Hlavní navigace

Chcete podporu i přivýdělek? Tak to by nešlo. Ovšem čerpání podpory můžete přerušit

1. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Zákonem o zaměstnanosti se změnily podmínky čerpání podpory v nezaměstnanosti. Jaká je její maximální výše, délka podpůrčí doby a jak je to vlastně s tím přivýdělkem?

Podpora v nezaměstnanosti se v roce 2011 změnila. Předně už není tak jednoduché pracovat a současně pobírat podporu. Dále je výše podpory pro ty, kteří ze zaměstnání odešli z vlastní vůle nebo po dohodě se zaměstnavatelem podstatně snížena.

Nárok na podporu v roce 2011

Výše podpory se stanoví z průměrného čistého měsíčního výdělku, dosaženého v posledním zaměstnání, v případě OSVČ z posledního vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové. Podle § 50 zákona o zaměstnanosti se vypočítá procentní sazbou, a to:

  • 65 % po dobu prvních 2 měsíců
  • 50 % po dobu dalších 2 měsíců
  • 45 % po zbývající dobu
  • 60 % v případě nastoupení rekvalifikace a po celou její dobu.

Pokud uchazeč o zaměstnání ukončil bez vážného důvodu poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude jeho procentní sazba pouhých 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Co je vážným důvodem, čtěte v článku: Konec zneužívání podpory v nezaměstnanosti. Nastává realita

Výše podpory je omezena stropem

Podpora má samozřejmě stanoveno maximum. Tím je při nezaměstnanosti 0,58 násobek a při rekvalifikaci 0,65 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Podle sdělení č. 390/2010 Sb., ministerstva práce a sociálních věcí průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2010 činí 23 324 Kč.

Pro rok 2011 je tedy maximum podpory v nezaměstnanosti stanoveno na 13 528 Kč a při rekvalifikaci na 15 161 Kč.

Příklad:

Uchazeč evidovaný na úřadu práce dosáhl ve svém předchozím zaměstnání čistého měsíčního výdělku 25 000 Kč. Kolik činí jeho podpora v nezaměstnanosti?

Tento uchazeč obdrží za první 2 měsíce maximum, tj. 13 528 Kč, za další 2 měsíce 12 500 Kč a po zbývající dobu 11 250 Kč. Kdyby nastoupil na rekvalifikaci, činila by jeho podpora 15 000 Kč po celou dobu rekvalifikace.

Délka podpůrčí doby se nemění

Základní podmínkou je předchozí účast na důchodovém pojištění (zaměstnání nebo výdělečná činnost). A to minimálně 12 měsíců v posledních třech letech.

Jako předchozí zaměstnání se započítá i náhradní doba. Jedná například o osobní péči o dítě ve věku do 4 let, pobírání plného invalidního důchodu. Zásadně se za náhradní dobu nepovažuje studium jako příprava na budoucí povolání.

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí uchazečům o zaměstnání:

  • do 50 let po dobu 5 měsíců
  • nad 50 let do 55 let věku po dobu 8 měsíců
  • nad 55 let po dobu 11 měsíců.

Rozhodující pro délku podpůrčí doby je věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. Při odstupném se nově podpora nevyplácí. Nenáleží po dobu, po kterou uchazeči přísluší zákonné odstupné, odbytné nebo odchodné ze zaměstnání. Celková doba poskytování podpory se nekrátí, jen se její počátek posune o dobu, po kterou náleží nárok na toto odstupné. Čtěte také: Nemocenské dávky 2011 a uplatnění jejich nároku 

Přivýdělek při pobírání podpory možný je, ale …

Podpora v nezaměstnanosti nebude poskytována uchazečům o zaměstnání, kteří vykonávají tzv. nekolidující zaměstnání. To je takové zaměstnání, které nepřesáhne polovinu minimální mzdy, tj. 4000 Kč hrubého. Výjimkou jsou uchazeči registrovaní do 31. 12. 2010. Ti mohou nadále pobírat podporu a pracovat v nekolidujícím zaměstnání. Pobírání podpory je možné přerušit a po nějakou dobu pracovat. Není to ale tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo.

evidenci na úřad práce může dobrovolně požádat každý nezaměstnaný. Vlastně tím úřad žádá o zprostředkování zaměstnání. Jedním ze základních účelů evidence je poskytnout pomoc při zprostředkování vhodného zaměstnání. Doba této evidence není časově omezená. Pokud úřad práce uchazeče o zaměstnání umístí na trh práce, tj. zprostředkuje mu vhodné zaměstnání, je vedení v evidenci ukončeno, uvedla pro server Podnikatel.cz Viktorie Plívová, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. Obdobně se postupuje i v případě, kdy si práci uchazeč o zaměstnání najde sám. Čtěte také: Dohoda o provedení práce se v roce 2011 mění

Content 22 tip novy

Jestliže ale uchazeč požádá v roce 2011 o podporu v nezaměstnanosti, výplata podpory mu bude zastavena po dobu trvání právního vztahu v nekolidujícím zaměstnání (pracovního poměru, služebního poměru, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti). Výkon nekolidujícího zaměstnání nesmí být překážkou pro poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání. V praxi to tedy znamená, že uchazeč o zaměstnání i po dobu výkonu nekolidujícího zaměstnání s úřadem práce spolupracuje, projednává doporučená volná pracovní místa, dodala Plívová. Čtěte také: Zákoník práce 2011. Opět těžší břemeno pro zaměstnavatele

Stejně tak se do podpůrčí doby (doby pobírání podpory) nezapočítává doba, kdy uchazeč pobírá dávky nemocenského pojištění. Samozřejmě s tím rozdílem, že v době nemoci nemusí dotyčný s úřadem práce při hledání pracovního místa aktivně spolupracovat.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).