Hlavní navigace

Někteří sirotci mohou během léta přijít o dávky. Vrátí se jim až s potvrzením

12. 7. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Česká správa sociálního zabezpečení bude během léta opět odebírat sirotčí důchody studentům. Nároku na jejich výplatu budou muset prokázat.

Během prázdnin rozešle Česká správa sociálního zabezpečení některým sirotkům rozhodnutí o odejmutí sirotčího důchodu. Konec školního roku je totiž tradičně obdobím, kdy úřad kontroluje trvání nároku na tuto dávku. Sirotčí důchod podle zákona náleží nezaopatřenému dítěti po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na středních, vyšších odborných a vysokých školách v České republice a za jistých podmínek i v zahraničí. Pokud tuto podmínku sirotek splňuje, České správě sociálního zabezpečení ji musí prokázat tím, že předloží aktuální potvrzení školy o studiu. Doklad o studiu musí předložit i v případě, že studium znovu zahájil po předchozím přerušení.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek.

Požadované potvrzení je možné dodat i zpětně s tím, že pokud bude platné, Česká správa sociálního zabezpečení vyplatí žadatelům důchod za příslušné období i zpětně. Není proto během léta potřeba podávat proti rozhodnutí o odejmutí důchodu námitky. Pro potvrzení o studiu není předepsán závazný tiskopis, vystavuje ho každá škola. Je nutné, aby obsahovalo informace o konkrétním typu studia, jaký ročník žadatel studuje a kdy se předpokládá ukončení studia. Potvrzení se pak odevzdává nebo odesílá na okresní pobočky sociální správy nebo přímo na ústředí České správy sociálního zabezpečení.

A co dělat, když je studium ukončeno dříve? Je-li studium ukončeno nebo přerušeno dříve, než bylo uvedeno v potvrzení, je zákonnou povinností poživatele sirotčího důchodu tuto skutečnost ohlásit písemně do 8 dnů. Navíc má poživatel sirotčího důchodu ze zákona povinnost vrátit vyplacený důchod, který mu nenáležel.

Studující sirotci mohou i podnikat. Výkon výdělečné činnosti výplatě sirotčího důchodu nebrání, podmínkou je ale trvání řádného prezenčního studia. Při jakékoli jiné formě, například dálkové, distanční, večerní nebo kombinované formě studia, náleží výplata sirotčího důchodu pouze v případě, že poživatel důchodu nevykonává výdělečnou činnost v rozsahu zakládajícím účast na pojištění. Ani uzavření manželství výplatě sirotčího důchodu nebrání, pokud trvá soustavná příprava na budoucí povolání a sirotek nedosáhl věku 26 let.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).