Hlavní navigace

Berňák vám bude moci od nového roku promíjet penále a úroky

17. 12. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nová právní úprava daňového řádu umožňuje finanční správě promíjet penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Komu bude moci vyhovět?

Od ledna nového roku se finanční správě dostává možnost promíjet daňovým subjektům příslušenství daně, tedy penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Vyhovět však nemůže každému. Je nutné splnit stanovená kritéria. Případy budou posuzovány individuálně.

Čtěte také: 10 změn, které čekají podnikatele u daně z příjmů v roce 2015

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Berňák vám bude moci prominout úroky i penále.

Žádat o pominutí penále bude možné, pokud bude oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, uvádí příklad mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Pokud jde o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, žádost o prominutí je možné podat pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015. Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze. Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dosavadních právních předpisů, vysvětluje Petlachová.

Zvyšte šance, že bude žádost úspěšná

Pokud chcete zvýšit šance na úspěch, zažádejte o prominutí příslušenství daně, tedy penále nebo úroku, ke dni, kdy je uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Právě tento den, kdy daň zaplatíte, je dnem, kdy můžete žádat o prominutí příslušenství daně. Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže, doplňuje Petlachová. Důležité také je, aby žadatel svou žádost důkladně odůvodnil.

Nebude to úplně zadarmo

Žádost o prominutí příslušenství daně je spojena se správním poplatkem, a to ve výši 1000 Kč, v případě, že se žádost vztahuje k částce, která je vyšší než 3000 Kč. Pokud žadatel žádá o prominutí částky právě 3000 korun a méně, poplatek se nehradí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).