Hlavní navigace

Aktuálně k nezabavitelné částce v exekucích a možnostem nápravy

2. 8. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Díky nejasnostem ohledně navýšení nezabavitelné částky přišla řada dlužníků o část nepostižitelných příjmů. Musí zaměstnavatel tyto částky zpětně doplatit?

O postupu výpočtu nezabavitelné částky již rozhodl soud. Dlužníci, ale i zaměstnavatelé, stále nemají jasno, jak to bude s narovnáním neoprávněných srážek ze mzdy. K situaci se aktuálně pro server Podnikatel.cz vyjádřila Exekutorská komora ČR i insolvenční správce.

Nezabavitelná částka v roce 2022

Nezabavitelná (nepostižitelná) částka se v roce 2022 několikrát měnila. Nejprve k prvnímu lednu, a to zvýšením normativních nákladů na bydlení, poté k 1. dubnu zvýšením životního minima jednotlivce. Aktuálně došlo k jejímu (prozatím) poslednímu navýšení spolu s opětovným navýšením životního minima k 1. červenci nařízením vlády číslo 204/2022 Sb. Částka životního minima jednotlivce byla od letošního července navýšena z 4250 Kč na 4620 Kč. Mzdoví účetní s vyšší částkou poprvé počítají při zpracování mezd za červenec (tj. mzdy s fyzickou výplatou v srpnu).

Největší letošní potíže však přineslo mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení zveřejněné 28. ledna s účinností pro celý rok 2022. Tato úprava zákona o státní sociální podpoře (novela č. 17/2022 Sb.,) zamotala hlavu nejen zpracovatelům mezd, tj. mzdovým účetním a firmám poskytujícím účetní služby, ale i právníkům a další odborné veřejnosti.

Zohlednit, nebo nezohlednit normativní náklady na bydlení?

Nebylo totiž jednoznačné, zda toto dodatečné navýšení normativních nákladů ovlivní nebo neovlivní nezabavitelnou částku. Koncem února 2022 byla na stránkách ministerstva spravedlnosti zveřejněna aktuální informace o výpočtu srážek ze mzdy a upravená metodika, kde se s dodatečným navýšením počítá. Ministerstvo zároveň podotklo, že závěry publikované metodiky výpočtu splátek ministerstva spravedlnosti nejsou právně závazné a soudy mohou zaujmout jiné stanovisko. Soudy mohou vydat vlastní opatření pro účely výkonu dohlédací činnosti nad insolvenčními správci, ve kterých zaujmou přesně opačné stanovisko, které je pro insolvenční správce naopak závazné.

K tomu nakonec také došlo a některé insolvenční soudy vydávaly vlastní opatření, kde nařizovaly při stanovení nezabavitelné částky dodatečně navýšené náklady nezohledňovat. Podobně k situaci přistoupila i Exekutorská komora ČR. Zaměstnavatelé ve výsledku při zpracování exekučních a insolvenčních srážek postupovali různě, podle opatření konkrétního insolvenčního soudu či poučení jednotlivých exekutorů. Postup tím nebyl u každého zaměstnance stejný. Některým díky uplatnění zvýšených normativních nákladů zůstalo po provedení srážek ze mzdy více, jiným díky rozhodnutí soudu naopak méně.


Další zvýšení nezabavitelné částky v exekucích. A zpětně od začátku roku 2022
Přečtěte si také:

Další zvýšení nezabavitelné částky v exekucích. A zpětně od začátku roku 2022

Od června 2022 konečně jasno

Avšak v měsíci červnu došlo k převratnému rozhodnutí Nejvyššího soudu (ze dne 8. června 2022, sp. zn. Cpjn 202/2022). Ze stanoviska soudu plyne, že při stanovení nezabavitelné částky se dodatečně navýšené náklady na bydlení započítávají. Popisovali jsme v článku: Nezabavitelná částka je vyšší, řekl Nejvyšší soud. Pomůže to statisícům dlužníků

Následující tabulka ukazuje vývoj nezabavitelné částky v roce 2022. Je zřejmé, že u veškerých srážek ze mzdy prováděných po zveřejnění rozhodnutí Nejvyššího soudu se dodatečně navýšené normativní náklady zohlednit musí. Následující postup je nyní jasný. Otázkou ale je, zda a jakým způsobem opravit srážky, kde zaměstnavatelé s navýšením v průběhu roku 2022 nepočítali.

Rok 2022 Od 1.1.2022 bez zvýšení Od 1.1.2022 se zvýšením Od 1.4.2022 bez zvýšení Od 1.4. 2022 se zvýšením Od 1.7.2022
Životní minimum jedince 3860 Kč 3860 Kč 4250 Kč 4250 Kč 4 620 Kč
Náklady na bydlení 6815 Kč 6815 + 1120 Kč 6815 Kč 6815 Kč + 1120 Kč 6815 + 1120 Kč
Základní nezabavitelná částka 10 675 Kč 11 795 Kč 11 065 Kč 12 185 Kč 12 555 Kč
Dvojnásobek nezabavitelné částky 21 350 Kč 23 590 Kč 22 130 Kč 24 370 Kč 25 110 Kč
3/4 ze základní nezabavitelné částky 8006,25 Kč 8846,25 Kč 8298,75 Kč 9138,75 9 416,25 Kč
1/3 z nezabavitelné částky 2668,75 Kč 2948,75 Kč 2766,25 Kč 3046,25 Kč 3 138,75 Kč
1/3 zbytku čisté mzdy 7116 Kč 7863 Kč 7376,66 Kč 8123,33 Kč 8 370 Kč

Uvedení v předešlý stav je podle exekutorů vyloučeno

Jak vypadá aktuální situace a možnosti „nápravy“ uplatnění nižší nezabavitelné částky, než na kterou měli povinní nárok, jsme prověřili u Exekutorské komory ČR. Podle Evy Rajlichové je pro exekutory zásadní, že soud nejvyšší instance uznal nejednotnost právního výkladu. To znamená, že do okamžiku vydání předmětného stanoviska se mohli soudní exekutoři v případě odlišného postupu opřít o svůj právní názor a nemohlo se tak jednat o pochybení na jejich straně. Okamžikem uveřejnění stanoviska Nejvyššího sudu se však všechny orgány musí řídit jím.

Exekutorská komora ČR vítá, že Nejvyšší soud v poměrně rychlé době sjednotil rozdílnou praxi insolvenčních soudů, exekučních soudů, soudních exekutorů i dalších exekučních orgánů – finanční správy, zdravotních pojišťoven nebo celní správy. Exekutorská komora ve svém stanovisku popisuje, že od počátku poukazovala na to, že akceptovatelné byly oba výklady. Pokud jde už o provedené srážky, pak bude vždy záviset na konkrétních skutkových okolnostech případu a například na tom, zda už byla tímto způsobem vymožená částka vyplacena oprávněnému či nikoli. Obecně totiž dle exekučního řádu platí, že uvedení v předešlý stav je v exekučním řízení vyloučeno. V určitých případech se bude možné obrátit na stát s nárokem na náhradu škody způsobenou nesprávným úředním postupem.

V insolvencích postup opět nejednotný

Je tedy zřejmé, že exekutoři nehodlají zpětné dorovnání nezabavitelné částky akceptovat a podle aktuálních právních výkladů je to v podstatě i vyloučeno. Zda se budou povinní soudně domáhat náhrady škody, ukáže čas. Avšak ani u insolvenčních srážek ze mzdy se zřejmě všichni úpadci nápravy nedočkají. Jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Veronika Kapounová za kancelář insolvenčního správce Pavla Fabiana, postup insolvenčních soudů v případě vrácení srážek není jednotný.

MM AI temata

Pouze dva krajské soudy vydaly opatření, ve kterém ukládají insolvenčním správcům překontrolovat výši provedených srážek od počátku roku 2022 a na žádost dlužníka případné přeplatky vrátit. Vrácení srážek, které byly provedeny nad rámec zákonných srážek, se tak bude týkat pouze těch dlužníků, jejichž insolvenční řízení je vedeno u následujících soudů: Krajský soud v Hradci Králové, Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích, Krajský soud v Ostravě nebo Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci. Ostatní insolvenční soudy takovýto pokyn nevydaly.

Nicméně si Veronika Kapounová nedovede představit, jakým způsobem by vrácení srážek mělo v praxi probíhat. Na tuto otázku nedaly soudy jasnou odpověď. Srážky ze mzdy jsou každý měsíc pravidelně rozvrhovány mezi nezajištěné věřitele dle poměru jejich pohledávek, to znamená, že na účtu majetkové podstaty nejsou ve většině případů „volné“ prostředky k vrácení srážek ze mzdy.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).