Hlavní navigace

Čeká města záplava nových taxikářů? Podle novely o silniční dopravě je to možné

20. 10. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od 1. října začaly platit některé změny vyplývající z letos už druhé novely o silniční dopravě. Obě se zaměřují především na přestávky řidičů a taxikáře.

Novela je předpisem 337/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Předkládal jej ministr dopravy v listopadu loňského roku a schválen Poslaneckou sněmovnou byl v rámci třetího čtení 3. června 2020. Senát jej následně v červenci schválil a 28. července novelu podepsal prezident republiky. Dne 11. srpna byl zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů. Až na některá ustanovení nabývající účinnosti 23. května 2021 platí zákon od 1. října, tedy prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Podobně jako předchozí novela (zákon 115/2020 Sb.) také tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie. Zároveň upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly prováděné jak pro vlastní a cizí potřeby za účelem podnikání, tak i práva a povinnosti právnických a fyzických osob s tím spojené a pravomoc a působnost orgánů státní správy na tomto úseku.

Pozor hlavně na přestávky

Změny se ve velkém dotknou kamionové dopravy. Novela totiž počítá se změnami pravidel pro přepravy, na které se nevztahuje evropské nařízení upravující přestávky a odpočinek. Jak uvádí ministerstvo dopravy, působnost zákona se rozšiřuje i na takzvané tatraktory, kterými někteří dopravci obcházeli pravidla pro silniční dopravu.  

Podle zákona je tak tuzemský dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se v plném rozsahu použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující harmonizaci předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy povinen:

  • a) zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku stanovené tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie,  
  • b) zajistit, aby v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, tento záznam měl u sebe a předložil jej při kontrole, a  
  • c) uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku v souladu s tímto přímo použitelným předpisem Evropské unie a přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě.  

Obdobné povinnosti platí také pro tuzemské dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly, na kterou se použije Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR). 

Při přepravě prováděné podle odstavce 3 je řidič povinen přerušit řízení vozidla po uplynutí nejvýše 4,5 hodiny řízení bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika částí, činí-li každá z nich nejméně 15 minut. Během bezpečnostní přestávky může řidič vykonávat pouze dozor nad vozidlem a jeho nákladem.

ZMĚNY A NOVINKY 2020

Co se změní pro OSVČ i zaměstnance od 1. ledna 2020? Sledujeme všechny novinky a daňové změny

Novinky ohledně tachografu

Při přepravě je řidič povinen vést záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku buď prostřednictvím tachografu v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím tachografy v silniční dopravě (jde-li o přepravu prováděnou vozidlem vybaveným tachografem), nebo prostřednictvím jiného záznamového zařízení, nebo ručně (jde-li o přepravu prováděnou vozidlem, které není vybaveno tachografem). V takovém případě se přímo použitelný předpis Evropské unie upravující tachografy v silniční dopravě nepoužije. 

Řidič musí mít u sebe záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího dne a ze 7 dnů, které tomuto dni bezprostředně předchází, a kartu řidiče, byla-li mu vydána, a předložit je při kontrole. Nově se tak kvůli účinné kontrole dodržování přestávek a odpočinku bude namísto dokládat činnost za 8 dní místo původních dvou.

Dále je dopravce povinen zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, vedl o tom záznam a měl tento záznam u sebe a předložil jej při kontrole. Také je dopravce povinen uchovat záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku po dobu 1 roku od ukončení přepravy.

Ministr dopravy Karel Havlíček v tiskové zprávě uvádí, že ke zpřísnění podmínek v rámci novely zákona o silniční dopravě je vedly zkušenosti z jejich kontrolní činnosti, které ukázaly, že je třeba v některých oblastech, jako je např. dodržování přestávek a záznamů na tachografu, změnit stávající předpisy. Na boj proti podvodům v kamionové dopravě se více zaměřuje i EU, takže jsme k úpravám vedeni i touto iniciativou. Některé nástroje také již platí v některých okolních zemích, tak je v našem zájmu podmínky v rámci evropského prostoru, kde se kamiony volně pohybují, co nejvíce sjednotit, dodal dále.

Nahlédněte do pojízdného kadeřnického studia: 

Zpřísněné kontroly

Všech řidičů kamionů se týká nový zákaz výkonu činnosti řidiče velkého vozidla na tři až šest měsíců. Nejedná se však o zákaz činnosti – řidič nepřichází o své řidičské oprávnění, ale nadále řídit může jen vozidla do 3,5 tuny. Nově je možné uložit řidiči pokutu až do 50 tisíc korun, a to v případě, že byl zjištěn podvod s tachografem, použití cizí nebo padělané karty, nebo karty, kterou řidič nahlásil jako ztracenou, nefunkční nebo odcizenou, nebo pokud řidič neumožnil přístup k tachografu nebo neuposlechl příkaz k jízdě do autorizovaného metrologického střediska za účelem kontroly tachografu.

Nově mohou kontroly kromě policie využívat dostupné instituty i osoby pověřené k výkonu dozoru (dopravní úřady). Ty mohou vybírat kauce, zabránit v jízdě, nařídit jízdu do autorizovaného metrologického střediska kvůli kontrole tachografu nebo odebrat při kontrole použitou cizí, padělanou nebo nahlášenou kartu řidiče.

Také je podle novely možné řidiči, který nedodržel přestávky nebo odpočinek, zabránit v další jízdě – doposud řidič při zjištěném porušení mohl po zaplacení pokuty pokračovat v řízení, což je zásadním ohrožením bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu. Kontroloři mohou takovému řidiči zabránit v další jízdě na dobu až 24 hodin, aby došlo k dočasnému vyřazení řidiče ze silničního provozu.

Úlevy pro taxikáře

Naopak úlevy místo zpřísnění přináší novela z hlediska taxislužeb. Řidiči si budou moci zažádat o oprávnění řidiče taxislužby nebo o vydání nového průkazu řidiče taxislužby na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Jak uvádí Ministerstvo dopravy ČR, nově budou muset cizinci ze zemí mimo EU, EHS a Švýcarska pro udělení oprávnění řidiče taxislužby prokázat, že v České republice pobývají legálně a jsou oprávněni v České republice pracovat. Další novinkou je zrušení lokálních zkoušek řidičů z místopisu a také změny týkající se označení vozidel taxislužby. Nově bude stačit evidenční nálepka vozidla taxislužby, na kterou se vyplní IČO a SPZ vozidla. 

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Uber v souvislosti s novelou uvádí na svém blogu, že budou nyní přísněji kontrolovat, jestli partneři vlastní koncesi na osobní přepravu do 9 osob, jestli řidiči mají platnou kartu řidiče taxislužby (žlutou kartu) a také se zaměří na výpis z evidence vozidel taxislužby. Pokud jakýkoliv z těchto dokumentů nebude splňovat požadavky nebo nebude aktuální, automaticky jej zamítnou a dokumenty budou zpětně pravidelně kontrolovat u všech stávajících partnerských řidičů a automaticky zamítnou neplatné u nových partnerů. 

Ředitel společnosti Liftago Ondřej Krátký pro Českolipský Deník uvedl, že zákon dohání to, co trh udělal sám. Já považuji za moderní co nejméně regulovat, doplňuje s tím, že je možné, že díky zjednodušení pravidel přibydou na trhu nové společnosti a přibude automobilů na cestách. Podle náměstka pro dopravu Adama Schienherra nebude na cestách více aut, jen to budou mít řidiči taxislužeb jednodušší, protože se stávalo, že zkoušky dělali na několik pokusů. Navrhovali jsme zkoušky z právních předpisů. Předešlo by se například situaci, kdy byla před pár měsíci z taxíku vyhozena nevidomá žena, říká závěrem.

Anketa

Souhlasíte s volnějšími pravidly pro taxikáře?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).