Hlavní navigace

Nehrozí i vám? Přehled nejčastějších chyb v daňových přiznáních

13. 2. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nejčastější chyby v daňových přiznáních se nemění. Problémy dělá hlavně uplatnění slev na dani, zvýhodnění na dítě a odčitatelné položky.

Přestože chytré formuláře už dokázaly řadu přešlapů (především početních) v daňových přiznáních odstranit, poplatníci při podání přiznání v některých věcech stále chybují. Server Podnikatel.cz opět připravil přehled, jak správně slevy a nezdanitelné částky za rok 2019 uplatnit a jakých chyb se vyvarovat.

Kdo může uplatnit daňové zvýhodnění

Největší část chyb se pojí s uplatněním odčitatelných částek a slev na dani. Tradičně se především chybuje u daňového zvýhodnění na dítě. Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí pro rok 2019 15 204 korun ročně na první dítě, u druhého vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 19 404 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společně hospodařící domácnosti 24 204 korun ročně.

Na daňové zvýhodnění má nárok poplatník, který vyživuje dítě, které s ním žije ve společné domácnosti. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Platí to i pro zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.

Pokud v jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje dítě více poplatníků, nárok může za tentýž kalendářní měsíc uplatnit pouze jeden z nich. Právě v tomto poplatníci často chybují, kdy zvýhodnění uplatňují oba rodiče. Zvýhodnění občas také bývá uplatňováno ve špatném poměru měsíců, a to především v případě střídavé péče.

Čtěte také: Slevy na dani v roce 2019 a v roce 2020

Co se počítá do příjmů manžela/manželky?

Problémy způsobuje i sleva na manžela či manželku. Slevu na dani ve výši 24 840 korun lze od daně odečíst na manželku/manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud její/jeho vlastní roční příjem nepřesahuje 68 000 korun. Příjmy, které se do vlastního příjmu manželky/manžela nezahrnují, jsou taxativně uvedeny v zákoně o daních z příjmů.

Do příjmů se nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření. Do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období.

Naopak příkladem částek, které se zahrnují, jsou dávky z nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství). Právě na ně se často zapomíná. Stejně tak někteří poplatníci do příjmů chybně nezapočítávají podporu v nezaměstnanosti nebo mateřskou. Navíc nezapomeňte, že limit 68 tisíc korun platí pro hrubý příjem, tedy pro úhrn všech vlastních příjmů nesnížený o daňové výdaje.

Daňový portál na Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Potřebujete si rychle spočítat, kolik letos zaplatíte na daních? Zadejte své hodnoty do Daňové kalkulačky pro OSVČ

Nevíte si rady s daňovým přiznáním? Vyzkoušejte interaktivní šablony, které automaticky vyplní daňový formuláře nebo přehled pro pojišťovnu.

Jakou budete mít čistou mzdu v letošním roce? Aktualizovali jsme pro vás Mzdovou kalkulačku

Nejnovější články o daních sledujte v sekci Daňové přiznání, Daně z příjmů, Přehled o příjmech a výdajích.

Strop výdajových paušálů se zvýšil

Pro OSVČ s paušály už od zdaňovacího období 2018 neplatí omezení uplatnění daňového zvýhodnění a slevy na manželku/manžela pro osoby uplatňující výdaje paušálem, pokud součet jejich dílčích základů z podnikání a pronájmu majetku je vyšší než 50 % celkového základu daně. Obě slevy na dani lze již bez omezení využít. Od zdaňovacího období 2019 se navíc zvýšil strop pro výdaje, které mohou poplatníci uplatnit. Aktuálně mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, činí 2 miliony Kč.

Konkrétně jde o následující stropy:

 • u 80% paušálu jde uplatnit výdaje maximálně do částky 1 600 000 Kč
 • u 60% paušálu jde uplatnit výdaje maximálně do částky 1 200 000 Kč
 • u 40% paušálu jde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 000 Kč
 • u 30% paušálu jde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 000 Kč

Další časté chyby

 • Chyby v oblasti majetku
 • Nedostatečné doložení nákladů (výdajů) na služby
 • Chybné zařazení příjmů dle vystavené faktury
 • Chybějící podpis
 • Nezaokrouhlení základu daně před výpočtem daně
 • Chybějící přílohy přiznání
 • Chybějící údaje u poplatníků vedoucích daňovou evidenci
 • Špatná transformace hospodářského výsledku na základ daně

U školkovného se počítají jen reálné náklady

Poměrně dost chyb úřady registrují i u relativně nové slevy – tzv. školkovného, tedy slevy za umístění dítě. Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení. Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2019 se jedná o částku 13 350 korun. A právě toto některé poplatníky mate a nesprávně uplatňují školkovné v plné výši, přestože reálně zaplatili nižší částku.

Školkovné se uplatní formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka, celková částka výdajů uhrazená za příslušné zdaňovací období a také datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení vedeném ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, datum registrace v evidenci dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí, případně datum vzniku živnostenského oprávnění.

Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společně hospodařící domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte).

Kdo musí podat přiznání elektronicky

Přestože se u poplatníků u daně z příjmů fyzických osob už ihned neuděluje pokuta za nepodání daňového přiznání elektronicky, neměli by ti, kterých se povinné elektronické podání týká, na tuto povinnost zapomínat. U daně z příjmů musí přiznání (a také další podání) činit elektronicky ti, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Podání jsou navíc povinni učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Pokud fyzická osoba nepodá přiznání elektronicky, ačkoli to měla za povinnost, přijde jí nejprve výzva, aby své pochybení napravila. Teprve v případě, že bude výzvu ignorovat, hrozí jí pokuta za nepodání přiznání elektronicky ve výši 2000 Kč.

Kdy se podává přiznání při ukončení životního pojištění?

Chyby se vyskytují i u nezdanitelných částek. Stává se, že poplatníci například uplatňují úroky z hypotéky, přestože nejsou vlastníkem nemovitosti.

Započítávají slevy a zvýhodnění, i když na ně nemají nárok – například úroky z hypotéky si uplatňuje ten, kdo není vlastníkem. Poplatníci mají zmatek také u ukončení životního pojištění. Pokud dojde k výplatě či ukončení životního pojištění, je povinností poplatníka podat daňové přiznání. Ale ne vždy.

MM_socky3

Daňový poplatník má povinnost podat daňové přiznání, pokud dojde ke skončení pojištění a výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění dříve, než uplyne 60 kalendářních měsíců nebo před rokem, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let (nebo při výplatě jiného příjmu mimo pojistné plnění). Výjimkou je situace, kdy pojištěnci nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva, kapitálová hodnota nebo odkupné bylo pojišťovnou převedeno na jinou smlouvu soukromého životního pojištění splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně.

Čtěte více: Výplata či zrušení životního pojištění. Jak je to s daňovým přiznáním? 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).