Hlavní navigace

7 chyb, které OSVČ dělají ve slevách na dani a v daňovém zvýhodnění na dítě

13. 2. 2018
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Navzdory interaktivním formulářům se dá v daňovém přiznání stále napáchat řada chyb. Velká část z nich souvisí hlavně s chybným uplatněním slev na dani.

Problémy způsobuje především daňové zvýhodnění na dítě a sleva na manželku. Připravili jsme souhrn nejčastějších chyb, které poplatníci ve slevách dělají.

Které slevy lze uplatnit

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2017 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
  • Sleva na evidenci tržeb (pouze v daňovém přiznání)
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Špatná výše daňového zvýhodnění na dítě

Slevou, kde se nejvíce chybuje, je podle finančních úřadů daňové zvýhodnění na dítě. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech zvýhodnění několikrát měnilo, přešlapy se dějí i u výše zvýhodnění. Pro rok 2017 je výše daňového zvýhodnění 13 404 korun na první dítě, 19 404 korun na druhé dítě a 24 204 korun na třetí a každé další dítě.

Čtěte více: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017 a 2018

Špatně spočítané měsíce

Na daňové zvýhodnění má nárok poplatník, který vyživuje dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Věková hranice musí být splněna ze začátku měsíce. V případě dovršení 18 let u nestudujícího dítěte nebo 26 let studenta v průběhu měsíce je možné započítat ještě měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo. Ovšem při narození dítěte prvního dne v měsíci je situace jiná. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství dovrší nestudující dítě 18 let první den v měsíci (obdobně studující dítě dovrší věku 26 led první den v měsíci) a tento den již podmínka splněna není. V ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku se píše, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Dítě tedy dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci a tento měsíc nárok na daňové zvýhodnění zaniká.

Nedostatečné příjmy pro daňový bonus

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 korun (minimální 100 korun). Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, pro rok 2017 tedy 66 000 korun. Za rok 2017 lze naposledy započítat do tohoto limitu i příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Od roku 2018 se budou počítat už jen příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Zvýhodnění uplatní oba rodiče

Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Častou chybou je právě duplicitní uplatnění stejného dítěte dvěma poplatníky, ať už z důvodu nedorozumění či chybného posouzení společně hospodařící domácnosti. Jak doplnilo serveru Podnikatel.cz Generální finanční ředitelství (GFŘ), poplatníci mnohdy také zvýhodnění uplatňují ve špatném poměru měsíců.

Komplikace nastávají hlavně v případě střídavé péče. Tato situace je upravena pokynem D-22, kde se píše, že není důležité, jakým způsobem se oba výchovně způsobilí rodiče v péči o dítě v pravidelných časových intervalech střídají. Rozhodnutím soudu o svěření dítěte do střídavé výchovy obou rodičů není rozhodnuto o tom, se kterým z rodičů bude žít dítě trvale ve společně hospodařící domácnosti. Pro posouzení příslušnosti nezletilých dětí ke společně hospodařící domácnosti je důležitá dohoda rodičů.

Daňové zvýhodnění na dítě svěřené do střídavé výchovy obou rodičů může uplatňovat každý z rodičů ve zdaňovacím období pouze po dobu, ve které je dítě příslušníkem jeho společně hospodařící domácnosti, tj. např. po několik kalendářních měsíců. Je ale možná i dohoda, kdy dítě bude žít nadále ve společně hospodařící domácnosti jen s jedním z rodičů, bez ohledu na rozhodnutí soudu o střídavé výchově obou rodičů. Potom bude daňové zvýhodnění uplatňovat po celé zdaňovací období jen jeden rodič a druhému z rodičů daňové zvýhodnění náležet nebude.

Uplatnění zvýhodnění nebo slevy na manželku a ponechání stropu

Pro rok 2017 si OSVČ s paušály mohou vybrat, zda si chtějí uplatnit daňové zvýhodnění, zároveň se jim však sníží příjmový strop pro výdaje o polovinu na 1 milion korun. Od roku 2018 již platí nižší strop a návrat zvýhodnění pro všechny OSVČ. To samé platí u slevy na manželku, kterou rovněž dříve nemohly OSVČ využít a kterou lze uplatnit za rok 2017 za cenu nižšího stropu. Právě tato možnost způsobuje nemalé zmatky. Stává se, že si poplatníci odečtou slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě, i když uplatňují výdaje paušálem a neuplatňují snížený limit do 1 000 000 Kč, upozornil Lukáš Heřtus z tiskového oddělení GFŘ.

Čtěte také: Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018

Do příjmů manželky se nezapočítá mateřská

U slevy na manželku/manžela dělají problémy hlavně příjmy manželky/manžela. Slevu na dani ve výši 24 840 korun lze od daně odečíst na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud její/jeho vlastní roční příjem nepřesahuje 68 000 korun. Pokud je manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek. Příjmy, které se do vlastního příjmu manželky/manžela nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů.

Do vlastního příjmu manžela se nezahrnují dávky státní sociální podpory, dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna, dávky osobám se zdravotním postižením, dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči, sociální služby, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření a stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4. U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Naopak příkladem částek, které se zahrnují, jsou dávky z nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství). Právě na započtení mateřské do příjmů manželky poplatníci často zapomínají.

Školkovné se nezapočítá ve výši vynaložených nákladů

Kromě zvýhodnění na dítě a slevy na manželku dělá poplatníkům časté problémy i jedna z novějších slev, tzv. školkovné. U ní totiž platí, že maximálně sice může dosáhnout výše minimální mzdy, avšak uplatňuje se ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. V přiznání za rok 2017 tak lze maximálně využít slevu ve výši 11 000 korun. Jak ale upozorňují úřady, poplatníci mnohdy školkovné uplatňují ve výši minimální mzdy, přestože reálně zaplatili nižší částku.

Čtěte více: V přiznání za rok 2017 můžete uplatnit i školkovné, a to až do výše 11 000 Kč

Seriál: Jak na daně
ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).