Hlavní navigace

Berňák vám bude moci od nového roku promíjet penále a úroky

17. 12. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Nová právní úprava daňového řádu umožňuje finanční správě promíjet penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Komu bude moci vyhovět?

Od ledna nového roku se finanční správě dostává možnost promíjet daňovým subjektům příslušenství daně, tedy penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Vyhovět však nemůže každému. Je nutné splnit stanovená kritéria. Případy budou posuzovány individuálně.

Čtěte také: 10 změn, které čekají podnikatele u daně z příjmů v roce 2015

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Berňák vám bude moci prominout úroky i penále.

Žádat o pominutí penále bude možné, pokud bude oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, uvádí příklad mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Pokud jde o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, žádost o prominutí je možné podat pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015. Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze. Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dosavadních právních předpisů, vysvětluje Petlachová.

CHP21_temata tip

Zvyšte šance, že bude žádost úspěšná

Pokud chcete zvýšit šance na úspěch, zažádejte o prominutí příslušenství daně, tedy penále nebo úroku, ke dni, kdy je uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Právě tento den, kdy daň zaplatíte, je dnem, kdy můžete žádat o prominutí příslušenství daně. Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže, doplňuje Petlachová. Důležité také je, aby žadatel svou žádost důkladně odůvodnil.

Nebude to úplně zadarmo

Žádost o prominutí příslušenství daně je spojena se správním poplatkem, a to ve výši 1000 Kč, v případě, že se žádost vztahuje k částce, která je vyšší než 3000 Kč. Pokud žadatel žádá o prominutí částky právě 3000 korun a méně, poplatek se nehradí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).