Hlavní navigace

Babišovy firmy získaly tendr za 43 milionů Kč, ale i příspěvek od úřadu práce

27. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Několik desítek smluv a obchody s nemocnicemi, školami, televizí nebo Správou hmotných rezerv. To jsou dle registru smluv výsledky Babišových firem během léta.

Nedávno zprovozněný registr smluv ukazuje i na aktivitu firem politiků. Jak dokládají data projektu Hlidacsmluv.cz, například ministr financí Andrej Babiš, respektive jeho firmy uzavřely jen za srpen letošního roku desítky různých smluv se státními úřady, školami, nemocnicemi a dalšími veřejnými institucemi, a to v celkové hodnotě, která dosahuje desítek milionů korun. Babiš získal jak zakázku v hodnotě 43 milionů Kč, tak třeba příspěvek od úřadu práce ve výši 72 tisíc korun.

Čtěte také: Babišova republika: Čtěte, co všechno Babiš vlastní a kam až sahá jeho moc

Sušené mléko do rezerv zajistí Mlékárna Hlinsko

Seznam smluv, ve kterých figuruje nějaká Babišova firma, je jen za poslední měsíc poměrně široký. K uzavření největšího kontraktu došlo na začátku letošního září, kdy Babišova Mlékárna Hlinsko uzavřela smlouvu se Správou státních hmotných rezerv, které na jejím základě dodá 500 tun sušeného plnotučného mléka. To je určeno do hmotných rezerv, především pro krytí potřeb v okamžiku krizových stavů, humanitární pomoci a dalších potřeb podle rozhodnutí vlády ČR. Kupní cena za 500 tun činí 37,5 milionu korun. K této částce bude připočtena zákonem stanovená sazba DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění, aktuálně by tak cena včetně DPH dosáhla celkem 43,125 milionu korun. Ke kupní smlouvě též byla uzavřena smlouva o ochraňování státních hmotných rezerv, která zavazuje Mlékárnu Hlinsko udržovat rezervy sušeného mléka v požadované výši. Za ochraňování rezerv bude Mlékárna Hlinsko navíc inkasovat 100 Kč za 1 tunu sušeného mléka měsíčně.

Už 1. července 2016 uzavřela Babišova společnost Agrotec smlouvu se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje na dodávku 16 ks technologických vozidel značky FIAT DUCATO. Za vozidla Správa a údržba silnic zaplatí 13,25 milionu Kč včetně DPH. Zajímavostí této smlouvy je, že v hlavičce smlouvy je chybně uvedeno, že jde o dodávku 17 vozidel, tedy o jedno více, než na kolik byla smlouva skutečně uzavřena.

Fakultní nemocnice nakupují rovněž od Babiše

Na konci července pak firma Agrotec prodala další vozidla. Tentokrát šlo o 4 ks nákladního vozidla IVECO DAILY 72C14G, které zakoupila Fakultní nemocnice Olomouc. Cena činila 6,17 milionu korun včetně DPH. Během léta (10. srpna byla uzavřena kupní smlouva) ještě další Babišova společnost Arbo prodala traktor Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti v Sušici za 1,29 milionu Kč včetně DPH.

Babišovy firmy ale mají smlouvy i s dalšími nemocnicemi. Firma Penam uzavřela v polovině srpna rámcovou smlouvu s Nemocnicí na Homolce na dodávky pečiva. Cena za dodávku je 196 472 Kč s DPH. Fakultní nemocnice v Brně zase domluvila s Agrotecem smlouvu na dodávku dvounápravového dodávkového vozidla IVECO Daily 35S13V za 750 200 Kč.

Příspěvkem pomohl i úřad práce

Vždy ale nešlo o milionové nebo stotisícové kontrakty, najdou se i smlouvy na desítky tisíc. Přestože se Babišův majetek odhaduje na miliardy korun, jeho firma SPV Pelhřimov požádala Úřad práce v Pelhřimově o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Jde o pozici ošetřovatel hospodářských zvířat, na kterou bude Úřad práce Pelhřimov dle smlouvy z letošního září Babišově firmě vyplácet 6 měsíců příspěvek na mzdu v maximální výši 12 000 Kč za měsíc. Celkově tak firma může na plat pracovníka dostat až 72 000 korun.

Letošního 30. srpna pak Babiš uspěl i ve veřejnoprávním sektoru. Jeho společnost Mafra uzavřela barterovou výměnu mediálního prostoru s Českou televizí, a to za účelem informovanosti cílové skupiny o pořadu Rapi a naplňování veřejné služby ze strany České televize, a to za 116 639 Kč. O týden později pak Mafra uzavřela s Českou televizí další smlouvu, tentokrát za účelem informovanosti cílové skupiny o konání festivalu MTF Zlatá Praha a naplňování veřejné služby ze strany České televize. Hodnota zakázky dosahuje 433 774 Kč včetně DPH.

Dva dny před uzavřením smlouvy s Českou televizí podepsali zástupci Mafry smlouvu s Ústeckým krajem ohledně inzerce veřejných dražeb dobrovolných ve 4 konkrétních dnech. Cena za inzerci dosahuje necelých 150 tisíc korun. O týden dříve pak Mafra podepsala smlouvu i s Plzeňským krajem za 65 267 korun včetně DPH za inzerci v MF DNES pro Plzeňský kraj na téma Kotlíkových dotací.

Babišovy firmy zásobují Mendelovu univerzitu

Babišova firma Výzkumný ústav organických syntéz zase získala v druhé polovině srpna zakázku od ministerstva životního prostředí. Za 157 300 korun firma zpracuje technické podklady pro jednání v oblasti procesu povolování (autorizace) dle nařízení REACH včetně revize české verze 7. ATP nařízení (ES) č. 440/2008 a 10. a 11. ATP nařízení, kterými se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Ve stejné době uzavřela další z Babišových firem Cerea smlouvu s Mendelovou univerzitou v Brně na dodávku bílkovinného koncentrátu v hodnotě 142 485 korun včetně DPH. Další Babišova firma Navos zase dodá na základě smlouvy z 22. srpna Mendelově univerzitě chemii za 71 439 korun. Ten samý den uzavřela univerzita ještě další smlouvy s firmou Navos. Šlo například o dodávku herbicidu Reglone v hodnotě 335 049 Kč s DPH či přípravku Teldor za 148 721 Kč. 218 845 Kč s DPH zase Babišovi přinese smlouva jeho firmy ZZN Pelhřimov s Výzkumným ústavem živočišné výroby na dodávku osiva.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).