Hlavní navigace

Jan Holásek: Prestižní advokátní kancelář hledejte na „dobré adrese“

23. 1. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Dobrá adresa, dlouhé hodiny v práci, další vzdělávání, kvalitní právníci, vysoké pojistky a zkušenosti ze zahraničí. Takové jsou podmínky, v nichž se rodí a roste prestižní advokátní kancelář. Do jedné z nich – Advokátní kanceláře Havel & Holásek v pražském Ungeltu nás nechal U výslechu nahlédnout jeden z majitelů – Jan Holásek.

Jaké služby vaše advokátní kancelář poskytuje?

Naše advokátní kancelář poskytuje právní poradenství ve všech hlavních oblastech práva souvisejících s podnikatelskou činností. Zaměřujeme se zejména na oblast obchodního práva a práva obchodních společností, fúzí a akvizic, bankovního a finančního práva, kapitálových trhů, konkurzu a vyrovnání, stavebního práva, práva nemovitostí, pracovního práva či řešení sporů.

Jaké jsou podmínky pro založení advokátní kanceláře?

Ve zkratce jsou to klienti a kvalitní právníci. Pro založení vlastní advokátní praxe je nezbytné utvořit si klientskou základnu a vybudovat tým odborníků, kteří těmto klientům budou schopni poskytnout poradenské služby profesionální úrovně.

Kdy jste advokátní kancelář Havel & Holásek založili a jaké byly začátky?

Advokátní kancelář Havel & Holásek jsme založili v roce 2001. Začátky byly náročné jak časově, tak v nasazení a úsilí celého týmu. Kancelář jsme zakládali ve čtyřech právnících, dnes máme tým s více než padesáti právníky a celkově počet pracovníků naší kanceláře čítá kolem stovky. Tento enormní nárůst pracovníků se odvíjel především od úspěšného rozšiřování klientely a stabilizace postavení kanceláře na trhu. Výhodou na počátku existence kanceláře bylo získání velkého obchodního partnera z tzv. „velké čtyřky“– auditorské firmy Deloitte.

V jaké minimální výši jsou nutné investiční prostředky pro start a jaké jsou největší položky?

Záleží na tom, v jaké právní formě chcete advokátní kancelář založit (zda ve formě sdružení či obchodní společnosti – s.r.o. či v.o.s. atd.) i na tom, jak velkou kancelář chcete vybudovat. Největší náklady vznikají na zaměstnance. Pokud chcete vybudovat kvalitní právní praxi, musíte investovat především do kvalitních pracovníků. Dále samozřejmě provozní náklady jako jsou nájem, energie, vybavení, literatura. Je to slušná suma.

Jaký byl váš první případ?

Poradenství pro britskou společnost Freeport, která v České republice postavila a provozuje nákupní centrum. Poskytovali jsme právní poradenství při realizaci projektu výstavby a otevření prvního obchodního centra v České republice se stejnojmenným názvem, včetně pronájmu maloobchodních jednotek.

Kolik zaměstnáváte lidí a jakých profesí?

V naší pražské a ostravské pobočce zaměstnáváme zhruba 100 lidí, mezi nimi jsou právníci, asistenti, administrativní pracovníci a překladatelé.

Jak byste charakterizoval dobrého právníka?

Má kvalitní znalost práva, rozumí obchodním aspektům činnosti klienta a zná prostředí, ve kterém se klient pohybuje. Snaží se maximálně o to, aby obchodní záměr klienta, ohledně jehož právních aspektů klientovi radí, mohl být realizován.

U Výslechu - pouta

Máte chuť podrobit se výslechu?

Chcete se podělit o Vaše zkušenosti z oboru, ve kterém podnikáte? Pište na adresu: redakce@podni­katel.cz

Rubrika „U Výslechu“ od ledna 2008 každou středu.

Je složité sehnat dobré právníky do firmy? Vybíráte také mezi mladými absolventy právnických fakult?

Kvalitní lidé se těžko shání. Musíte jim nabídnout dobré platové a kariérní podmínky, motivovat je. Zaměstnáváme asi 10 studentů z právnických fakult. Mnozí z těch, kteří se osvědčili jako studenti, u nás po ukončení studia nastupují na místa koncipientů. Netýká se to jen studentů z pražské právnické fakulty. Nabíráme i šikovné studenty z mimopražských fakult. Několik koncipientů máme z řad stážistů z letních pobytů pořádaných naší kanceláří pro studenty z brněnské fakulty. Vybíráme ty nejlepší. Hodnotíme odborné předpoklady a jazykovou vybavenost budoucích právníků. Naprostá většina transakcí a projektů, na kterých pracujeme, má mezinárodní aspekty, klademe proto vysoké nároky na perfektní znalost cizích jazyků – angličtina je standard. Máme kolegy, kteří poskytují právní poradenství v němčině, španělštině, francouzštině, italštině a dalších evropských jazycích.

Advokátní kancelář Havel & Holásek sídlí na dobré pražské adrese, v Ungeltu. Je pro vás důležitá?

Velice důležitá. Od špičkové advokátní kanceláře se dobrá adresa očekává.

Můžete prozradit, kdo jsou vaši klienti?

Naše kancelář v současné době obsluhuje okolo 500 klientů, z toho zhruba 30 firem z Czech Top 100. Mezi naše klienty patří zahraniční investoři a developeři, velké české i zahraniční společnosti, banky, investiční společnosti a fondy, státní instituce a rovněž význační individuální podnikatelé a investoři.

Jak se daří vaší firmě a jakou plánujete budoucnost?

Daří se velice dobře, firma roste a upevňuje svou pozici na trhu. V roce 2006 jsme založili pobočku v Ostravě a v současnosti aktivně pracujeme na naší prezenci v Bratislavě. Do budoucna chceme pokračovat v růstu a potvrdit postavení jedné z největších špičkových českých advokátních kanceláří v České republice.

Jak si finančně stojíte?

Obrat na klientských zakázkách přesahuje 100 miliónů korun.

Advokátní kancelář Havel & Holásek jste zakládali jako čtyři společníci, časem jste se rozrostli na osm společníků. Jak to v takovém počtu majitelů funguje, nedošlo k neshodám?

Každý společník má kromě klientské práce i určitou roli v managementu kanceláře, má svoji preferenci a zaměření. Vzájemně se tak doplňujeme, neshody jsme zatím neměli. Pouze před dvěma lety odešel jeden ze společníků, který měl odlišné představy o fungování a budoucnosti kanceláře.

Jak se postupuje v případě, že je klient nespokojen, zakázka se nepovede?

Obecně je nutno problém řešit a s klientem komunikovat. Pokud by byla nespokojenost klienta oprávněná, kancelář by se pravděpodobně pokusila sjednat nápravu bez nároku na odměnu, popř. by klientovi poskytla slevu z odměny za poskytnuté právní služby. Případné finanční odškodnění by se řešilo pojistkou. Tyto situace jsme dosud nebyly nuceni řešit.

Jak vysokou máte pojistku?

Naše kancelář má jednu z největších pojistek profesní odpovědnosti v Čechách – 350 miliónu korun. Naštěstí nemusela být nikdy čerpána.

Pokud se vám ozve nový klient, jak brzy se mu můžete věnovat?

Razíme velice flexibilní přístup. V podstatě téměř okamžitě.

Poskytuje vaše advokátní kancelář také bezplatné poradenství?

Poskytujeme bezplatné poradenství v rámci pro bono aktivit – například pro Linku bezpečí. Vybíráme si sympatické aktivity a projekty.

Kolik prostředků vynakládáte ročně na sebepropagaci – marketing a PR?

Bez marketingu se dnes neobejde ani advokátní kancelář a náklady na marketing a PR nejsou zanedbatelné. Spolupracujeme s renomovanou P.R. agenturou. V rámci firmy rovněž pracuje marketingová skupina, která marketing kanceláře koordinuje.

Jak se dál vzděláváte?

Vzděláváme se velice intenzivně. Požadavky na znalosti právníků se zvyšují, neustále dochází ke změnám v legislativě. Průběžné vzdělávání je tedy v našem oboru nezbytné.

Kolik času věnujete práci?

12 hodin denně, 5 hodin o víkendu.

Co na to říká vaše rodina?

Rodina si už zvykla. Je potřeba si dobře zorganizovat čas a chvíle vymezené rodině a přátelům plně a intenzívně využívat.

Z čeho čerpáte novou sílu?

Především ze sportu a z mých dalších koníčků.

Studoval jste ve Spojených státech, jaké poznatky jste si přivezl? Proč jste v USA nějakou dobu nezůstal?

Velice mne zaujal tamní způsob studia práva, který nutí studenty k aktivitě a o právních tématech samostatně přemýšlet a dělat si na ně vlastní názor. Hlavním poznatkem získaným studiem v USA bylo obecné porozumění anglosaskému právnímu myšlení a přístupu k řešení právních problémů. Po ukončení studia jsem zvažoval pracovní pobyt v jedné z advokátních kanceláři v New Yorku, nakonec jsem se však rozhodl, i s ohledem na moji pracovní dohodu s tehdejším zaměstnavatelem, vrátit se po ukončení studia zpět a pokračovat v právní kariéře v Praze.

školení účto leden 23 Kučerová

Mohli bychom závěrem odlehčit téma nějakou právnickou kuriozitou?

Při výkonu advokátní praxe se občas přihodí úsměvné situace, a to i ve větších transakcích a projektech, na které se naše advokátní kancelář zaměřuje. V poslední době mne například pobavil návrh smlouvy, který jsme obdrželi od protistrany, který říkal, že tato smlouva zavazuje právní nástupce a právní zástupce smluvních stran, tedy i jejich právníky.


U Výslechu

Jméno a příjmení: Mgr. Jan Holásek, LL.M.

Rok narození: 1972

Vzdělání: právní, postgraduální studium v USA – New York University School of Law

Kariéra: zakládající společník, spolumajitel advokátní kanceláře Havel & Holásek

Koníčky: cestování, moderní architektura, vodní sporty

Avokátní kancelář vybíráte podle:

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).