samozřejmě plnit také samotnou evidenční povinnost. Nejpozději při uskutečnění evidované tržby musí poplatník

 1. zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a
 2. vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Uskutečněním evidované tržby je pak dle § 18 odst. 2 zákona o evidenci tržeb

a) přijetí evidované tržby, nebo
b) vydání příkazu k její realizaci, jestliže tento okamžik nastal dříve (jedná se především o okamžik uskutečnění evidované tržby ve vztahu ke karetním transakcím, kdy k faktickému připsání dané transakce dochází až později.

Rozsah zasílaných údajů

Zákon dále určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Podle § 19 ZoET jde o:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování,
 • celková částka plateb, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,
 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,
 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu,
 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

V případě výše zmíněných šesti údajů však platí, že je nemusí posílat všichni podnikatelé.

Čtěte více: Plátci DPH mají u #EET více povinností. Víme, které údaje musí posílat navíc

Pokud podnikatel bude tržby evidovat ve zjednodušeném režimu, požadované údaje nemusí posílat hned, ale má na to 5 dní od uskutečnění evidované tržby.

Údaje na účtence

Účtenka obsahuje tyto povinné údaje: 

 • a) fiskální identifikační kód
 • b) své daňové identifikační číslo, 
 • c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, 
 • d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, 
 • e) pořadové číslo účtenky,
 • f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, 
 • g) celkovou částku tržby,
 • h) bezpečnostní kód poplatníka, 
 • i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód. K tomu může dojít buď při výpadku internetu, při poruše pokladního zařízení, nebo tehdy, pokud podnikatel eviduje tržby ve zjednodušeném režimu.

5. Plnit informační povinnost

Podnikatel má rovněž za povinnost uvádět na místě, kde se provádějí evidované tržby, informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné toto informační oznámení také umístit na web.

Obsahem informačního oznámení je:

 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu,
 • text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

Zákon přímo neupravuje formu informačního oznámení (např. podklad, velikost nebo barvu písma). Není podstatné, zda se bude jednat o tištěný nebo elektronický text. Nezbytné je, aby z pozice zákazníka bylo toto informační oznámení dostatečně viditelné a čitelné.

Informační povinnost přitom dopadá také na poplatníka, který nabízí zboží nebo služby na internetových stránkách. V tomto případě poplatník splní uvedenou povinnost umístěním textu na libovolném místě dostatečně viditelném pro každého návštěvníka webových stránek. Existence informačního oznámení, příp. jeho modifikace co do viditelnosti a čitelnosti je vyloučena z povahy věci v případech některých činností prováděných v terénu či u zákazníka. Tyto situace budou posuzovány s ohledem na konkrétní okolnosti daného případu.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).