Hlavní navigace

Blíží se termín podání daně z nemovitosti. Třeba se nově týká i vás

16. 1. 2014
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Už do konce tohoto měsíce budou muset lidé odevzdat přiznání daně z nemovitosti. Nově dokonce i ti, kteří nic nekoupili ani neprodali. Tak pozor na to.

Podávat přiznání daně z nemovitosti i ve chvíli, kdy se nic nezměnilo, kdy člověk žádnou nemovitost nenabyl ani nepozbyl? Ano, i to přináší nový zákon. Týká se těch, kterým se snižuje nebo naopak zvyšuje daňová povinnost nebo v případech, kdy se mění osoba poplatníka. Pro podání daňového přiznání je rozhodný stav vlastnictví nemovité věci k 1. lednu 2014. Tuto novou povinnost by lidé měli vést v patrnosti, protože lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí vyprší už 31. ledna.

Novela zákona o dani z nemovitých věcí byla přijata až koncem minulého roku a je možné, že povinnosti z ní vyplývající mnohým vlastníkům unikly. Některé změny oproti roku 2013 znamenají pro poplatníky povinnost podat v roce 2014 daňové přiznání, ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli, a dokonce se u některých z nich daňová povinnost snižuje, upozorňuje Pavel Rochowanski z KPMG Česká republika.

Koho se nová povinnost týká?

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Možná letos máte novou daňovou povinnost. Raději si vše zkontrolujte. 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitosti se týká každého, kdo si v loňském roce koupil nemovitost, případně ji dostal darem. Díky novele zákona o dani z nemovitých věcí však u některých poplatníků dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. V takové situaci je poplatník povinen daňové přiznání podat, i když žádnou nemovitost v minulém roce nenabyl ani nepozbyl.Konkrétně jde o tyto případy:

  1. Dochází k formálnímu potvrzení už dříve aplikovaného způsobu zdanění staveb vleček, které jsou nově jednoznačně zařazeny pod zpevněné plochy pozemků. Dále ke snížení dojde u poplatníků, kde zastavěná plocha nadzemního podlaží u staveb užívaných k podnikání bude menší než jedna třetina zastavěné plochy stavby. 
  2. Dochází ke zvýšení daňové povinnosti. Konkrétně u pozemků, které jsou určeny k zastavění stavbami osvobozenými od daně, například stavby vodáren, kanalizačních zařízení, stavby pro veřejnou dopravu. Od 1. ledna 2014 jsouu totiž po dobu, než bude stavba dokončena, zdaňovány jako pozemky stavební. Daňové přiznání musí také podat vlastník pozemku pod bytovým domem rozděleným na jednotky, pokud není vlastníkem žádné z jednotek. Tento pozemek je předmětem daně z pozemků bez ohledu na to, že je pozemek zastavěn stavbou. Výjimkou je pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví obce. 
  3. Dochází ke změně osoby poplatníka. Zatímco do roku 2013 byly poplatníky daně z nemovitých věcí, tvořících jmění podílových fondů či fondů obhospodařovaných penzijní společností, investiční či penzijní společnosti obhospodařující tyto fondy, jsou od 1. ledna 2014 poplatníky daně přímo tyto fondy, jimž proto vzniká povinnost podat daňové přiznání. 

Kdy poplatník daňové přiznání podat nemusí? 

Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě, se daň zvýší v důsledku použití vyššího koeficientu 1,22. Přepočet daně provede správce daně a novou výši daně poplatníkovi sdělí rozhodnutím.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).