Hlavní navigace

Aktuální výše slev a nezdanitelných částí základu daně

1. 6. 2020
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejzazší termín podání daňového přiznání se blíží. O jaké částky lze snížit daňový základ a jaké roční slevy na dani mohou poplatníci využít?

Ať už se jedná o osoby samostatně výdělečně činné či zaměstnance, obě tyto skupiny mohly využít pozdějšího podání daňového přiznání.

Z důvodu mimořádných opatření byla lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2019 prominutím sankcí prodloužena. Daňové přiznání se podává nejpozději do 1. července 2020. A to bez jakékoli žádosti a nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky. Termín je nutné dodržet, jinak sankce nebudou  prominuty. Čtěte více: Opět je tu doba zúčtování příjmů. A týká se i zaměstnanců

Pro podání daňového přiznání je možné využít některou z chytrých šablon. Poplatník zvolí požadovanou šablonu. Zaměstnanci mohou využít takzvané zjednodušené daňové přiznání, dále je možné zvolit variantu pro uplatnění výdajů paušálem či variantu, která obsahuje mimo daňové přiznání také přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Formuláře daňového přiznání ke stažení zde.

Nezdanitelné části základu daně

Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné části základu daně v ročním zúčtování daní u svého zaměstnavatele. K tomu museli podepsat a vyplnit příslušnou část tiskopisu prohlášení k dani. Ovšem osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnanci podávající daňové přiznání uplatní nezdanitelné části zde. V obou případech je třeba nárok řádně doložit. Způsob prokazování je uveden ustanovení § 38k a 38l zákona o daních z příjmů.

Výčet nezdanitelných částí snižujících základ daně poplatníka obsahuje ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

 • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Podrobně k jednotlivým nezdanitelným částem, tj. k podmínkám uplatnění a jejich maximální možné výši v článku: Nezdanitelné části základu daně v roce 2019 a 2020. Podrobnému prokazování nezdanitelných částí základu daně je věnován článek: Zkoušku udělat nemusíte, odpočítat od daní ji ale můžete

Slevy na dani

Při samotném výpočtu se základ daně snižuje o uvedené nezdanitelné položky v nárokované výši a zaokrouhlí na celé stokoruny směrem dolů a vypočte se 15% daň. Tu je možné snížit o slevy na dani a tím poplatník získá daň po slevě. Od takto vypočtené daně je možné dále odečíst daňové zvýhodnění (formou slevy na dani až do výše daňové povinnosti nebo daňového bonusu maximálně 60 300 Kč. Roční bonus je však možné uplatnit, jestliže příjmy poplatníka dle § 6 a 7 zákona o daních z příjmů, tj. ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti, dosáhnou alespoň šestinásobku aktuální minimální mzdy. Do tohoto limitu se již nezapočítávají příjmy dle § 8 – 10 zákona o daních z příjmů, tj. kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu majetku a ostatní příjmy.

V daňovém přiznání lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu¨Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Sleva na evidenci tržeb 
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě.

Jednotlivé slevy (včetně podmínek, maximální výše a doložení formou průkazů a potvrzení) popisuje server Podnikatel.cz podrobně v článku: Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020

Daňové zvýhodnění na dítě

Pro uplatnění daňového zvýhodnění na dítě ve společně hospodařící domácnosti musí být splněna řada podmínek. Poplatníci si mohou uplatnit v ročním zúčtování daní či daňovém přiznání ve výši 15 204 korun, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 korun a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 24 204 korun. Jde samozřejmě o roční částky. Zaměstnanci si mohli u zaměstnavatele uplatnit daňové zvýhodnění v měsíčních částkách.

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Opatrní musí být poplatníci při dovršení věkové hranice 18 nebo 26 let, tedy při nabytí zletilosti nebo při dosažení maximální věkové hranice pro uplatnění daňového zvýhodnění. Podrobněji v článku: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2019 a 2020

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).