Hlavní navigace

70 procent firem věří v letošní růst tržeb

Pro firmy může být snazší zvládat hospodářskou krizi, než uřídit vlastní růst. Dokazuje to průzkum společnosti Pricewaterhou­seCoopers ČR, nazvaný Zkouška ohněm: Jak české soukromé společnosti využijí minulé zkušenosti k dosažení úspěšné budoucnosti? Zjištěním je, že podnikatelům se vrací důvěra a 70 % z nich čeká letos růst tržeb. Optimismus českých společností je paradoxně do značné míry výsledkem hospodářské krize. Řada těchto společností již před krizí hospodařila rozumně a krizi využila jako příležitost omezit zbytečné náklady, zamyslet se nad podstatou svého podnikání a uvědomit si dlouhodobé zdroje hodnot. Nyní jsou připraveny na budoucí růst a expanzi, hodnotí situaci Jiří Moser, vedoucí partner Pricewaterhou­seCoopers ČR.

V provedeném průzkumu se ovšem projevily klady i výzvy firem v rukou soukromých majitelů. Na jedné straně pružnost a lepší schopnost v dobách krize hledat mezery na trhu a těžit z nich. Na straně druhé větší finanční závislost na vlastních zdrojích. Mnohdy i existenční závislost na osobě majitele. Ta se pak může plně projevit, pokud firma dosáhne určité velikosti, nebo když majitele postihne nenadálá událost.