Hlavní navigace

Jaké jsou podmínky živnosti k ostraze majetku?

12. 7. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poskytlo upřesňující informace k odborné způsobilosti výkonu živnosti Ostraha majetku a osob. Jedná se o koncesovanou živnost při níž musí podnikatel zajistit výkon činností dle přílohy č. 5 živnostenského zákona pouze fyzickými osobami. Ministerstvo aktuálně vyjádřilo k jednotlivým bodům uvedeným v této příloze.

Odbornou způsobilost k výkonu živnosti Ostraha majetku a osob splní osoba, která má některou z uvedených kvalifikací:

  • vysokoškolské vzdělání – dle upřesnění MPO osoba s vysokoškolským vzděláním (bez ohledu na obor vzdělání) splňuje odbornou způsobilost k této činnosti jako zaměstnanec,
  • vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného zaměření – jedná se o obory vzdělání zařazené do skupiny „68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost“ např. Právo komerční, Právní činnost, Ekonomicko—právní činnost, Komerční právo, Prevence kriminality, Obecně právní činnost, Bezpečnostně právní činnost…,
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním – jde o obory obory vzdělání zařazené do skupiny „68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost“ např. Bezpečnostně právní činnost, Veřejně pořádková činnost, Veřejnoprávní ochrana…,
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována – za „jiný doklad o odborné kvalifikaci“ je podle MPO možné považovat doklad prokazující odbornou kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, např. doklady o resortním vzdělání vydávané pro výkon činnosti u policie a celní policie,
  • dílčí kvalifikace pro činnost strážný podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání – akreditované vzdělávací programy jsou v současné době zaměřeny tak, aby připravovaly absolventy ke zkoušce a získání dílčí kvalifikace „strážný“ pro výkon činnosti „ostrahy majetku a osob“ dle požadavků živnostenského zákona. V souladu s upřesněním MPO je možné i doložení osvědčení o rekvalifikaci vydávané před zavedením dílčí kvalifikace pro činnost „strážný“ institucemi akreditovanými tímto ministerstvem,
  • doklad o uznání odborné kvalifikace podle zákona o uznávání kvalifikací a vzdělávání v EU – jedná se o doklady o absolvování vzdělávacích programů vydané vzdělávacími zařízeními v působnosti ministerstva vnitra a dalších žadatelem uvedených orgánů, pokud je z nich zřejmé, že odpovídají právnickému, bezpečnostnímu nebo obdobnému zaměření požadovanému zákonem.

Ministerstvo zároveň dodává, že zdravotní způsobilost pro osoby vykonávající ostrahu majetku a osob není upravena speciálním právním předpisem. Platí však obecné ustanovení o zdravotní způsobilosti zaměstnance upravené § 103 zákoníku práce. Speciální úprava zdravotní způsobilosti pro osoby, které jsou držiteli zbrojního průkazu, je v zákoně o zbraních.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).