Hlavní navigace

Jitka Badalová: Když se zaměstnanci cítí ve společnosti dobře, jsou ochotni daleko většího nasazení

20. 9. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 329515
Když se zaměstnanci cítí ve společnosti dobře, jsou ochotni většího osobního nasazení a jsou připraveni v řadě případů firmě pomoci i na úkor vlastního pohodlí a času, říká Jitka Badalová ze společnosti 3M Česko.

Konkrétní projevy firemní kultury navenek jsou ovlivněny celou řadou faktorů. Stejně jako kultura jakéhokoliv jiného sociálního systému vychází také kultura jednotlivých podniků z kultury, kterou můžeme označit jako kulturu vyšších systémů, která bude vždy dominantní. V případě českých společností se bude ve většině případů jednat o kulturu evropskou nebo národní, které budou vystupovat v podobě vyššího systému. Právě ona širší kategorie firemní kultury bude ovlivňovat jedince obecně jako jejího příslušníka, konkrétní kultura dané společnosti pak bude mít vliv na chování v rámci daného sociálního útvaru.

Dá se tedy říci, že skutečnost, zda se jedná například o firemní kulturu evropskou, americkou nebo asijskou, bude zcela rozhodující. Zapomínat bychom však neměli ani na sjednocující vliv globální kultury, která posiluje společné prvky kultury evropské a americké a mísí prvky firemních kultur asijských…

Společně s Jitkou Badalovou, zastávající pozici marketingového koordinátora, a HR manažerkou Olgou Svedinkovou ze společnosti 3M Česko jsme se věnovali specifikům české kultury ve srovnání s firemní kulturou americkou na konkrétním příkladu americké společnosti 3M, která působí vedle jiných zemí také v České republice, a to jako společnost 3M Česko.

V současné době působíte jako marketingový koordinátor ve společnosti 3M, jejíž aktivity a technologie jsou založeny převážně na vědě. Společnost má vedle sídla obchodního zastoupení v Praze zastoupení ve více než 65 zemích světa. Co konkrétně znamená firemní kultura pro vaši společnost?

Firemní kulturu společnosti tvoří soubor společně uznávaných hodnot, způsobu chování a jednání, které zásadním způsobem ovlivňují celkové klima i energii ve společnosti. Firemní kultura společnosti 3M Česko je založena na etickém a transparentním jednání, otevřenosti, respektu a vzájemné podpoře. Přátelské a otevřené prostředí samozřejmě nic nemění na faktu, že jsme společnost zásadně orientovaná na dosahování výsledků a naši zaměstnanci pracují často pod velkým tlakem. Naše vlastní zkušenost však potvrzuje, že když se zaměstnanci cítí ve společnosti dobře, jsou ochotni daleko většího osobního nasazení a jsou připraveni v řadě případů společnosti pomoci i na úkor vlastního pohodlí a času.

Budeme-li se snažit hledat společné prvky i rozdíly mezi jednotlivými firemními kulturami, budeme se nutně setkávat také s řadou předsudků a snah o generalizování. Například anglosaská kultura je obecně považována za velmi optimistickou a naplněnou entusiasmem. Američani vyžadují názor a postoj, který by měl být podáván přesvědčivě a s nadšením pro věc. O Češích se zase říká, že často podléhají skepsi a pocitům, že plány nebude možné zrealizovat, ostatní si však na nich cení český smysl pro humor… Na druhou stranu je třeba vnímat i určité všeobecně platné hodnoty, které budou vyznávány napříč Evropou i Amerikou, souhlasíte?

Vzhledem k tomu, že 3M Česko je součástí velké mezinárodní korporace, je samozřejmě zásadním způsobem ovlivněno také hodnotami i procesy velké 3M. Kulturní politika velké části manažerů ve všech pobočkách 3M je velmi podobná a stojí na tradičních základech: etika, respekt a zejména podpora iniciativy a vlastní zodpovědnosti zaměstnanců společnosti. Čtěte také: Petra Zvonařová: Myslím, že máme jeden zásadní nedostatek – neustále se podceňujeme.

Společnost 3M Česko působící v Praze je součástí společnosti působící po celém světě, která byla založena v USA. Do jaké míry se odlišuje česká firemní kultura od firemní kultury typické pro mateřskou společnost 3M? Dá se podle vás vůbec v rámci českého prostředí hovořit o nějaké specifické firemní kultuře?

Určitě ano, každá národnost má svá specifika a je nutné je respektovat. Základy firemní kultury pro mezinárodní korporace jsou většinou postaveny na jasných a tradičních hodnotách společnosti a jsou podporované korporátními procesy, nicméně specifika jednotlivých zemí určitě zůstávají.

Velmi často se také hovoří o poměrně zásadních nedostatcích souvisejících s českou firemní kulturou, Češi bývají kritizováni pro neschopnost se přizpůsobit, mívají po zkušenostech ze socialismu odpor ke kolektivním cílům a individualismus jim často komplikuje úsilí o ztotožnění se s firemními hodnotami. Jakým způsobem vnímá vztah Čechů k firemní kultuře manažerka ze společnosti 3M?

Nemyslím si, že lze obecně tvrdit, že firemní kultura Čechů je špatná. Vždy záleží na konkrétní společnosti, jejích tradicích a hodnotách a zejména na lidech v managementu společnosti – v dobrém i ve zlém platí, že „ryba vždy smrdí od hlavy“. Vedoucí zaměstnanci jsou ti, kteří svým osobním příkladem a svými uznávanými hodnotami udávají směr, kterým se bude firemní kultura nadále vyvíjet.

„Na první pohled rozeznatelnou a jasnou složku firemní kultury tvoří vnější projevy společenského styku, například podnikové symboly, oslavy, podnikový žargon a také oblečení a celková image. Jakým způsobem se českým zaměstnancům podle vás daří identifikovat s firemní kulturou americké společnosti 3M?“

Naši lidé cítí vysokou míru loajality ke společnosti 3M. Hodnoty, které ovlivňují firemní kulturu společnosti, jsou jim blízké a přirozené a na značku 3M jsou pyšní. Co jednoznačně spojuje všechny zaměstnance, je propadnutí kouzlu 3M výrobků. Je jasné, že s tímto přesvědčením a osobní zkušeností se pracuje mnohem lépe a odhodlaněji. Ztotožnění se se značkou, respektive se společností, je tak mnohem hlubší. Sledujte Business (duo) Proměny: Také drsní stavaři užijí oblek místo montérek. Prohlédněte si změnu image

Americká firemní kultura bývá charakterizována jako značně progresivní, ale také pružná a flexibilní. V amerických společnostech se cení odvaha a chuť riskovat, jít do nových věcí a využívat improvizace. Můžeme předpokládat, že americká kultura bude Čechům obecně poměrně blízká, sympatické je na ní, že sice většinou stanoví závazné cíle, ale samotná cesta je již ponechána na zaměstnanci a jeho volbě. Vysokou neformálností se však nenechme klamat – Američani jsou v business oblasti zaměřeni na výsledky, a proto může být pro mnoho českých zaměstnanců a podnikatelů americký styl příliš ambiciózní a ctižádostivý. Pokud budeme srovnávat českou a americkou firemní kulturu, jaké postřehy lze učinit jako zaměstnanec společnosti 3M?

MM červen tip 1

Rozdíly v české a americké firemní kultuře určitě jsou a souvisí obecně s národními specifiky a zvyklostmi. Češi více pochybují, jsou skeptičtější a potřebují více rozumět argumentům než se s cíli identifikují. Na druhou stranu dokáží velmi rychle improvizovat a být flexibilnější v nestandardních situacích. Co je ale důležité, že v rámci obou kultur máme společný zájem – dosáhnout pro naši společnost co nejlepších výsledků.

Autor: Simona Maxová

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).