Hlavní navigace

Autorské honoráře: změny 2015 v porovnání s rokem 2014

14. 1. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Ani oblast autorských honorářů nezůstala od roku 2015 beze změn. Dotknou se zejména autorů s honoráři do 10 000 korun měsíčně od jednoho plátce.

Autorské honoráře podléhají stejně jako jiné příjmy dani z příjmů fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Autor sice nepotřebuje živnostenské oprávnění, protože jde o činnost vykonávanou na základě autorského zákona, ale musí se zaregistrovat k dani z příjmů u správce daně a jako osoba samostatně výdělečně činná u příslušné zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. Výjimkou byly a nadále jsou příjmy nepřesahující stanovený limit, které zdaňuje „konečnou“ srážkovou daní automaticky plátce. Tedy například redakce, nakladatelství, vydavatelství atd. a autor již nemá další odvodové povinnosti. 

Autorské honoráře do limitu. Včera, dnes a zítra

Právě v oblasti autorských honorářů do stanoveného limitu, které zdaňuje automaticky plátce daně, došlo v posledních letech k několika důležitým změnám. Zde je jejich přehled.

Honoráře v limitu do konce roku 2013

Příjem autora za příspěvek do medií, tj. novin, časopisu, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky byl samostatným základem daně pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce daně (jedné redakce, nakladatelství) nepřesáhl v kalendářním měsíci hranici 7000 korun. Jednalo se o daň konečnou a autor již neměl žádné daňové ani odvodové povinnosti. Autor mohl mít samozřejmě i více honorářů do 7000 korun měsíčně (včetně) vyplacených různými plátci.

Honoráře v limitu v roce 2014

Od roku 2014 se znění tohoto ustanovení upravilo tak, že příjmy autorů jsou základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 10 000 korun. Zvýšila se tedy hranice ze 7000 na 10 000 korun od jednoho plátce a navíc bylo vypuštěno slovní spojení, že se jedná o autorské honoráře za příspěvky do medií. Zdanění srážkovou daní se rozšířilo na další autorská díla, kupříkladu honoráře za knihy, publikace, ročenky, práva výkonných umělců a další autorské příjmy mimo pracovněprávní vztah.

Čtěte více: Zdanění autorských honorářů se v roce 2014 mění 

Zde se již od začátku potýkali plátci i samotní „autoři“ s posouzením, kdy se jedná o činnost autorskou nebo kdy jde o příjmy na základě živnostenského oprávnění. Kupříkladu softwarové služby, lektorská činnost, zhotovení fotografií apod. Jednoznačné stanovisko nepřinesl ani Koordinační výbor Komory daňových poradců. Samostatnou kapitolou pak byla činnost výkonných umělců.

Více:

Novinkou roku 2014 byla možnost zahrnout autorské honoráře zdaněné srážkovou daní plátcem do daňového přiznání a započítat daň sraženou z těchto příjmů na celkovou daň. Plátce daně je povinen na žádost autora do 10 dnů vystavit doklad o vyplacených příjmech a sražené dani za období, za které byl poplatníkovi vyplacen uvedený příjem.

Autor může za rok 2014: 

  1. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné plátcem při výplatě nezahrnout do daňového přiznání. Jedná se o příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní a není třeba je dále vyúčtovávat, nepodléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
  2. Autorské honoráře do 10 000 korun měsíčně zdaněné srážkovou daní plátcem zahrnout na základě potvrzení do daňového přiznání a započítat si sraženou daň na celkovou daňovou povinnost.
Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

V roce 2014 lze již zdaněné honoráře zahrnout do daňového přiznání.  

V případě zahrnutí těchto autorských honorářů do daňového přiznání je možné dále uplatnit výdaje ve skutečné výši nebo paušální částkou. Ovšem v takovém případě podléhají odvodům sociálního a zdravotního pojištění, jelikož se jedná o příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů. I tak ale může být tato varianta pro řadu autorů zajímavá. A to díky uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Navíc nemusí v případě nepřekročení limitu stanoveného pro samostatnou výdělečnou činnost vedlejší podléhat ani odvodům sociálního pojištění. Zdravotní pojištění bude bohužel odvedeno vždy. Musí autor zahrnout do daňového přiznání všechny příjmy zdaněné srážkovou daní nebo jen část? Čtěte: Autorské honoráře v otázkách a odpovědích

Honoráře v limitu v roce 2015

Od roku 2015 je opět vše jinak. Novelou daňových zákonů se situace prakticky navrátila do stavu před rokem 2013, jen limit 10 000 korun zůstal. Zjednodušeně řečeno, plátce bude podle ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů zdaňovat srážkovou daní opět jen autorské honoráře za příspěvky do medií, tj. novin, časopisu, rozhlasu nebo televize.

Bohužel se ale ruší možnost zahrnout tyto příjmy zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání. Opět se bude jednat o daň konečnou, bez varianty zápočtu na reálnou výši daně poplatníka. Tato možnost je v ustanovení § 36 odst. 7 zákona o daních z příjmů vypuštěna. 

V zákoně zůstala jen možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní z dohod o provedení práce. Nově ale pouze pro daňové rezidenty. Navíc si do daňového přiznání musí poplatník zahrnout všechny své příjmy v uvedeném období (v roce 2014 není podmínkou zahrnout do daňového přiznání všechny příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní).

Další významnou změnou je, že od roku 2015 podléhají všechny autorské honoráře dani z přidané hodnoty. V souladu s novelizovaným ustanovením § 5 odst. 2 zákona o daních z příjmů se daň odvede i z honorářů v úhrnu do 10 000 korun měsíčně zdaněných srážkovou daní při výplatě plátcem honoráře. Informace je důležitá zejména pro plátce DPH. Pro autory – neplátce DPH se v této oblasti nic nemění. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).