Hlavní navigace

97 % přehledů ČSSZ podnikatelé už odevzdali. Kdo si může dovolit ještě počkat?

30. 5. 2012
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Naprostá většina OSVČ už přehled pro ČSSZ podala. Někteří však na to stále ještě mají čas. Čtěte, kdo všechno ještě spěchat nemusí.

Celkem 97 % (v absolutních číslech 973 579) přehledů o příjmech a výdajích pro ČSSZ, které mají letos podat OSVČ, bylo již odevzdáno. Termín pro OSVČ, které nevyužívají služeb daňového poradce, byl do počátku května. Podnikatelé, kterým pomáhá daňový poradce, mají s přehledem čas do čtvrtka 2. srpna. OSVČ tuto skutečnost měla oznámit u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 30. dubna 2012. Pokud tak neučinila, vyzve ji OSSZ/PSSZ/MSSZ k dodatečnému oznámení nebo podání přehledu, doplnila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Čtěte také: Jak nezaškobrtnout při vyplňování přehledu pro ČSSZ

Přehled sociálce musí podat každá OSVČ, která alespoň část předchozího roku vykonávala výdělečnou činnost. Nezáleží přitom, zda šlo o činnost hlavní či vedlejší. Přehled tak musí odevzdat i OSVČ, které neměly za povinnost podat daňové přiznání. Pro tyto podnikatele platí termín pro odeslání přehledu do úterý 31. července. Dále je možné podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit, zpravidla nejdéle o tři měsíce, doplnila Buraňová.

Jak podat přehled

Přehled lze ČSSZ doručit buď elektronicky nebo v papírové podobě. Pokud zasíláte formulář v papírové podobě poštou, za den podání se považuje den, kdy pošta formulář převzala. V případě osobního nebo elektronického podání je dnem podání den, kdy je OSVČ učiní. Elektronicky může OSVČ podat přehled přes e-podatelnu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo prostřednictvím služby e-Podání Přehledu OSVČ. V obou případech však OSVČ potřebuje elektronický podpis. Další možnost tvoří podání přehledu prostřednictvím datové schránky, které mají zřízeny jednotlivé pobočky (ID datové schránky lze nalézt rovněž v kontaktech).

Doplatek do osmi dnů od přehledu

Pokud se podnikatel s přehledem opozdí, může mu ČSSZ udělit pokutu až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun). Sociálka však zpravidla na chybějící přehled nejprve upozorní a sankce uděluje teprve, pokud OSVČ ignoruje urgenci.

Čtěte také: Komplexní kalendář daní a pojištění pro OSVČ

účto únor klímová

Co se týče doplatku pojistného, ten musí podnikatelé od letošního roku uhradit do do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. V případě OSVČ s poradcem je tedy “deadline” 10. srpna. Pokud OSVČ neuhradí doplatek ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, vzniká jí povinnost platit penále. Výše pokuty činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).