Hlavní navigace

Bezpečnost práce součástí univerzitního vzdělávání

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) by měly být součástí univerzitního vzdělávání. Poukazuje na to zpráva Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA). TA upozorňuje, že o BOZP by měli být informování především architekti, inžernýři, zdravotníci a administrativní pracovníci, a to ještě před nástupem do zaměstnání.

Vzdělávání je nesmírně důležité, máme-li vytvořit kulturu prevence rizik, říká Jukka Takala, ředitel EU-OSHA. Ten zároveň poznamenal, že v souvislosti se začleněním BOZP do vysokoškolského vzdělávání vyvstává řada konkrétních problémů. Častý je nedostatek učitelů se zkušenostmi v oblasti BOZP a také chybějící vzdělávací materiály v této oblasti vhodné pro vysokoškolskou úroveň, doplnil Takala.