Hlavní navigace

Ztráta bezúhonnosti může mít pro podnikání fatální následky

5. 4. 2011
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 631791
Obdržíte-li podmínečný trest ve spojitosti se svým podnikáním v zednictví, pak můžete podnikat například v ubytovacích službách. Pokud však obdržíte podmínku jako fotograf, penzion vlastnit nemůžete. V čem je tedy rozdíl? My to víme.

Nejjednodušší živností co do splnění podmínek pro založení je živnost volná. Podnikatel, který se rozhodne provozovat takovou živnost, nemusí prokazovat odbornou ani jinou způsobilost (jak je tomu u živností řemeslných a vázaných). Obor živnosti, který si vybere, nahlásí živnostenskému úřadu a může začít podnikat. Ohlašuje se pouze jediná živnost volná, která obsahuje osmdesát jednotlivých oborů.

Podnikatel si také může vybrat, kolik z těchto oborů hodlá vykonávat, je to pouze na jeho vlastním uvážení. Zvolený obor či více oborů pak už jen nahlásí na příslušný živnostenský úřad. Čtěte více: Ohlášení živnosti a změn přes jednotný registrační formulář je jednodušší

Jak je to s bezúhonnosti při živnosti volné?

Nic není ovšem zcela bez problémů. Ačkoliv není třeba prokazovat odbornou ani jinou způsobilost pro provozování jediné živnosti volné (patří pod ni například reklamní činnost, fotografické či ubytovací služby, aj.), nepříjemnosti nastávají v případě, když v souvislosti se svým podnikáním nebo předmětem podnikání, tedy živností volnou, spácháte trestný čin. Čtěte více: Živnostenský zákon zavádí od srpna novinky. Víme, které to jsou

Bezúhonnost je jednou ze všeobecných podmínek provozování živnosti a její splnění je tedy pro získání živnostenského oprávnění bezpodmínečně nutné, uvedla pro server Podnikatel.cz Jitka VítováKrajského úřadu Jihomoravského kraje.

Mnoho by se nestalo, pokud byste chtěli podnikat v tomto jednom oboru živnosti volné, který provozujete (např. reklamní služby), ovšem pokud byste chtěli podnikat v oboru jiném (např. ubytovací služby), umožněno by vám to nebylo. Nesplňujete totiž jednu z nutných podmínek pro provozování živnosti, a to právě bezúhonnost.

Všeobecné podmínky provozování živnosti

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud zákon nestanoví jinak, jsou:

 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Důležité je právě slovní spojení trestný čin spáchaný s předmětem podnikání, v našem případě tedy s předmětem podnikání živnosti volné. Tento předmět podnikání je sice značně široký, ale vzhledem k tomu, že bezúhonnost, jako všeobecná podmínka provozování živnosti, je nedělitelná, nelze ji vztahovat pouze na jednotlivé obory živnosti volné, ale na celý její předmět, uvedla dále Vítová.

To prakticky znamená, že pokud při ohlášení živnosti je zjištěno, že ohlašovatelem spáchaný trestný čin souvisí s konkrétním jedním oborem činnosti živnosti volné, souvisí tudíž s jejím předmětem a ohlašovatel nesplňuje podmínku bezúhonnosti pro živnost volnou jako takovou.

Uvedené koresponduje i se skutečností, že podnikatel disponující živnostenským oprávněním pro živnost volnou může vykonávat kterýkoliv z oborů, jež jsou jejím obsahem, jak bylo zmíněno.

Nevíte si rady s podnikáním? V sekci Rozjezd si můžete přečíst naše návody, rady a tipy, jak začít, např.:

Napříč ohlašovacími živnostmi je situace s bezúhonností jiná

Pokud pachatel spáchá úmyslně trestný čin (potrestaný podmíněným trestem) v ohlašovací živnosti řemeslné, tedy např. jako zedník či řezník, živnostenský úřad by neměl dělat problémy při vydání živnostenského oprávnění pro živnost volnou (a tedy pro jakýkoliv z jejich 80 oborů činností).

Jestliže však podnikatel obdrží stejný trest, tedy ten, za který není odsouzen, v jednom oboru činnosti živnosti volné, nemůže si už o jiný ze zbývajících 79 oborů zažádat, jelikož nemůže naplnit podmínku bezúhonnosti pro živnost volnou jako takovou a živnostenský list by tedy nemohl obdržet. Čtěte více: Živnosti můžete kombinovat, když splníte všechny zákonné podmínky

Cloud 22 temata

Některé trestné činy související s podnikáním:

 • Neoprávněné podnikání
 • Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry
 • Poškozování spotřebitele
 • Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění
 • Zneužívání informací v obchodním styku
 • Vystavení nepravdivého potvrzení
 • Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby
 • Nekalá soutěž
 • Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi

Lze se proti posudku živnostenského úřadu odvolat?

Pokud je podnikatel toho názoru, že příslušným živnostenským úřadem byla jeho záležitost chybně posouzena, lze mu doporučit, aby využil opravného prostředku a věc tak mohla být posouzena odvolacím správním orgánem. Zákon je však v otázce bezúhonnosti neúprosný. V případě udělení podmíněného trestu tedy nezbývá, než se poohlédnout po jiné náplni živnosti, ovšem v jiné ohlašovací skupině, tedy buďto řemeslné či vázané.

Živnost volná (obory)
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostu, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnárského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostřeků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovu
27. Povrchové úpravy a svařování kovu a dalších materiálů
28. Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motoru letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a
leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíku pro invalidy a jiných nemotorových dopravních
prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobku z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodu a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich príslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvu, bytového textilu a osobního
zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětu kulturní povahy, výrobku jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).