Hlavní navigace

Podnikatelé mohou na českém předsednictví v EU vydělat

5. 8. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
První půlrok roku 2009 bude ve znamení českého předsednictví Radě Evropské unie. Na Česko tak bude opravdu vidět, podnikání se objevuje v tématech předsednictví. Podnikatelé se navíc mohou zapojit i jako přímí dodavatelé.

Česká republika se 1. ledna 2009 ujme předsednictví Radě Evropské unie. Předsednictví převezme po Francii a předá ho 1. července 2009 Švédsku. Mezi důležitou agendu patří podle Úřadu vlády ČR a Hospodářské komory také ta týkající se malých a středních podnikatelů a živnostníků. Jaký jim vlastně předsednictví přinese profit?

Podle vlády a Hospodářské komory přináší předsednictví jen pozitiva

Problematika malého a středního podnikání bude důležitou součástí agendy českého předsednictví. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v úmyslu konkrétně reagovat mj. na problém vysoké administrativní zátěže podnikání, s nímž se naši podnikatelé dosud potýkají, informuje Tereza Králová, asistentka tiskové mluvčí Útvaru místopředsedy vlády pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR. Některé z akcí, které v rámci předsednictví proběhnou, budou proto podle Králové zaměřené právě na získání poznatků o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v ostatních zemích Evropské unie, které by bylo možné využít ve prospěch českých podnikatelů. Ti budou mít příležitost podílet se na českém předsednictví formou aktivní účasti na akcích, které budou v České republice uspořádány na celostátní, regionální i místní úrovni v rámci Evropského týdne malých a středních podniků a podnikání. Ten Evropská komise vyhlásila na květen 2009, doplňuje pro business server Podnikatel.cz Králová.

Připomíná také, že v průběhu českého předsednictví bude probíhat implementace Evropského aktu pro malé podniky (Small Business Act), který zveřejnila Evropská komise 25. června letošního roku. Jeho součástí je mimo jiné návrh řady opatření, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro podnikání zejména malých a drobných podnikatelů jak na evropské, tak i národní úrovni, upozorňuje. Čtěte více: Zásada „Myslete nejprve na malé” by měla být závazná, myslí si evropští podnikatelé

Žádná negativa v českém předsednictví EU pro malé a střední podnikatele a živnostníky Tereza Králová z Úřadu vlády ČR nevidí. Právě naopak – díky četným akcím, které se na území ČR budou v první polovině roku 2009 konat, bude mít řada podnikatelů příležitost se na těchto akcích dodavatelsky podílet, tvrdí.

Anketa

Zajímáte se jako podnikatel/ka o možnosti, které přináší české předsednictví Radě EU?

České předsednictví v Radě EU má několik priorit, z nichž první a nejdůležitější je Evropa konkurenceschopná a otevřená. Důležitým tématem v této prioritě je Politika malých a středních podniků. Na vrcholné evropské úrovni tak představitelé České republiky budou prosazovat témata týkající se především podpory malého a středního podnikání a živnostníků, doplňuje Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. Během českého předsednictví se podle něj bude jednat také o odstraňování přetrvávajících bariér na vnitřním trhu Evropské unie, a to především v rámci volného pohybu služeb. Čtěte více: Podnikatele čeká volný pohyb služeb

Podnikatelům bude ku prospěchu správná implementace tzv. směrnice o službách, dále zlepšení podmínek pro transfery a zadávání veřejných zakázek, zlepšení patentového systému v Evropě atp., tvrdí Petr Kužel. Čtěte více: Máte vynalézavého ducha? Nezapomeňte na patent

Předsednictví navíc podle Kužela obecně posílí image České republiky jako vyspělého státu se stabilní ekonomikou, což prospěje podnikatelskému prostředí – až už se jedná o důvěru investorů či obchodní kontakty. V neposlední řadě lze jmenovat nespornou výhodu plynoucí z realizace veřejných zakázek podniky na organizační zajištění předsednictví, uzavírá Kužel.

S Úřadem vlády se shoduje i v otázce negativ – české předsednictví nepřináší pro malé a střední podnikatele a živnostníky žádná negativa.

A co si myslí další podnikatelé?

Business server Podnikatel.cz požádal o názory na české předsednictví a jeho přínos pro malé a střední podnikatele či živnostníky také několik podnikatelských sdružení a asociací. Jejich zástupci však do uzávěrky článku na otázky neodpověděli. Mají čeští podnikatelé o předsednictví a o to, co jim přinese, skutečně zájem?

Na Česko bude opravdu vidět

Jaké jsou funkce a úlohy předsedající země?

Předsednictví Radě EU
Předsednická země v Radě EU dnes vystupuje jako Úlohy předsednické země
politický iniciátor organizace a řízení jednání pracovních orgánů Rady EU
manažer reprezentace Rady ve vztahu k evropským institucím, jakými jsou Evropská komise a Evropský parlament
mediátor celé EU — 27 reprezentace Evropské unie v mezinárodních organizacích a při mezinárodních jednáních
administrátor
vyjednávač mezi „balíky“ problémů
reprezentant Rady EU vůči Evropské komisi
reprezentant Rady EU vůči Evropskému parlamentu
tiskový mluvčí Rady EU a celé Evropské unie
aktivní účastník v mezinárodních jednáních vedených mezi EU a subjekty mezinárodního práva
reprezentant EU ve vnějších vztazích
diplomatický vyjednávač
hledač kompromisu

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Kde mají podnikatelé hledat informace?

Vláda provozuje portál o Evropě Euroskop.cz s mottem „Věcně o Evropě”. Tady najdou podnikatelé také sekci věnovanou českému předsednictví. Některé části sekce jsou naposledy aktualizované v květnu 2008, takže některé klíčové informace pouze předjímají, místo aby o nich informovaly. To se týká právě například podrobného programu a cílů předsednického tria Francie, Česká republika, Švédsko. Podnikatel tedy musí pátrat v sekci Aktuálně. Mezi osmnáctiměsíční témata zajímavá pro podnikatele patří například zaměstnanost, konkurenceschopnost a vnitřní trh, genderová rovnost a nediskriminace, inovace a výzkum ad.

V případě českého předsednictví se pak jedná například o následující okruhy shrnuté pod téma Evropa bez bariér:

  • Konkurenceschop­nost, čtyři svobody (tj. volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu) a liberální obchodní politika
  • Udržitelná a bezpečná energetika
  • Revize rozpočtu a reforma Společné zemědělské politiky ad.

Celkem bude Česko podle informací vlády zajišťovat asi 140 mezinárodních jednání a konferencí plus doprovodné kulturní, vzdělávací a společenské akce. Bude tedy především potřebovat konferenční prostory a jejich technické vybavení, tlumočení, dopravu, občerstvení, stravování a ubytování pro delegáty. A právě tady je prostor pro podnikatele, a to prostřednictvím účasti ve výběrových řízeních. Další možností je sponzoring.

Podnikatel se může do českého předsednictví Radě EU zapojit zejména:

  • prostřednictvím zadávacích řízení na související dodávky nebo služby
  • prostřednictvím sponzorského partnerství (tj. propagace produktů nebo služeb podnikatele)
  • prostřednictvím finančního sponzoringu

Euroskop.cz může dobře posloužit také jako rozcestník na další úřady a informační zdroje, které se českého předsednictví Radě EU týkají.

Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách souvisejících s předsednictvím najdou podnikatelé například na vládním portálu v sekci Veřejné zakázky.

BRAND Startupy

Aktuálně je otevřené například poptávkové řízení na Veřejnou zakázku na dodávku identifikačních odznaků (doručení nabídek do 15.8.) nebo veřejná zakázka na služby spojené s organizačním a technickým zabezpečením konference Fórum pro kreativní Evropu (doručení nabídek do 31.8.). Mezi veřejné zakázky, které již jsou pro nabídky uzavřené, patřily v poslední době například poptávka po grafickém studiu pro aplikaci jednotného vizuálního stylu předsednictví, veřejná zakázka na zajištění pohonných hmot, zajištění hostesek, na výrobu kravat a šátků pro potřeby předsednictví, na pronájem mobilních telefonů a zajištění souvisejících služeb, na výrobu plastových akreditačních karet nebo na dodávku minerálních vod.

Je tedy jen na konkrétních podnikatelích, jestli využijí půlroční předsednictví České republiky Radě Evropské unie ve svůj prospěch.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).