Hlavní navigace

Bude skutečně získání informací z katastru lépe chráněno?

29. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Od března začnou platit nová pravidla nahlížení do katastru nemovitostí. Zpřísňuje se přístup k citlivým informacím, končí období anonymního vyhledávání vlastnictví nemovitostí konkrétních občanů i podnikatelů.

Ve veřejné sbírce listin jsou uloženy údaje týkající se vlastnictví nemovitostí, například smlouvy o nabytí majetku, hypoteční smlouvy, rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví apod. Doposud mohl kdokoli do této sbírky nahlížet a pořizovat si libovolné množství opisů. Novela zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí omezí získávání údajů ze sbírky veřejných listin a údajů o vlastnictví konkrétních osob. Novela nabude účinnosti dnem 1. března 2009 (zákon č. 8/2009 Sb.). Čtěte více na serveru Podnikatel.cz o katastru nemovitostí 

Omezení přístupu k informacím

Hlavním cílem části novely o získávání informací je odstranění anonymity zejména při poskytování kopií listin, které často obsahují řadu dalších údajů bez jakéhokoli vztahu k nemovitosti (např. usnesení o dědictví řeší i veškerý movitý majetek – finanční prostředky, cennosti, umělecká díla, auta aj.). Na zneužití takových listin si lidé u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) nejčastěji stěžují, sdělila pro business server Podnikatel.cz JARMILA DAŇKOVÁ, ředitelka sekretariátu předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. ÚOOÚ bude moci zjistit, které osoby získaly takovou kopii listiny a využít to v případném řízení o porušení pořádku na úseku ochrany osobních údajů. Čtete více: Podnikatelé mohou získat dotaci 500 milionů korun na nemovitosti

Úřad pro ochranu osobních údajů prosazoval, aby novela zákona tato ustanovení obsahovala. Při čerpání informací z katastru, které mají postihnout veškerý nemovitý majetek konkrétní osoby na území ČR, tak bude deklarován zájem a bude zřejmé, kdo takovou informaci vyžaduje. V této věci má být vydána prováděcí vyhláška, k jejímuž návrhu je v současné době ukončeno připomínkové řízení, dodává HANA ŠTĚPÁNKOVÁ, tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jestliže tedy někdo bude chtít od března do sbírky nahlédnout, musí prokázat svou totožnost a udat účel, pro který chce do listin nahlížet. Kompletní spis ovšem žadateli ani po uvedení důvodu k dispozici nebude. Po zaplacení dvacetikorunového správního poplatku za jednu stránku, obdrží pouze kopii příslušného dokumentu. Za padesátikorunový poplatek bude možné získat i ověřenou kopii dokumentu. Katastrální úřady budou nově evidovat komu a za jakým účelem byly údaje poskytnuty. Tyto požadavky představují méně než 10 % z celkového počtu žádostí o informace z katastru nemovitostí, takže nemáme důvod obávat se velké administrativní náročnosti, odpověděla Daňková na dotaz, zda katastrální úřady po nabytí účinnosti nového zákona očekávají nárůst byrokracie. Čtěte více: Informace, to nejdražší co máme – profesionál mlčí

Anketa

Využíváte k vyhledání údajů z katastru nemovitostí internetový prohlížeč?

Vyhledávání údajů pro účely hospodářské

Pro vyhledání údajů v katastru pro soukromé účely se bude používat značně neurčitého pojmu „hospodářské účely“. Za tento pojem je možné skrýt prakticky cokoliv. Logicky se tím může toto ustanovení novely jevit jako nesmyslné. Podle JARMILY DAŇKOVÉ je tato formulace záměrně poměrně široká, aby nebránila v běžném využívání informací z katastru. Pokud dojde k takovému užití informací, kterým se někdo cítí dotčen ve svých právech (např. z hlediska ochrany osobních údajů), může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a ten bude potom posuzovat, jestli užití údajů z katastru bylo v souladu s právní úpravou. Je třeba vědět, že údaje katastru se používají prakticky pro všechny rozvojové projekty v území, takže formulace „pro účely hospodářské“ se z tohoto pohledu nemusí jevit nijak nepřiměřená, uvedla DAŇKOVÁ. Čtěte více: Katastr nemovitostí nemusí být nočním strašákem. Stačí se jen dobře zorientovat 

Od března se můžeme z katastru dozvědět více informací

Okruh informací, které se dají z katastru nemovitostí získat se rozšíří. Nově bude možné získat informace o vlastnictví majetku, ale i přehled o věcných právech zapsaných k nemovitostem. Čtěte více v tutoriálech serveru Podnikatel.cz o ohlašování změn do katastru nemovitostí 

O údaje z katastru nemovitostí lze navíc nově požádat na kterémkoliv katastrálním úřadě na území republiky. Doposud bylo možné získat údaje jen z úřadu, do jehož působnosti daná nemovitost patří. Najděte si nejbližší katastr nemovitostí v adresáři serveru Podnikatel.cz 

Novela katastrálního zákona nepřináší zásadní změny v přístupu veřejnosti k údajům katastru nemovitostí. Nadále bude možné nahlížet do katastru prostřednictvím internetu a využívat internetových aplikací Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru nemovitostí přes internet

Prostřednictvím internetového prohlížeče je možné najít údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor). Nahlížení do katastru je bezplatné a volně přístupné všem uživatelům internetu. K získání údajů není potřebná žádná registrace. Odkazy jsou zde rozděleny do tří oblastí:

MM červen tip 1

  • Odkaz řízení informuje o řízeních typu Vklad, Záznam a Geometrický plán.
  • Odkaz informace z katastru nemovitostí poskytují údaje o zadaných nemovitostech, jejích vlastnících nebo spoluvlastnících, čísla listu vlastnictví, výměru pozemku nebo typ budovy. Zobrazují se zde také omezení vlastnického práva, zámky nebo plomby.
  • Odkaz mapa umožňuje zobrazit mapu zadaného katastrálního území nebo přehledovou mapu ČR. Na internetu se zobrazí katastrální mapa, ortofoto a další vrstvy určené pro navigaci.

Popisná data na internetu jsou aktualizována denně, digitální katastrální mapy se aktualizují v periodě, vždy k 1. a 15. dni v měsíci. Na výstupu je uvedena platnost k určitému datu a času. Čtěte více: Investice do nemovitostí se propadají

Některé údaje, včetně listu vlastnictví v elektronické formě, lze získat z internetu pouze prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Jde o placenou službu poskytovanou registrovaným uživatelům. Čtěte více: Proti krádeži dat by si firmy měly sestavit preventivní plán

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).