Hlavní navigace

Podnikáte v byznysu zaměřeném na děti? Víme, jak v něm být úspěšný

3. 5. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Upoutat pozornost dětí je pro obchodníky náročný úkol, zejména v případě, když je hlavní produktovou řadou dětské zboží. Proto je vhodné přečíst si pár tipů, které mohou výrazně zapůsobit na zvýšení prodeje takového zboží.

V současnosti jsou děti silně ovlivňovány internetem a televizí. Jsou také více úspěšnější z hlediska přesvědčování svých rodičů ke koupi toho, co si samy přejí a po čem touží. Tento aspekt by měl být pro obchodníky neopomenutelný při tvorbě marketingové strategie v tom, jak upoutat pozornost dětí na produkty či služby za užití rozvoje moderních technologií, zejména pak síly internetu a dalších tradičních médií. Čtěte více: Jak najít svoji cílovku

Užitečné způsoby, jak zacílit marketing na děti efektivně a odborně

Efektivita a odbornost jsou skutečně důležitou součástí spotřebitelského marketingu, zejména v oblasti, kde jsou děti hlavní cílovou skupinou. Obchodníci by měli vzít v úvahu skutečnost, že současné děti jsou další v řadě budoucích klientů, a to ještě předtím, než se tyto stanou ekonomicky aktivními rodiči. Proto zatímco jsou ještě mladí, je klíčové je vychovávat jako budoucí aktivní účastníky trhu a držet se těchto zásadních rad:

 • Síla psychologie

  Děti mají odlišné sociální potřeby od dospělé části populace, navíc jsou také citlivé a expresivní. Z tohoto důvodu je nezbytné pochopit jejich chování a způsob myšlení při vývoji marketingové strategie. Používejte vhodné fráze úměrné jejich věku a volte taková slova, která bezpochyby zaujmou jejich pozornost, aniž by ovlivňovala jejich způsob chování. Pokud toto podnikatel bude mít na paměti, mělo by být jednoduché oslovit je a vyvolat v nich zájem o příslušné produkty. Nicméně je dobré neopomenout, že všechny děti nejsou stejné a zrovna tak ani tužby a prostředí, ve kterém vyrůstají.
 • Monitorujte nejnovější trendy

  Děti jsou velmi citlivé a reagují na to, co je na trhu nové, velmi rychle. Nechtějí zůstat pozadu, zejména pokud jde o hračky, oblečení, cukrovinky, komiksy a knihy, dětské gadgety (malé předměty většinou technického rázu) jako třeba hodinky nebo přenosné herní konzole. Ujistěte se, zda máte širokou škálu oblečení, které bude sedět malým a drobným, ale i odrostlým či vysokým dětem.
 • Buďte kreativní a unikátní ve tvorbě obchodní značky

  Inovativní nápady jsou při upoutávání dětské pozornosti nezbytné. Jejich zájem můžete získat nabídkou produktů, které jsou odlišné od ostatních a které mají velký vliv na jejich myšlení. Vybočte z řady a nabídněte něco jiného, avšak pro děti stejně zajímavého, než produkty Hello Kitty či Barbie (ty jsou doteď v myslích většiny dětí). Čtěte více: Jak vybrat dobré firemní logo

Pokud však zaměříte svůj obchodní marketing na děti, znamená to, že musíte přesvědčit spolu s nimi i rodiče, jelikož to jsou oni, kdo nakupují. Dokažte jim, že vaše produkty ohromují svou hodnotou a zaručují bezpečnost pro děti jejich věku.

Podnikání ve službách pro děti

Pokud se rozhodnete pro poskytování dětských služeb a nikoliv produktů, výborná volba bude dočasná péče o děti, a to hned z několika důvodů. Rodiče jsou v současné době silně pracovně vytížení a na péči o děti zbývá velmi málo času. Mnoho z nich to řeší například individuální chůvou. Pro takovou živnost bude třeba živnost volná Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Volná živnost nevyžaduje žádné vzdělání, stačí splnit jen všeobecné podmínky pro její provozování.

Soukromá školka

Další možností je založení si soukromé školky jakožto společnosti s ručením omezeným. Zde je do začátku důležitý zejména vstupní kapitál a odborná způsobilost pro výkon vázané živnosti, pokud budete pečovat o děti ve věku do tří let. Čtete více: Firemním školkám nahrává babyboom i boj o talentované lidi

Odbornou způsobilost pro takovouto činnost má:

 • Všeobecná sestra
 • Zdravotnický asistent
 • Ošetřovatel
 • Porodní asistentka
 • Záchranář

K jednomu z výše uvedených povolání je třeba ještě způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách. Pokud takové povolání nemáte, je nutné využít odpovědného zástupce.

Pro děti ve věku nad tři roky je požadavek pro provozování volná živnost Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Každá školka by také měla mít svůj provozní a školní řád. V provozním řádu se určuje denním režim, tedy kdy děti mají přijít do školky a kdy musí odejít, kdy se podává dopolední a odpolední svačina a oběd, kdy začínají jaké aktivity atp.

školení účto leden 23 Kučerová

Zákon č. 14/2005, o předškolním vzdělávání umožňuje zřizovat mateřské školy s celodenním (déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny denně) a internátním provozem (vzdělávání i noční péče).

Školní řád pak hodně připomíná stanovy obchodní společnosti, definuje provozovatele, vymezuje proces schválení nástupu dítěte, práva a povinnosti rodičů, chování zaměstnanců, způsob placení školného atd. Nutné je také pamatovat na zpřísněná hygienická pravidla pro provoz, přiměřený počet dětí ve třídě, péče o správně stravování a přizpůsobení si vzdělávacího programu školky vlastním potřebám provozovatele.

Související zákony:

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 • Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).