Hlavní navigace

Berňáky už u kompenzačních bonusů dodržují zákon, vyhráno ale OSVČ nemají

14. 2. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Finanční správa již vyplácí kompenzační bonus, jak jí přikazuje zákon. Platí ovšem, že v případě pochybností mohou úřady zpětně podnikatele vyzvat k prokázání nároku.

Pokud by úřad usoudil, že podnikatel neměl nárok, musel by bonus vrátit. Jak už ale server Podnikatel.cz informoval před několika týdny, opačný postup, tedy nejprve „lustrace“ podnikatele a poté výplata bonusu, není v souladu se zákonem.

Úřady si vykládaly zákon po svém

Finanční úřady už (snad) přestaly porušovat zákon a vyplácejí kompenzační bonus tak, jak jim legislativa přikazuje. Na nezákonné postupy finanční správy upozornil před několika týdny jako první server Podnikatel.cz. Úředníci místo rychlého vyplacení bonusu, jak jim stanovuje zákon, začali podnikatele “kádrovat”, že podle jejich názorů nebyli opatřeními nijak dotčeni a aby doložili, že na bonus mají nárok. Tuto praktiku jsme popsali v samostatném článku, v němž uvádíme konkrétní příběhy podnikatelů.

Místo oficiálních zákonných postupů navíc finanční úřady kontaktovaly podnikatele neformálně e-mailem či telefonem, a dokonce stanovovaly lhůty, dokdy měli požadované věci doložit. Když dotyčný na neformální výzvu nijak nereagoval, finanční úřad odmítl kompenzační bonus vyplatit a vydal rozhodnutí o zastavení řízení. Objevily se dokonce případy, kdy finanční úřad tlačil na podnikatele, aby sami svoji žádost stáhli. Všechny tyto věci byly podle odborníků nezákonné.

Psali jsme: Berňáky odmítají vyplácet kompenzační bonus, používají při tom nezákonné postupy

Úřady musí bonus vyplatit bezodkladně, určil soud

Na chování finanční správy u kompenzačního bonusu byly problematické i další věci. Mezi nezákonné totiž patří i postup, který úřady aplikovaly už při zpracovávání žádostí o druhý kompenzační bonus za podzim 2020 a v prvních týdnech roku 2021, kdy odmítají bonus vyplatit, dokud neprověří, zda má podnikatel na bonus skutečně nárok.

Už v květnu 2021 totiž plzeňský soud potvrdil, že platí princip samovyměření a úřady tak musí bonus vyplatit bezodkladně po podání bezvadné žádosti a teprve poté mohou prověřovat, zda podnikatel měl na bonus skutečně nárok. Postup finanční správy, která v některých případech týdny zkoumala nárok a handrkovala se s podnikateli, aniž by jim bonus vyplatila, tak podle rozsudku soudu není v souladu se zákonem.

Soud dále upozornil, že to, že finanční správa musí bonus vyplatit, nijak nemění oprávnění správce daně po vyměření bonusu zkoumat, zda byly splněny podmínky pro vznik nároku na bonus. Výsledkem tohoto postupu může ostatně být doměrek daně v souladu se zákonem o kompenzačním bonusu.

Zároveň ale platí, že skutečnost, že správce daně prověřuje, zda byly či nebyly splněny podmínky pro vznik nároku na kompenzační bonus, nemá na povinnost vyplatit vyměřený bonus žádný vliv. Jen takový výklad zákona podle soudu odpovídá zákonu o kompenzačním bonusu, a to i vzhledem k cíli promptního odškodnění ztráty příjmů v důsledku zákazu činnosti, jež žadatele o bonus živí. Zákon o kompenzačním bonusu je koncipován tak, že prioritou je poskytnutí rychlé, tudíž účinné, pomoci, uzavřel soud.

Psali jsme: Berňák musí kompenzační bonus vyplatit, i když prověřuje nárok na něj, řekl soud

Šéfka finanční správy končí

Proti nezákonnému postupu berňáků se zvedla vlna protestů i ze strany podnikatelských asociací, jako je Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Vydaly společné prohlášení, ve kterém žádaly vedení finanční správy i ministerstva financí, aby se neprodleně zabývala nezákonným chováním úřadů u vyhodnocování žádostí o kompenzační bonus a sjednala urychlenou nápravu.

Krátce po zveřejnění informací ohledně nezákonných postupů úřadů rezignovala šéfka finanční správy Tatjana Richterová.

Kompenzační bonus se už vyplácí dle zákona

Po zveřejnění kauzy navíc došlo k obratu a většině podnikatelů, kteří se redakci svěřili se svými problémy, berňáky kompenzační bonus začaly obratem vyplácet. Bonus dostali i podnikatelé, kterým předtím úřady odmítaly bonus vyplatit.

Například Martinovi (pozměnili jsme skutečná jména podnikatelů na jmenné přezdívky) nejprve úřad napsal v neformální výzvě, že pokud mu do 5 dnů nezašle požadované údaje, kterými doloží, že jeho činnost byla opatřeními dotčena, bonus mu nevyplatí. I když Martin odmítl s odkazem na nezákonnost postupu úřadu vyhovět, úřad mu náhle po zveřejnění kauzy kompenzační bonus vyplatil. Podobnou zkušenost má i živnostnice Petra. „Dnes mi volali z finančního úřadu, že moji žádost přehodnotili podle nové metodiky a že mi bonus vyplatí,“ doplnila Petra.

Samotné Generální finanční ředitelství sice odmítá, že by nějak změnilo metodiku, podle informací serveru Podnikatel.cz však ke změně přístupu skutečně došlo. Že se postupuje podle nových instrukcí, potvrdilo i několik pracovníků finanční správy. Jak upřesnil jeden z nich, dříve po podnikatelích měli chtít doložit, jak přesně je opatření postihla, tzn. smlouvy, faktury, případně tzv. řetězec napojený na někoho, kdo byl přímo opatřeními postižen, nově v textu zdůvodnění stačí jen slovní spojení jako „omezen, napojen, součást v kontextu pandemie“. Takže více méně, kdo požádá, tomu se vyplatí, doplnil úředník.

Podnikatelé by měli mít nicméně na paměti, že to, že již finanční úřady konečně postupují dle zákona, neznamená, že po nich úřady nemají právo nic požadovat. Jak již bylo řečeno výše, správce daně má oprávnění po vyměření a vyplacení bonusu zkoumat, zda byly splněny podmínky pro vznik nároku na bonus a může v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly žádat o doplnění informací či dokumentů. Pokud zjistí, že podnikatel na bonus nárok neměl, musí bonus vrátit a také doplatit úroky.

Už lze žádat za 2. bonusové období

Aktuálně mohou podnikatelé žádat o kompenzační bonus i za druhé bonusové období.

Jak jde žádost podat

Žádost o kompenzační bonus jde podat stejným způsobem jako u prvního bonusového období:

  • prostřednictvím webové aplikace,
  • e-mailem (nutno ručně žádost podepsat a vyfotit či naskenovat),
  • datovou schránkou,
  • prostřednictvím Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (EPO),
  • prostřednictvím poštovních služeb,
  • osobně v podatelnách finančních úřadů a ve sběrných boxech umístěných na územních pracovištích.

Dokdy se budou žádosti podávat

Žádost o kompenzační bonus lze podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období. Za druhé období tedy půjde podat do 1. dubna 2022. Není-li tato žádost v této lhůtě podána, nárok na kompenzační bonus zaniká.

účto únor klímová

Musí být splněn pokles tržeb o 30 %

Na kompenzační bonus mají nárok OSVČ, společníci malých společností s ručením omezeným a dohodáři, jejichž činnost (či činnost jejich firmy) byla významně dotčena. Činnost se považuje za významně dotčenou, pokud výše příjmů odpovídajících tržbám z prodeje výrobků, zboží a služeb plynoucích z této činnosti nepřekročila převážně v důsledku krizových opatření ve srovnávaném období 70 % průměrné měsíční výše těchto příjmů plynoucích z téže činnosti ve srovnávacím období. Činnost se naopak nepovažuje za významně dotčenou, pokud je tento pokles příjmů zjevně způsoben převážně jinými důvody než

  • dopadem opatření,
  • péčí o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážkou v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo
  • nařízenou karanténou nebo izolací podle zákona o ochraně veřejného zdraví v případě subjektu kompenzačního bonusu.

Jak uvedlo ministerstvo financí v důvodové zprávě, vzhledem k tomu, že v aplikační praxi není možné exaktně spočítat, co je přesnou příčinou poklesu tržeb, postačí pro zachování nároku na kompenzační bonus, aby pokles tržeb nebyl zjevně způsoben jiným faktorem.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).