Hlavní navigace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se týká i OSVČ bez zaměstnanců

Autor: www.isifa.com
Redakce

OSVČ, které nemají zaměstnance, mají mnoho povinností, které vyplývají z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Upozorňuje na to nový poradce Podnikatel.cz

Doba čtení: 2 minuty

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) se týká také OSVČ bez zaměstnanců. Obsahová náplň BOZP přitom vychází z legislativních požadavků kladených na zaměstnavatele i OSVČ. 

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví a personalistika
PhDr. Dagmar Kučerová
poradkyně pro mzdové účetnictví
Ilusrační obrázek
Autor: www.isifa.com

V oblasti BOZP by měly zbystřit také OSVČ bez zaměstnanců.

Server Podnikatel.cz proto u té příležitosti spouští novou odbornou poradnu, která se této oblasti bude intenzivně věnovat. Do týmu současných profesionálních poradců se tak zařadí Ivo Marek, který dříve působil jako poradce pro začínající podnikatele v rámci sítě RPIC. V současnosti se věnuje oblasti poradenství BOZP a revizím nářadí a spotřebičů.

V rámci odborné poradny BOZP bude zodpovídat otázky především z těchto oblastí: 

 1. Vyhledávání a vyhodnocování rizik práce a stanovování opatření k jejich odstranění nebo alespoň k snížení jejich působení.
 2. Kategorizace prací.
 3. Pracovně-lékařské služby (vstupní a periodické prohlídky, apod.).
 4. Obsahová náplň a provádění školení zaměstnanců v oblasti BOZP včetně dokumentace o provedených školeních.
 5. Organizaci zajištění BOZP, systém zajištění bezpečnosti technických zařízení (kontroly, zkoušky, revize).
 6. Interní předpisy řešící poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů, zdravotní prohlídky zaměstnanců a lhůty kontrol, zkoušek a revizí technických zařízení.
 7. Místní provozně bezpečnostní předpisy (pro technická zařízení a přístroje, provoz dopravních prostředků, chov zvířat atd.).
 8. Provozní dokumentace strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 9. Dokumentace o kontrolách a revizích elektrických spotřebičů a elektrického nářadí (požadavky a lhůty).
 10. Dokumentace o výdeji osobních ochranných pracovních prostředků.
 11. Šetření vzniklých pracovních úrazů, vedení předepsané dokumentace o nich, případně i o nemocech z povolání, oznamování a ohlašování pracovních úrazů na příslušné instituce a stanovení opatření proti opakování.
 12. Provádění a vedení dokumentace o prováděných interních kontrolách BOZP, včetně kontrol a prohlídek pracovišť lékařem pracovně-lékařských služeb.

Povinnosti zaměstnavatele vychází zejména ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoník prácezákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích. 

Podnikatel_tip_nejvetsi server

Důležité je připomenout, že povinnosti se vztahují jak na zaměstnavatele s velkým počtem zaměstnanců, tak na zaměstnavatele se zaměstnancem jediným. Méně známé je, že mnoho povinností má také OSVČ bez zaměstnanců (viz § 12 zákona č. 309/2006 Sb.), připomíná Ivo Marek. 

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Servisní portál Poradna.podnikatel.cz aktuálně provozuje šest odborných poraden. Mezi nejúspěšnějí patří poradna Mzdového účetnictví a personalistiky pod patronací redaktorky serveru Podnikatel.cz Dagmar Kučerové, která je zároveň profesionální a úspěšnou školitelkou v této oblasti, a také Daňová poradna stálého spolupracovníka serveru Podnikatel.cz Jana Molína ze společnosti MIVO, jenž je zároveň zkušebním komisařem Komory daňových poradců České republiky pro kvalifikační zkoušky nových daňových poradců.