Hlavní navigace

Bude výpočet úroků z prodlení skutečně jednodušší?

5. 5. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Od července se změní postup stanovení výše úroků z prodlení, tj. stanovení úrokové sazby. Změní se vzorec pro výpočet a odstraní se složitost dosavadního. Změna se ale nedotkne všech závazků.

Jestliže je dlužník v prodlení se splacením peněžitého závazku, nebo jeho části, je povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení. Jejich výše je určena buď ve smlouvě, potom se jedná o smluvní úroky z prodlení, nebo nejsou stanoveny smluvně a určují se na základě občanskoprávních předpisů. Takovým předpisem je občanský zákoník, ve kterém se o výši úroků z prodlení a poplatku z prodlení pojednává v ustanovení § 517. Ustanovení dále odkazuje na zvláštní prováděcí předpis. Tím je nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

Prvního července 2010 ale dochází k významné změně. Nabude totiž účinnosti nařízení vlády č. 33/2010 Sb., které by mělo výpočet úroků z prodlení výrazně zjednodušit. Nový postup stanovení úroků z prodlení (úrokové sazby) je důležitý nejen z pohledu věřitelů a dlužníků, například u nesplacených závazků z obchodního styku, ale také z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele při provádění srážek ze mzdy na základě exekučního rozhodnutí nebo při výplatě náhrady mzdy v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru. Čtěte více: I dohodu o ukončení pracovního poměru nepodepisujte pod nátlakem, mohli byste přijít o peníze

Postup stanovení úroků z prodlení do konce června 2010

V současné době je úrok dán ročně výší repo sazby stanovené Česku národní bankou (ČNB) zvýšené o sedm procentních bodů. Informaci o aktuální výši repo sazby je možné získat telefonicky na ústředí nebo na pobočkách ČNB, případně na jejich internetových stránkách. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní bankou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Veronika Koubková, z Advokátní kanceláře Pajerová & Šnajdrová.

Postup výpočtu do 30. 6.2010:

Úrok z prodlení = dlužná částka x (repo sazba + 7) : 100 : 365 (případně 366) x počet dnů prodlení v pololetí

Dosavadní postup výpočtu kopíruje vývoj repo sazby, dá se tedy považovat za spravedlivý. Problém je, že stanovení celkového úroku z prodlení, zvláště když se jedná o delší časové období, vyžaduje opakovaný výpočet úroku pro každé kalendářní pololetí zvlášť. A to vždy k 1. lednu a k 1. červenci, což může být pro některé drobné podnikatele nebo jejich účetní značně komplikované. Samozřejmě je pro výpočet úroků z prodlení možné využít speciální programy nebo tabulkové kalkulátory. Čtěte více: 48 dní čeká český podnikatel na úhradu faktur

Změna ve stanovení úroků z prodlení od 1. července 2010

Novela zákona zjednodušuje postup výpočtu. Vychází přitom z evropské směrnice. Prakticky tak odstraňuje složitost dosavadního výpočtu úroků z prodlení v případech, kdy se jejich výpočet řídí občanským zákoníkem. V těchto případech je pak změna přínosná jak pro věřitele, tak pro dlužníka, míní Irena Zatloukalová, tisková mluvčí Hypotéční banky.

Nově se výše úroků z prodlení nemusí každé kalendářní pololetí měnit, může se ponechat stejná po celou dobu prodlení. Výše úroků z prodlení (úrokové sazby) bude od července odpovídat ročně výši repo sazby ČNB platné poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Tuto sazbu bude možné použít po celou dobu prodlení, tedy až do konečného zaplacení dluhu. Čtěte více: U zpožděné výplaty má zaměstnanec nárok na úrok z prodlení

Prakticky dochází ke dvěma důležitým změnám:

školení červen 22 - tip do článku

  1. Rozhodující bude výše repo sazby k poslednímu dni předchozího kalendářního pololetí před vznikem prodlení, nikoli k prvnímu dni kalendářního pololetí jako doposud.
  2. Zjištěná roční úroková míra se nebude měnit po celou dobu prodlení.

Postup výpočtu od 1. 7.2010:

Úrok z prodlení po celý rok = dlužná částka x (FRS + 7) : 100

Úrok z prodlení po část roku = dlužná částka x (FRS + 7) : 100 : 365 (případně 366) x počet dnů prodlení.

FRS = fixní úroková sazba = repo sazba k poslednímu dni kalendářního pololetí před vznikem prodlení

Dříve vzniklých dluhů se nová právní úprava nedotkne

Na základě přechodných ustanovení k novému nařízení vlády se výše úroků z prodlení, ke kterému došlo přede dnem nabytí účinnosti nařízení, řídí dosavadní právní úpravou. Znamená to, že u dříve vzniklých dluhů se postupuje podle úpravy platné do 30. června 2010, a to po celou dobu prodlení. Podnikatelé, účetní a jiní pracovníci, kteří dovednost výpočtu úroků pro svou práci potřebují, tak budou nadále pracovat nejen s dosavadními postupy výpočtu, ale musí se navíc naučit postup zcela nový. Z tohoto pohledu se změna novely zákona jako výrazné zjednodušení práce rozhodně nejeví. Čtěte více: Výše úroků není pro věřitele tím nejdůležitějším problémem

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).