Hlavní navigace

Velká část zaměstnaných důchodců letos povinně podává daňové přiznání

5. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Nejeden pracující důchodce, který si řádně neuplatnil základní slevu na dani, si neuvědomil, že má povinnost podat daňové přiznání. Jinak hrozí pokuta.

Zhruba dvacet tisíc seniorů v loňském roce přerušilo (nejčastěji na jeden den) pobírání důchodu za účelem uplatnění základní slevy na dani. Finanční správa již počátkem loňského roku před touto „fintou“ varovala. Podle jejího názoru se jedná o obcházení zákona a seniorům vyhrožuje vrácením uplatnění slevy a pokutou. Jednoznačný právní názor na tuto problematiku neexistuje, kupříkladu zástupci Českomoravské konfederace odborových svazů prohlásili, že se v případě doměření daně za zaměstnané důchodce postaví a poskytnou jim bezplatnou právní pomoc. Uvidíme, jak se k celé problematice finanční správa a nakonec i nová vláda postaví. Ta se v koaliční smlouvě zavázala, že základní slevu na dani pro pracující důchodce obnoví. Čtěte více: Senioři opět přerušují výplatu důchodů kvůli slevě na dani. Co na to právníci?

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Část důchodců letos povinně podává daňové přiznání. 

Přesto několik pracujících i podnikajících důchodců požádalo Českou správu sociálního zabezpečení o pozastavení pobírání důchodu i pro letošní rok (zhruba 5 tisíc starobních důchodců, opět nejčastěji na jeden den). Obecně se doporučuje opatrnost a z toho důvodu zaměstnavatelé odmítali důchodcům, kteří vloni pozastavili pobírání důchodu, zpracovat roční zúčtování záloh na daň. Doporučili jim podání daňového přiznání. Někteří důchodci si přitom neuvědomili, že podání daňového přiznání není jen doporučením zaměstnavatele, ale ve většině případů jejich povinností. 

Starobní důchodce a povinnost podání daňového přiznání

Povinnost podání daňového přiznání je popisována v § 38g zákona o daních z příjmů. Píše se zde, že daňové přiznání není povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti podle paragrafu 6 pouze od jednoho, anebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4). Podmínkou je, že poplatník podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkovou sazbou daně podle § 36, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6000 Kč. 

Z toho plyne, že daňové přiznání nemusí podat zaměstnaný důchodce, který: 

  • měl pouze příjmy zdaněné konečnou srážkovou daní,
  • neměl jiné příjmy vyšší než 6000 korun,
  • měl příjmy zdaněné zálohovou daní od jednoho nebo postupně od více plátců a podepsal prohlášení k dani (omezení platí pouze pro základní slevu na dani, důchodce si podpisem prohlášení mohl uplatnit další slevy, případně daňové zvýhodnění a v ročním zúčtování nezdanitelné části základu daně).

Řada důchodců však daňové prohlášení nepodepsala z důvodu neuplatnění základní slevy na dani, a přestože měla příjmy pouze od jednoho plátce daně (případně postupně od více plátců) zdaněné zálohovou daní, musí za rok 2013 podat daňové přiznání. Za nepodání daňového přiznání jim bohužel hrozí pokuta. Minimální pokuta za opožděné daňové tvrzení se v souladu s § 250 daňového řádu nepředepíše, jestliže její vypočtená výše dosáhne částky menší než 200 Kč. Což se dá v případě pouhých příjmů ze zaměstnání zdaněných zálohovou daní předpokládat. Ovšem pokud poplatník daňové přiznání nepodá a neučiní tak ani po výzvě správcem daně, bude pokuta bez ohledu na skutečný výpočet činit vždy alespoň 500 korun.

Starobní důchodce a zdanění důchodu

Aby byly informace kompletní, je třeba připomenout, že někteří starobní důchodci musí zdanit svůj pobíraný důchod. To se týká jen malé části z nich. A to těch, kteří pobírají vyšší tuzemský, případně „zahraniční“ důchod. Od daně z příjmů je osvobozen příjem ve formě pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, ovšem nejvýše částka ve výši 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů. Pro rok 2013 se jednalo o částku 288 000 korun. Vlivem zvýšení minimální mzdy od roku 2014 se tato částka zvyšuje na 306 000 korun.

Vše, co bylo v roce 2013 vyplaceno nad částku 288 000 tisíc korun, je třeba zdanit. S tím samozřejmě opět souvisí povinnost podání daňového přiznání. Upozorňujeme, že do tohoto limitu se počítá i případný důchod pozůstalostní vyplácený souběžně s důchodem starobním nebo invalidním.

Starobní důchodce a maximální limit přivýdělku

V některých případech pak musí penzisté v souladu s § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů zdanit celý důchod, přestože pobírali důchod nižší než uvedený limit. Jestliže by byl součet příjmů důchodce ze zaměstnání a základů daně z podnikání a pronájmu vyšší než 840 000 korun, potom by zdaňoval celý vyplacený důchod. Neplatilo by zde žádné osvobození. Ovšem (a teď přichází dobrá zpráva), na základě přechodných ustanovení k zákonnému senátnímu opatření č. 344/2013 Sb., se toto ustanovení pro rok 2013, 2014 a 2015 nepoužije.

Důležitá věta se nachází pod bodem 8: Pro zdaňovací období let 2013 až 2015 se nepoužije ustanovení § 4 odst. 3 zákona o daních z příjmů. V důvodové zprávě k zákonnému senátnímu opatření se píše, že důvodem k tomuto kroku je neumožnění uplatnění základní slevy na dani starobním důchodcům. Vzhledem ke skutečnosti, že důchodci nemohou uplatnit slevu na poplatníka již počínaje rokem 2013, bylo zavedeno dočasné omezení použití ustanovení § 4 odst. 3 zákona zpětně i pro rok 2013.

Najděte si svého daňového poradce

Vyzkoušejte novou databázi daňových poradců. Přehledně řazeno podle kraje působnosti, oboru specializace i jazykových možností. Získejte kontakt ihned. Uložte si do záložek: www.podnikatel.cz/danovi-poradci/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).