Hlavní navigace

Bude letos berňák zasílat složenky k dani z nemovitostí?

30. 1. 2012
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Generální finanční ředitelství připomíná změny v přiznání k dani z nemovitostí v roce 2012, postup při jeho vyplnění i způsob placení vyměřené daně.

V roce 2012 mají nově povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání vlastníci zpevněných ploch na druzích pozemků „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha a nádvoří“, kteří je využívají k podnikatelské činnosti. O této novince již server Podnikatel.cz informoval. Čtěte více: Daň z nemovitostí 2012. Víme, co se mění 

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí má také každý nový poplatník nebo ten, u něhož došlo oproti minulému roku k nějaké změně, např. nabytím nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou. Posledním dnem pro p­odání přiznání k dani z nemovitostí na rok 2012, podle stavu platného k 1. 1. 2012, je 31. leden 2012. Prvním termínem splatnosti daně je 31.5.2012

Zpevněné plochy pozemků a obecní koeficienty

Generální finanční ředitelství připomíná, že novým předmětem daně z pozemků se speciální sazbou daně se v roce 2012 stávají zpevněné plochy pozemků, jež jsou užívány k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. Zpevněnou plochou pozemku se rozumí pozemek (nebo jeho část), evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce. Z důvodu zařazení zpevněných ploch pod daň z pozemků, jsou stavby zpevněných ploch pozemků z předmětu daně ze staveb vyjmuty. Čtěte také: Nevíte jak na daň z nemovitostí v roce 2012? Poradíme vám 

Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba pro účely přiznání k dani deklarovat geometrickým zaměřením ani znaleckým posudkem. Jestliže nemá poplatník potřebnou dokumentaci k dispozici, uvede v daňovém přiznání výměru, kterou zjistil vlastním měřením. Detailnější informace ke „zpevněným plochám“ jsou uvedeny internetových stránkách české daňové správy: Aktuálně k dani z nemovitostí. Zde je zveřejněny rovněž informace o zvýšení místních koeficientů. Ty v letošním roce zvýšilo 403 obcí.

Ostatní změny sdělí poplatníkovi berňák

Ostatní změny, které vyplývají ze zákona nebo z obecních vyhlášek, které nezakládají povinnost podat daňové přiznání, jako jsou změny sazeb daně, změny cen průměrné ceny půdy, změny koeficientů nebo zánik osvobození, sdělí berňák platebním výměrem. Správce daně sám vyměří daň platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Tiskopisy daňového přiznání pro rok 2012 jsou včetně pokynů k vyplnění k dispozici na finančních úřadech. Poplatník může využít i elektronického přiznání prostřednictvím Daňového portálu ministerstva financí

účto únor klímová

Výhodou elektronického daňového formuláře z Daňového portálu je jednoduchý průvodce pro vyplňování přiznání, kdy se automaticky doplňují ceny půdy, sazby a koeficienty, které je jinak nutno získat přímo na konkrétním finančním úřadě. Aplikace rovněž po vyplnění celého tiskopisu zkontroluje formální správnost vyplněného přiznání a zároveň umožňuje jeho přímé odeslání finančnímu úřadu. K odeslání je třeba elektronický podpis. E-tiskopis odeslaný bez tohoto podpisu je nutné do 5 dnů vytisknout a dodat vlastnoručně podepsaný na příslušný finanční úřad. Čtěte také: Pětina okresních měst zvýší daň z nemovitostí. přinášíme jejich komplexní tabulku

Složenky budou i v roce 2012

Včasným podáním daňového přiznání se poplatníci vyhnou pokutě v minimální výši 500 Kč. Ta bude vyměřena při pozdním podání daňového přiznání o více než 5 pracovních dnů. První termín splatnosti daně z nemovitostí je k 31. 5. 2012. Objevily se informace, že letos berňák nebude zasílát složenky. Není tomu tak. Jaroslava Musilová z Generálního finančního ředitelství ujišťuje, že přibližně v polovině května všichni poplatníci obdrží složenku s uvedením výše stanovené daně a výše případných přeplatků a nedoplatků.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).