Hlavní navigace

O kompenzační bonus budou moct žádat i společníci s. r. o., už od čtvrtka

27. 5. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Aktualizováno: Žádosti půjde začít podávat ve čtvrtek 28. května. (27. 5. 2020 16:28)
Na kompenzační bonus dosáhnou i společníci eseróček. Aby však mohli o podporu požádat, budou muset splnit několik podmínek. Žádosti půjde podávat od čtvrtka.

Firma nesmí mít více jak dva majitele (s výjimkou rodinných firem) a její loňský obrat musel činit alespoň 180 000 Kč. O podporu budou společníci eseróček žádat stejným způsobem jako OSVČ a zpracování žádostí a vyplácení peněz zůstane i nadále v gesci finančních úřadů. Nárok na bonus budou mít nově i OSVČ se souběhem se zaměstnáním, pokud jde o pěstouny či dobrovolné pečovatele. Vyplývá to z novely zákona o kompenzačním bonusu, kterou dnes Sněmovna odhlasovala.

Poslanci nakonec odmítli senátní verzi, která počítala s tím, že by bonus nebyl vratkou daně ze závislé činnosti, nýbrž příspěvkem přímo ze státního rozpočtu. Senátorům a opozici totiž vadilo, že bonus jde částečně i z peněz obcí a krajů. Jak ale upozorňovali odborníci, senátní verze by způsobila, že by bonus již nemohly vyplácet finanční úřady a celý systém podpory podnikatelů by to zkomplikovalo a zpomalilo.

Kompenzační bonus se rozšířil o společníky firem

Původně měli poslanci o novele zákona o kompenzačním bonusu hlasovat už včera, nakonec k tomu ale nedošlo, jelikož Sněmovna prakticky celý den řešila rozpočty krajů a obcí. Kvůli tomu, že je kompenzační bonus vratkou daně ze závislé činnosti, je vyplácen částečně i z peněz, které jdou obcím a krajům, byla novela vrácena Senátem. Senát tak novelu pozměnil, aby příspěvek šel přímo ze státního rozpočtu. To by ovšem, jak upozorňovali odborníci i samotná ministryně financí Alena Schillerová, znamenalo konec rychlé a snadné fungující pomoci.  

K tomu by se musel přizpůsobit nový systém podávání žádostí a vytvořit nový SW, přičemž finanční úřady mají na původně navrhovaný stav již hotový formulář, na základě kterého by mohli společníci malých s.r.o., pěstouni a pečovatelé žádat o vyplacení kompenzačního bonusu již hned ten den, kdy zákon podepíše prezident. Podle toho, co schválil Senát, by se musela celá administrativa včetně SW připravit úplně od začátku a taky pozměňovací návrh zapomněl na to, která instituce to bude z toho státního rozpočtu vyplácet, když FÚ to přímo ze státního rozpočtu vyplatit neumí, vysvětloval důsledky senátor a daňový poradce Tomáš Goláň na svém FB.

Dnes už k hlasování o kompenzačním bonusu došlo. Sněmovna senátní verzi odmítla a odhlasovala svoji původní. I nadále tak půjde o vratku daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a vše budou spravovat finanční úřady. Nově na kompenzační bonus dosáhnou kromě OSVČ i někteří společníci firem.

Kdo může o bonus také nově žádat

Žadatelem o dotaci může být nově i fyzická osoba, která byla ke dni 12. března 2020 společníkem společnosti s ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku, která má

 • nejvýše dva společníky, tito společníci jsou fyzickými osobami a jejich podíl není představován kmenovým listem, nebo
 • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Na podporu nemůže dosáhnout společník, který zároveň vykonává činnost, v jejímž důsledku je účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec, s výjimkou zaměstnání ve společnosti s ručením omezeným, které je společníkem. Na podporu též nemají nárok společníci firem, které byly mezi 12. březnem a 8. červnem v úpadku nebo v likvidaci nebo byly nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.

Zaměstnanci nevadí

Oproti původnímu plánu též nevadí, pokud má firma zaměstnance. Firma navíc klidně na zaměstnance mohla brát podporu kvůli koronaviru, například z programu Antivirus. Jedinou výjimkou by bylo, kdyby společník firmy byl zároveň zaměstnancem a zároveň sám na sebe jako zaměstnance podporu poskytovanou zaměstnavatelům (například z programu Antivirus) čerpal. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Kompenzační bonus pro výše uvedené společníky eseróček bude činit 500 Kč denně. Za období od 12. března do 8. června tak může jít o 44 500 Kč.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Podmínka minimálního obratu

Podobně jako u OSVČ budou mít na příspěvek na základě žádosti nárok jen ti společníci, jejichž eseróčka v kalendářním měsíci, v němž nastal den, za který se poskytuje kompenzační bonus, nemohla zcela nebo zčásti vykonávat činnost nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to zejména z důvodu:

 • nutnosti uzavření či omezení provozu provozovny subjektu kompenzačního bonusu nebo provozovny společnosti s ručením omezeným,
 • karantény subjektu kompenzačního bonusu nebo jeho zaměstnance,
 • péče o dítě v případě subjektu kompenzačního bonusu nebo překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným nebo
 • omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon samostatné výdělečné činnosti subjektu kompenzačního bonusu nebo společnosti s ručením omezeným.

Aby však majitelé mohli dotaci získat, musí splnit i další podmínky. Konkrétně jde o výši obratu firmy. Nárok na dotaci budou mít jen ti společníci, jejichž firmy měly za rok 2019 obrat aspoň 180 000 Kč, nebo ti, kteří předpokládají, že obrat jejich firmy za první dosud neskončené zdaňovací období daně z příjmů právnických osob, po jehož celou délku tato společnost vykonává činnost, překročí částku 180 000 Kč. Původně se přitom počítalo s hranicí 80 tisíc Kč.

Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

V případě, že je fyzická osoba společníkem více společností s ručením omezeným, posuzuje se splnění podmínek ve vztahu ke každé společnosti s ručením omezeným samostatně. Stejně tak platí, že i když někdo vlastní více firem, o příspěvek může požádat jen jednou.

Jak o příspěvek požádat?

Stejně jako OSVČ bude majitelům firem stačit podat žádost, kde kromě obecných náležitostí uvedou i číslo účtu a čestné prohlášení, že splňují podmínky.

Žádost bude moct být podána jedním z těchto způsobů:

 • osobně na podatelně finančního úřadu,
 • podáním poštovní zásilky na poště,
 • prostřednictvím datové schránky,
 • prostřednictvím technického zařízení správce daně (EPO) za předpokladu, že daňový subjekt má elektronický podpis,
 • pomocí elektronické kopie dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem, zaslaného na e-mailovou adresu zveřejněnou správcem.

Žádost na finanční úřad lze podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období. Žádosti by finanční správa měla začít přijímat zítra, tedy ve čtvrtek 28. května. Samotný bonus se začne vyplácet, jakmile novelu podepíše prezident.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).