Hlavní navigace

Blíží se termín podání přiznání k dani poplatníků, kteří využili daňové poradce

20. 6. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Na začátku července musí poplatníci, kteří využili služeb daňového poradce, odevzdat přiznání k dani z příjmů. Měsíc na to musí řešit přehledy.

Termín pro odevzdání daňového přiznání je v pondělí 2. července. Týká se těch poplatníků, kteří zplnomocnili daňového poradce nebo mají ze zákona povinnost mít auditovanou účetní závěrku.

Za den podání se bere den, kdy OSVČ odevzdá přiznání na finančním úřadě, poště či ho odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Místo automatické pokuty přijde varování

Už několik let platí povinnost pro podnikatele, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, podávat vybraná podání (včetně přiznání) výhradně elektronicky. Až do loňského roku navíc v případě, kdy toto podnikatel nesplnil, platila automatická pokuta ve výši 2000 Kč. Finanční správa nicméně v létě 2017 upravila seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky. U těchto podání platí, že pokud je nedodržení elektronické formy jedinou vadou, považují se za bez vady, avšak za nedodržení povinné elektronické formy dostanou poplatníci automatickou pokutu ve výši 2000 Kč.

U podání, která na seznamu nejsou uvedena, obdrží nově poplatník nejprve od správce daně výzvu, aby je podal elektronicky. Teprve v případě, že svou chybu nenapraví, hrozí mu pokuta za nepodání přiznání. Výzvu úřady ale rozesílají dotčeným poplatníkům jen u přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z nemovitých věcí. U ostatních podání i nadále platí, že úřady udělí automaticky pokutu 2000 Kč bez výzvy.

Pokuty za zpoždění podání přiznání k dani

V případě zpoždění podání přiznání se podnikatel nemusí hned bát, že dostane pokutu. Podle daňového řádu totiž začíná nabíhat penále až od 6. dne a činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, maximálně ale 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). V případě, že výše pokuty nepřekročí 200 korun, správce daně penále nepředepíše.

Nástroje v marketingu

Termín pro podání přehledů

Co se týče přehledů, nejzazší termín je na začátku srpna. Poplatníci využívajících služeb daňových poradců tak musí přehledy o příjmech a výdajích za rok 2017 odevzdat na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, kde jsou registrováni, nejpozději do středy 1. srpna.

Na rozdíl od daně z příjmů nenabíhají podnikatelům v případě zpoždění ihned sankce. ČSSZ i zdravotní pojišťovny podnikatele nejprve upozorní, že přehled nepodali. Pokud by ale podnikatel výzvy ignoroval a přehled nepodal, může dostat pokutu až v řádu desetitisíců korun. Zdravotní pojišťovna může udělit pokutu až do výše 50 000 korun a ČSSZ až 20 000 korun (při opětovném nesplnění povinnosti až 100 000 korun).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).